Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Κύπρος (από την 1η Ιανουαρίου 2008)

Στάδια της μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή

Στις 10 Ιουλίου 2007 το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε το αίτημα της Κύπρου να ενταχθεί στη ζώνη του ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2008.

Την 1η Ιανουαρίου 2008 το ευρώ απέκτησε ισχύ νόμιμου χρήματος στην Κύπρο, αντικαθιστώντας τη λίρα Κύπρου (CYP) με την αμετάκλητα καθορισμένη συναλλαγματική ισοτιμία €1 = CYP 0,585274. Ο άμεσος προεφοδιασμός τρίτων φορέων που κατ' επάγγελμα χειρίζονται μετρητά με τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ πριν από την 1η Ιανουαρίου 2008 συνέβαλε στη διασφάλιση μιας ομαλής μετάβασης, περιόρισε τον φόρτο εργασίας από υλικοτεχνική άποψη και μείωσε το κόστος της παράλληλης κυκλοφορίας νομισμάτων. Ο προεφοδιασμός των τραπεζών με τραπεζογραμμάτια ευρώ άρχισε στις 19 Νοεμβρίου 2007, ενώ ο προεφοδιασμός με κέρματα ξεκίνησε σχεδόν έναν μήνα νωρίτερα, στις 22 Οκτωβρίου 2007. Ένα μέρος των τραπεζογραμματίων και των κερμάτων αυτών διανεμήθηκε στη συνέχεια σε εμπορικές και άλλες επιχειρήσεις ("υποπροεφοδιασμός"). Επιπλέον, στις 3 Δεκεμβρίου 2007 ξεκίνησε η πώληση συσκευασιών εξοικείωσης με κέρματα ευρώ στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, στις τράπεζες και τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα. (Ο προεφοδιασμός με τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ ρυθμίζεται σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2006/9 της ΕΚΤ.)

Η μετάβαση στο ευρώ σε φυσική μορφή κύλησε ομαλά και γρήγορα.

Από την 1η Φεβρουαρίου 2008 μόνο τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ μπορούν να χρησιμοποιούνται για πληρωμές σε μετρητά στην Κύπρο, αλλά οι τράπεζες και τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα θα ανταλλάσσουν, χωρίς χρέωση, λίρες Κύπρου βάσει της καθορισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας μέχρι τις 30 Ιουνίου 2008. Αν το ποσό, ανά πελάτη και ανά συναλλαγή, υπερβαίνει τις 1.000 λίρες Κύπρου για τα τραπεζογραμμάτια και τις 50 λίρες Κύπρου για τα κέρματα θα χρεώνεται προμήθεια. Μετά την ημερομηνία αυτή, θα υπάρχει ακόμη η δυνατότητα ανταλλαγής τραπεζογραμματίων σε λίρες Κύπρου για δέκα έτη και κερμάτων για δύο έτη στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Ποια τραπεζογραμμάτια σε λίρες Κύπρου είναι ανταλλάξιμα
Βασικές ημερομηνίες της μετάβασης
22 Οκτωβρίου 2007

«Υποπροεφοδιασμός» επιχειρήσεων με κέρματα

19 Νοεμβρίου 2007

«Υποπροεφοδιασμός» επιχειρήσεων με τραπεζογραμμάτια

3 Δεκεμβρίου 2007

Πώληση συσκευασιών εξοικείωσης με κέρματα ευρώ στο κοινό

1 Ιανουαρίου 2008

Μετατροπές λογαριασμών και εισαγωγή των τραπεζογραμματίων και των κερμάτων ευρώ

31 Ιανουαρίου 2008

Τελευταία ημέρα κατά την οποία τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα σε λίρες Κύπρου θα αποτελούν νόμιμο χρήμα

Μέχρι 30 Ιουνίου 2008

Ανταλλαγή τραπεζογραμματίων και κερμάτων σε λίρες Κύπρου από τράπεζες και συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα χωρίς χρέωση

31 Δεκεμβρίου 2009

Τελευταία ημερομηνία ανταλλαγής κερμάτων σε λίρες Κύπρου από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

31 Δεκεμβρίου 2017

Τελευταία ημερομηνία ανταλλαγής τραπεζογραμματίων σε λίρες Κύπρου από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα