Menu

ECB misija

Eiropas Centrālā banka un valstu centrālās bankas kopā veido Eurosistēmu – euro zonas centrālo banku sistēmu. Eurosistēmas galvenais uzdevums ir saglabāt cenu stabilitāti, nodrošinot stabilu euro vērtību.

Eiropas Centrālā banka ir atbildīga par kredītiestāžu uzraudzību euro zonas valstīs un ārpus euro zonas esošajās iesaistītajās ES dalībvalstīs Vienotā uzraudzības mehānisma, kas ietver arī valstu kompetentās iestādes, ietvaros. Tādējādi tiek veicināts banku sistēmas drošums un stabilitāte, kā arī finanšu sistēmas stabilitāte ES un katrā iesaistītajā dalībvalstī.

Eiropas Centrālā banka apņēmusies efektīvi īstenot visus izvirzītos uzdevumus. Šādi mēs cenšamies sasniegt visaugstāko integritātes, kompetences, efektivitātes un caurredzamības līmeni. Mēs nošķiram monetāro politiku no uzraudzības uzdevumiem. Mēs veicam savus uzdevumus caurredzami, pilnībā ievērojot piemērojamās konfidencialitātes prasības.