European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beheersing van klimaatrisico’s

Om de prijzen stabiel te houden en de banken veilig, meten, beheersen en monitoren we klimaatrisico’s.

Waarom zijn klimaatrisico’s belangrijk voor de ECB?

Klimaatverandering beïnvloedt de manier waarop onze economie functioneert

Dit komt door twee soorten risico’s:

  • fysieke risico’s, die gepaard gaan met een veranderend klimaat, waaronder weersomstandigheden die vaker voorkomen of heviger zijn, zoals overstromingen, droogte en stormen
  • transitierisico’s, die te maken hebben met de overgang naar een klimaatneutrale economie

Deze risico’s zijn van invloed op macro-economische indicatoren zoals inflatie, economische groei, financiële stabiliteit en doorwerking van het monetaire beleid. Ze beïnvloeden ook de waarde en het risicoprofiel van de activa op de balans van het Eurosysteem.

Klimaatverandering heeft betrekking op onze werkzaamheden als centrale bank en toezichthouder

We moeten rekening houden met de invloed van klimaatverandering op het werk dat we doen om de prijs- en financiële stabiliteit te handhaven. Dit betekent dat we klimaatoverwegingen moeten meenemen in onze

  • analyses en besluitvorming

  • macro-economische modellen, projecties en scenario’s

  • beoordeling van de financiële stabiliteit

  • monetairbeleidsanalyses en -transmissie

  • kaders voor risicobeheer

Voor ons is het meten en monitoren van deze risico’s ook belangrijk bij het waarborgen van de veiligheid en soliditeit van de bankensector in het eurogebied en het hele financiële stelsel. Het is onze verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat banken risico’s, waaronder die als gevolg van klimaatverandering, goed kunnen inschatten, beheersen en verantwoorden.

Ook moeten we klimaatrisico’s beheersen in onze eigen portefeuilles.

Wat doet de ECB om klimaatrisico’s te beheersen?

We passen onze monetairbeleidstransacties aan

We verbeteren onze risicobeoordeling, onder andere door blootstellingen aan klimaatrisico’s op de balans van het Eurosysteem te beheersen en na te gaan in hoeverre klimaatverandering is meegenomen in de creditratings die we gebruiken. Ook integreren we waar nodig de invloed van klimaatverandering in ons uitvoeringskader voor het monetair beleid. Dit omvat onze activa-aankopen en ons onderpandskader.

Persbericht

We voeren klimaatstresstests uit en beoordelen financiële klimaatrisico’s

We voeren stresstests uit op de balans van het Eurosysteem,  de onder toezicht staande banken en de economie als geheel. Zo kunnen wij en anderen blootstellingen aan klimaatrisico’s en daarmee samenhangende systeemrisico’s voor het financiële stelsel beter begrijpen en beheersen en gefundeerder beslissingen nemen.

We versterken onze modellen en data

Om over meer en betere klimaatgegevens te kunnen beschikken, hebben we een eerste set klimaatindicatoren gepubliceerd. Daarnaast verbeteren we de modellen waarmee we de impact van klimaatverandering op onze economie in kaart brengen.

Klimaatindicatoren

We zorgen ervoor dat banken klimaatrisico’s beheersen

Als bankentoezichthouder zorgen we ervoor dat banken een veilige en prudente benadering volgen om klimaat- en milieurisico’s in kaart te brengen, te beoordelen en te beheersen en transparant te rapporteren aan welke risico’s zij zijn blootgesteld.

Klimaatverandering en bankentoezicht

ZIE OOK

Meer informatie

Onze klimaatmaatregelen

Onze klimaatagenda beschrijft alle lopende werkzaamheden van de ECB in verband met klimaatverandering, onderverdeeld naar zes prioriteiten en gebaseerd op onze drie strategische klimaatdoelstellingen.

Klimaatagenda van de ECB

Alle pagina's in dit deel