Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Konverģences ziņojums

Konverģences ziņojumā tiek novērtēts progress, ko ceļā uz euro ieviešanai nepieciešamo kritēriju izpildi guvušas ārpus eurozonas esošās ES dalībvalstis, izņemot Dāniju, kurai ir izņēmuma statuss. Konverģences ziņojumu publicē vismaz reizi divos gados vai pēc tādas ES dalībvalsts pieprasījuma, kura vēlas pievienoties eurozonai.

2024. gada jūnijs

Ieskats mūsu jaunākajā ziņojumā

Ekonomiskā konverģence

Sešas aplūkotās valstis kopš iepriekšējā ziņojuma 2022. gadā panākušas ierobežotu progresu konverģences kritēriju izpildē, atspoguļojot sarežģītos ekonomiskos apstākļus.

Lasiet par ekonomiskās konverģences stāvokli
Tiesiskā konverģence

ECB izvērtējusi šo sešu valstu tiesību aktu atbilstību Līguma prasībām.

Izpētiet valstu tiesību aktu atbilstību
Kopsavilkumi par valstīm

Kopsavilkumi sniedz katras valsts ekonomiskās un juridiskās konverģences novērtējuma galvenos rezultātus.

Lasiet kopsavilkumus par valstīm

2024. gada Konverģences ziņojums

Izlasiet visu ziņojumu un uzziniet par jaunāko novērtējumu attiecībā uz ārpus eurozonas esošo dalībvalstu ekonomisko un tiesisko konverģenci.

Sk. visu ziņojumu

Plašsaziņas līdzekļiem

Attiecībā uz ekonomisko konverģenci ar eurozonu ES dalībvalstis, kas nav ieviesušas euro, kopš 2022. gada panākušas ierobežotu progresu.

Lasiet paziņojumu presei

ES Komisijas ziņojumi

Tāpat kā ECB, arī Eiropas Komisija publicē konverģences ziņojumus, kuros novērtēta ES dalībvalstu gatavība ieviest euro.

Sk. Komisijas ziņojumus

Pievienošanās eurozonai

Visām ES dalībvalstīm, izņemot Dāniju, jāievieš euro. Lai to paveiktu, tām vispirms jāizpilda konverģences kritēriji, kas ļauj novērtēt to gatavību ekonomikas un monetārajai savienībai. Aplūkojiet mūsu interaktīvo karti, lai uzzinātu, kad dažādas valstis ieviesušas euro.

Aplūkojiet karti

ECB podkāsta klausītājiem

Kā valstis var pievienoties eurozonai? Šo jautājumu apspriedām vienā no mūsu podkāsta epizodēm, kā piemēru izmantojot Horvātiju.

Noklausieties podkāstu

Horvātija ievieš euro

2023. gada 1. janvārī Horvātija ieviesa euro un kļuva par eurozonas 20. dalībnieci.

Lai uzzinātu vairāk, lasiet "Tautsaimniecības Biļetena" rakstu

Vai euro ieviešana Horvātijā patiešām izraisīja papildu inflāciju?

Horvātijas patērētāji pauduši bažas par cenu pieaugumu saistībā ar euro ieviešanu. ECB bloga ierakstā sniegtā provizoriskā informācija liecina, ka pāreja no kunas uz euro pagaidām samērā maz ietekmējusi Horvātijas patēriņa cenas un cenu uztveri.

Lasiet bloga ierakstu
Pārāk sarežģīti? Sk. sadaļu "Noderīga informācija"
Uzziniet vairāk
Informācija par pievienošanos eurozonai

Visas šīs sadaļas lapas