Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Πρόσβαση σε μετρητά και αποδοχή μετρητών

Τα μετρητά εξακολουθούν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην κοινωνία και είναι απαραίτητα σε οποιαδήποτε οικονομία. Οι έρευνές μας δείχνουν ότι οι περισσότεροι πολίτες της ζώνης του ευρώ θεωρούν ότι είναι σημαντικό να μπορούν να πληρώνουν με μετρητά και ότι τα μετρητά είναι η μέθοδος πληρωμής που χρησιμοποιείται συχνότερα στα σημεία πώλησης στη ζώνη του ευρώ.

Η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ δεσμεύονται να διασφαλίζουν ότι τα μετρητά παραμένουν ευρέως διαθέσιμα και αποδεκτά. Ως εκ τούτου, εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έναν νέο κανονισμό της ΕΕ με σκοπό την ενίσχυση της ιδιότητας νόμιμου χρήματος των μετρητών σε ευρώ. Η πρόταση επιδιώκει να διασφαλίσει ότι η πρόσβαση σε μετρητά και η αποδοχή των τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ κατοχυρώνονται νομικά σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ. 

Πρόσβαση σε μετρητά  

Η διασφάλιση εύκολης και άνετης πρόσβασης σε μετρητά θα προστατεύσει τον ρόλο τους ως νόμιμου χρήματος και θα εγγυηθεί τη συνέχιση της χρήσης τους ως καθημερινής μεθόδου πληρωμής. Η επιλογή του τρόπου πληρωμής μπορεί να επηρεαστεί από το πόσο εύκολα οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν ανάληψη χρημάτων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.

Οι χώρες της ζώνης του ευρώ είναι οι ίδιες υπεύθυνες να διασφαλίζουν ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις έχουν επαρκή και αποτελεσματική πρόσβαση σε μετρητά σε εθνικό επίπεδο, μεταξύ άλλων στις αστικές και αγροτικές περιοχές.

Ο ρόλος του Ευρωσυστήματος

Τα μετρητά που εκδίδουν οι εθνικές κεντρικές τράπεζες διανέμονται στις εμπορικές τράπεζες ώστε αυτές να μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών τους σε μετρητά. Η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες αναλύουν το επίπεδο των υπηρεσιών σε μετρητά σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ με σκοπό να εντοπίσουν πιθανές ανεπάρκειες όσον αφορά την πρόσβαση σε μετρητά. Για παράδειγμα, έχουμε αναπτύξει μια κοινή μεθοδολογία για την ανάλυση της πρόσβασης των πολιτών της ζώνης του ευρώ σε υπηρεσίες μετρητών, όπως ΑΤΜ και τραπεζικά καταστήματα. Εάν χρειαστεί, οι χώρες της ζώνης του ευρώ μπορούν να εφαρμόσουν νόμους που απαιτούν από τις εμπορικές τράπεζες και άλλα ιδρύματα να εξασφαλίσουν επαρκή και αποτελεσματική πρόσβαση σε μετρητά.

Το Ευρωσύστημα έχει επίσης θεσπίσει κανόνες για τις εμπορικές τράπεζες που τους επιτρέπουν να θέτουν εκ νέου σε κυκλοφορία τα τραπεζογραμμάτια αποτελεσματικά και να περιορίζουν το κόστος της διαχείρισης μετρητών. Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες διατηρούν επίσης επαρκή αποθέματα μετρητών για να καλύψουν κάθε αιφνίδια και απρόβλεπτη απότομη αύξηση της ζήτησης τραπεζογραμματίων, για παράδειγμα σε περίπτωση κρίσης ή προσωρινής διακοπής των ηλεκτρονικών πληρωμών.

Διασφαλίζουμε ότι καλύπτεται η συνεχής ζήτηση τραπεζογραμματίων ευρώ. Υπάρχουν περίπου 120.000 καταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων και πάνω από 260.000 ΑΤΜ στη ζώνη του ευρώ, τα οποία επιτρέπουν στους πολίτες να έχουν πρόσβαση στα χρήματά τους με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο. 

Πρόσθετοι τρόποι απόκτησης μετρητών

Οι αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές (ΑΤΜ) και τα τραπεζικά καταστήματα αποτελούν το βασικό μέσο ανάληψης μετρητών. Επιπλέον, σε ορισμένες χώρες της ζώνης του ευρώ, τα καταστήματα λιανικής μπορεί να επιτρέπουν στους πελάτες τους να κάνουν ανάληψη περιορισμένων ποσών μετρητών.

Επιστροφή μετρητών

Αναφέρεται επίσης ως «προκαταβολές μετρητών». Μπορείτε να ζητήσετε στο ταμείο καταστήματος να προστεθεί το ποσό που θέλετε να λάβετε στο σύνολο της πληρωμής σας, στη συνέχεια να πληρώσετε με τη χρεωστική κάρτα ή με το τηλέφωνό σας και να λάβετε το ζητούμενο ποσό σε μετρητά.

Ανάληψη μετρητών σε κατάστημα

Μπορείτε να κάνετε ανάληψη μετρητών από τον λογαριασμό σας σε κατάστημα, χωρίς να χρειάζεται να αγοράσετε κάτι.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο για να δείτε πώς λειτουργούν στην πράξη οι υπηρεσίες επιστροφής μετρητών και ανάληψης μετρητών στο κατάστημα.

Αποδοχή μετρητών

Τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ αποτελούν νόμιμο χρήμα στη ζώνη του ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι τα καταστήματα και οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να αρνηθούν πληρωμές σε μετρητά, εκτός εάν και τα δύο μέρη έχουν συμφωνήσει προηγουμένως στη χρήση άλλου μέσου πληρωμής. Γενικά, οι δημόσιες αρχές και οι φορείς παροχής υπηρεσιών πρέπει επίσης να δέχονται μετρητά, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τον νόμο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει κανονισμό που θα διασαφηνίζει την ιδιότητα νόμιμου χρήματος των τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ στη νομοθεσία της ΕΕ. Η πρόταση ορίζει επίσης τις ελάχιστες περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να απορριφθεί η πληρωμή σε μετρητά, για παράδειγμα εάν η επιχείρηση δεν έχει επαρκή μετρητά για ρέστα ή εάν και τα δύο μέρη έχουν συμφωνήσει στη χρήση άλλου μέσου πληρωμής.

Η ΕΚΤ εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής στο επίπεδο της ζώνης του ευρώ και, σε γνώμη της, εκφράζει τις ανησυχίες της για το ενδεχόμενο υπονόμευσης της ιδιότητας νόμιμου χρήματος των μετρητών στη ζώνη του ευρώ εάν αυξηθούν οι περιπτώσεις απόρριψης των πληρωμών σε μετρητά από εμπορικά καταστήματα. Το Ευρωσύστημα αναλύει το επίπεδο αποδοχής των μετρητών στη ζώνη του ευρώ και προειδοποιεί τις αρμόδιες αρχές και φορείς για τυχόν ζητήματα. 

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα