Menu

Cypr (od 1 stycznia 2008 roku)

Etapy wymiany pieniądza

Siedziba Central Bank of Cyprus ozdobiona wizerunkami euro

10 lipca 2007 r. Rada Unii Europejskiej zatwierdziła wniosek Cypru o przystąpienie do strefy euro z dniem 1 stycznia 2008 r.

1 stycznia 2008 r. euro stało się prawnym środkiem płatniczym na Cyprze, zastępując funta cypryjskiego (CYP) po nieodwołalnym stałym kursie wymiany 1 € = 0,585274 CYP. Sprawna dystrybucja banknotów i monet euro przed 1 stycznia 2008 r. wśród podmiotów obsługujących obieg gotówki pomogła usprawnić wymianę pieniądza, zmniejszyć problemy logistyczne i ograniczyć koszty równoległego obiegu obu walut. Wstępna dystrybucja banknotów euro wśród banków rozpoczęła się 19 listopada 2007 r., a monet – 22 października 2007 r., czyli niespełna miesiąc wcześniej. Część środków została następnie przekazana firmom detalicznym i innym podmiotom (w ramach tzw. zaopatrzenia wtórnego). Ponadto 3 grudnia 2007 r. cypryjski bank centralny (Central Bank of Cyprus) oraz banki i spółdzielnie kredytowe rozpoczęły sprzedaż zestawów startowych monet euro osobom prywatnym. (Zasady wstępnej dystrybucji banknotów i monet euro są określone w wytycznych Europejskiego Banku Centralnego EBC/2006/9.)

Wymiana pieniądza przebiegła szybko i sprawnie.

Od 1 lutego 2008 r. płatności gotówkowych na Cyprze można dokonywać wyłącznie banknotami i monetami euro, ale do 30 czerwca 2008 r. banki i spółdzielnie kredytowe będą bezpłatnie wymieniać funty cypryjskie po stałym kursie. Opłata za wymianę pobierana będzie przy transakcjach powyżej 1.000 CYP na jednego klienta w przypadku banknotów i 50 CYP w przypadku monet. Po tej dacie banknoty będzie można wymieniać w cypryjskim banku centralnym przez dziesięć lat, a monety – przez dwa lata.

Banknoty funta cypryjskiego kwalifikujące się do wymiany

Harmonogram wymiany pieniądza

22 października 2007 r.
Wtórne zaopatrzenie przedsiębiorstw w monety
19 listopada 2007 r.
Wtórne zaopatrzenie przedsiębiorstw w banknoty
3 grudnia 2007 r.
Sprzedaż zestawów startowych monet euro wśród ludności
1 stycznia 2008 r.
Przewalutowanie rachunków bankowych oraz wprowadzenie banknotów i monet euro
31 stycznia 2008 r.
Ostatni dzień, w którym banknoty i monety funta cypryjskiego będą prawnym środkiem płatniczym
30 czerwca 2008 r.
Ostateczny termin bezpłatnej wymiany banknotów i monet funta cypryjskiego w bankach i spółdzielniach kredytowych
31 grudnia 2009 r.
Ostateczny termin wymiany monet funta cypryjskiego przez Central Bank of Cyprus
31 grudnia 2017 r.
Ostateczny termin wymiany banknotów funta cypryjskiego przez Central Bank of Cyprus