Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Atbalsts zaļajai pārejai

Oglekļa emisiju samazināšana ir vienīgais veids, kā izvairīties no smagākajām klimata pārmaiņu sekām. Tāpēc Eiropas Savienība apņēmusies līdz 2030. gadam samazināt emisijas par 55 % un līdz 2050. gadam panākt klimatneitrālu tautsaimniecību.

Lai gan šīs pārejas vadīšana un atbalstīšana galvenokārt ir valdību un likumdevēju pienākums, mums ECB arī jāpiedalās, veicinot ilgtspējīgu finansēšanu un videi nekaitīgākas monetārās politikas operācijas. Mēs to darām, neietekmējot mūsu galveno mērķi – cenu stabilitāti.

Kāpēc ECB ir būtiska zaļā pāreja?

Ātras un sakārtotas pārejas ilgtermiņa priekšrocības ievērojami atsver sākotnējās izmaksas

Mūsu tautsaimniecības mēroga klimata stresa testa rezultāti parādīja, ka, laikus rīkojoties, izmaksas, kas saistītas ar pāreju uz oglekļneitrālu tautsaimniecību, būs daudz zemākas nekā bezdarbības izmaksas.

Sakārtota zaļā pāreja mums visiem, t. sk. uzņēmumiem un finanšu iestādēm, ir iespēja gūt labumu no tīrākas un lētākas enerģijas, tehnoloģiju jauninājumiem un jauniem uzņēmējdabības virzieniem.

Mūsu tautsaimniecības mēroga klimata stresa testa rezultāti

Zaļa tautsaimniecība ilgtermiņā veicinātu cenu un finanšu stabilitāti

Sakārtota zaļā pāreja ilgtermiņā mazinātu klimata pārmaiņu riskus attiecībā uz visu tautsaimniecību un finanšu sistēmu, kā arī inflācijas prognozēm un aktīviem Eurosistēmas bilancē. Tādējādi ilgtermiņā tiktu veicināta cenu un finanšu stabilitāte.

Mēs kā ES institūcija atbalstām šos ES mēroga centienus

Saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību ECB ir pienākums savu pilnvaru ietvaros un neskarot mūsu galveno mērķi – cenu stabilitāti – atbalstīt ES vispārējo ekonomisko politiku. Tādējādi mēs veicinām pāreju uz oglekļneitrālu tautsaimniecību un vides aizsardzību.

Kā ECB atbalsta zaļo pāreju?

Mēs dalāmies pieredzē un sniedzam konsultācijas, lai veicinātu ilgtspējīgas finansēšanas attīstību, jo bankām un citām finanšu sektora iestādēm ir būtiska loma zaļās pārejas finansēšanā.

Cenšoties padarīt zaļākas mūsu aktivitātes, t. sk. monetārās politikas darbības, mēs arī radām stimulu veidot zaļāku finanšu sistēmu.

Analīze un politikas ieteikumi

Eiropas un starptautiskos forumos mēs piedalāmies ar klimatu saistītās politikas izstrādē par tādiem jautājumiem kā oglekļa emisiju cenu noteikšana, zaļā finansējuma palielināšana, zaļās inovācijas un dabas katastrofu riska pārvaldība.

Monetārās politikas īstenošana

Ja nepieciešams, mēs ņemam vērā klimata pārmaiņas, īstenojot monetāro politiku, t. sk. aktīvu iegāžu un nodrošinājuma sistēmas jomā.

Paziņojums presei

Visas šīs sadaļas lapas