Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Toegang tot en acceptatie van contant geld

Contant geld heeft een belangrijke rol in de samenleving en is onmisbaar voor elke economie. Onze onderzoeken laten zien dat de meeste burgers in het eurogebied het belangrijk vinden om met contant geld te kunnen betalen en dat dit over het algemeen het meest gebruikte betaalmiddel is bij verkooppunten in het eurogebied.

De ECB en de nationale centrale banken van het eurogebied willen er dan ook voor zorgen dat contant geld breed beschikbaar en geaccepteerd blijft. Daarom verwelkomen we het voorstel van de Europese Commissie voor een nieuwe EU-verordening om de status van eurobiljetten en -munten als wettig betaalmiddel te verstevigen. Het voorstel heeft tot doel ervoor te zorgen dat de toegang tot en de acceptatie van eurobankbiljetten en -munten in het hele eurogebied wettelijk worden gewaarborgd. 

Toegang tot contant geld 

Door ervoor te zorgen dat contant geld gemakkelijk beschikbaar is, blijft de rol ervan als wettig betaalmiddel beschermd en wordt het gebruik als dagelijks betaalmiddel blijvend gegarandeerd. De keuze van mensen om op een bepaalde manier te betalen kan worden beïnvloed door hoe gemakkelijk het is om geld op te nemen van hun bankrekening.

De eurolanden zijn elk afzonderlijk verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat mensen en bedrijven in het hele land gemakkelijk toegang hebben tot voldoende contant geld, zowel in stedelijk als landelijk gebied.

De rol van het Eurosysteem

Contant geld wordt uitgegeven door de nationale centrale banken en verspreid naar de commerciële banken zodat deze kunnen voldoen aan de behoefte aan contant geld van hun klanten. De ECB en de nationale centrale banken houden het niveau van de dienstverlening op het gebied van contant geld in het hele eurogebied in de gaten om mogelijke knelpunten in de toegang tot contant geld vast te kunnen stellen. Zo hebben we bijvoorbeeld een gemeenschappelijke methode ontwikkeld om de toegang van burgers in het eurogebied tot contantgelddiensten te monitoren, zoals geldautomaten en bankkantoren. Als het nodig mocht zijn, kunnen eurolanden wetten invoeren om commerciële banken en andere instellingen te verplichten ervoor te zorgen dat burgers gemakkelijk toegang hebben tot voldoende contant geld.

Het Eurosysteem heeft ook regels opgesteld voor commerciële banken om op een efficiënte manier bankbiljetten opnieuw in omloop te brengen en de kosten van de verwerking van contanten te beheersen. De nationale centrale banken houden ook voldoende kasreserves aan om onverwachte en onvoorziene stijgingen van de vraag naar bankbiljetten op te vangen, bijvoorbeeld in het geval van een crisis of een tijdelijke uitval van elektronische betalingen.

We zorgen ervoor dat voortdurend aan de vraag naar eurobankbiljetten wordt voldaan. Het eurogebied telt ongeveer 120.000 bankkantoren en meer dan 260.000 geldautomaten, zodat mensen gemakkelijk overal toegang hebben tot hun geld. 

Meerdere manieren om contant geld op te nemen

De meeste mensen nemen geld op bij geldautomaten of in bankkantoren. In enkele landen van het eurogebied is het daarnaast ook mogelijk om een beperkte hoeveelheid contant geld op te nemen in winkels.

Extra geld opnemen

Dit wordt ook wel bijpinnen genoemd. Bij de kassa kunt u vragen om het bedrag dat u wilt opnemen toe te voegen aan uw aankoop. Vervolgens rekent u elektronisch af en ontvangt u het extra bedrag in contanten.

Geld opnemen in de winkel

In sommige winkels kunt u ook contant geld opnemen zonder dat u iets hoeft te kopen.

Meer weten?

Bekijk de video en zie hoe bijpinnen en geld opnemen in winkels in de praktijk gaat.

Acceptatie van contant geld

Eurobankbiljetten en -munten zijn wettig betaalmiddel in het hele eurogebied. Winkels en bedrijven kunnen betalingen met contant geld dus niet weigeren, tenzij zowel de verkoper als de klant op voorhand akkoord is met een andere betaalwijze. In het algemeen moeten overheidsinstanties en dienstverleners ook contant geld accepteren, tenzij de wet iets anders voorschrijft.

De Europese Commissie heeft een verordening voorgesteld die de status van eurobankbiljetten en -munten als wettig betaalmiddel in EU-wetgeving moet verduidelijken. Het voorstel definieert ook de weinige gevallen waarin contante betalingen kunnen worden geweigerd, bijvoorbeeld als een winkel onvoldoende wisselgeld heeft of als beide partijen een andere betaalwijze hebben afgesproken.

De ECB verwelkomt het voorstel van de Commissie voor een verordening in het eurogebied en spreekt in een advies haar bezorgdheid uit over het feit dat de status van contant geld als wettig betaalmiddel in het eurogebied zou kunnen worden ondermijnd als er een toename is van winkeliers die contante betalingen weigeren. Het Eurosysteem analyseert de mate van acceptatie van contant geld in het eurogebied en attendeert de bevoegde autoriteiten en organen op mogelijke problemen. 

Alle pagina's in dit deel