Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.

Electronic payment instruments, schemes and arrangements

The Eurosystem carries out oversight activities to promote the smooth operation of payment systems, as well as to maintain confidence in the currency and foster an efficient economy. The oversight activities includes electronic payment instruments, schemes and arrangements.

For more details see the Eurosystem oversight framework for electronic payment instruments, schemes and arrangements (the PISA framework)

PISA oversight principles

The PISA framework, together with the related assessment methodology and exemption policy (the PISA framework package), was approved by ECB’s Governing Council in November 2021. As of 15 November 2022, it replaces the “Harmonised oversight approach and oversight standards for payment instruments” and all related oversight frameworks and guides for cards, direct debits, credit transfers and the security objectives for e-money (see below).

The PISA oversight principles are aligned, where appropriate and possible, with the relevant standards of the CPMI-IOSCO Principles for financial market infrastructures and the Eurosystem’s revised oversight framework for retail payment systems.

Schemes or arrangements newly overseen by the Eurosystem should adhere to the PISA framework no later than one year after being informed that they fall within the scope of the framework.

List of payment schemes and arrangements overseen under the PISA framework

PISA framework package

Oversight applicable as of 15 November 2022

Oversight applicable until 14 November 2022

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα