Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Directie

De directie bestaat uit de president, de vicepresident en vier andere leden.

Alle leden worden benoemd door de Europese Raad, bij gekwalificeerde meerderheid van stemmen.

Directieleden

(november 2023)

Verantwoordelijkheden

  • voorbereiden van de vergaderingen van de Raad van Bestuur;
  • uitvoeren van het monetair beleid in het eurogebied, overeenkomstig de door de Raad van Bestuur uitgevaardigde richtsnoeren en besluiten. Daarbij geeft de directie de nodige instructies aan de nationale centrale banken van het eurogebied;
  • leiding nemen over de lopende zaken van de ECB;
  • uitoefenen van bepaalde bevoegdheden die de Raad van Bestuur aan de directie heeft gedelegeerd, waaronder enkele van regelgevende aard.

Zittingstermijnen

Alle leden van de directie worden benoemd voor een periode van acht jaar, zonder mogelijke verlenging. Bij wijze van uitzondering liepen de zittingstermijnen van de in 1998 benoemde leden van de eerste directie uiteen, om te voorkomen dat alle leden in hetzelfde jaar zouden moeten worden vervangen.

Tijdlijn: voormalige en huidige directieleden
ZIE OOK

Meer over verwante onderwerpen

Alle pagina's in dit deel