Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Valde

Valdes sastāvā ietilpst prezidents, viceprezidents un vēl četri locekļi.

Visus locekļus ar kvalificētu balsu vairākumu ieceļ Eiropadome.

Valdes locekļi

(2023. gada novembrī)

Pienākumi

  • Sagatavot Padomes sanāksmes;
  • Īstenot euro zonas monetāro politiku saskaņā ar Padomes apstiprinātajām pamatnostādnēm un lēmumiem. Pildot šos pienākumus, tā sniedz nepieciešamās norādes euro zonas NCB;
  • Pārvaldīt ECB ikdienas darbu;
  • Īstenot konkrētas pilnvaras, ko tai deleģējusi Padome. Dažas pilnvaras ir reglamentējošas.

Amata pilnvaru termiņi

Visus Valdes locekļus ieceļ amatā uz astoņiem gadiem, un to pilnvaru termiņu nevar pagarināt. Izņēmums bija pirmās Valdes locekļi, kurus 1998. gadā iecēla uz atšķirīgiem laika periodiem, lai visu Valdes locekļu amata pilnvaru termiņi nebeigtos vienā un tajā pašā gadā.

Bijušo un tagadējo Valdes locekļu amata pilnvaru laika grafiks
PAPILDU INFORMĀCIJA

Uzziniet vairāk par līdzīgām tēmām

Visas šīs sadaļas lapas