European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Atbalsts pārejai uz zaļo saimniekošanu

Oglekļa emisiju samazināšana ir vienīgais veids, kā izvairīties no smagākajām klimata pārmaiņu sekām. Tāpēc Eiropas Savienība apņēmusies līdz 2030. gadam samazināt emisijas par 55% un līdz 2050. gadam panākt klimatneitrālu tautsaimniecību.

Lai gan šīs pārejas vadīšana un atbalstīšana galvenokārt ir valdību un likumdevēju pienākums, mums ECB arī jāpiedalās, veicinot ilgtspējīgu finansēšanu un videi nekaitīgākas monetārās politikas operācijas. Mēs to darām, neietekmējot mūsu galveno mērķi – cenu stabilitāti.

Kāpēc ECB ir būtiska pāreja uz zaļo saimniekošanu?

Ātras un sakārtotas pārejas ilgtermiņa priekšrocības ievērojami atsver sākotnējās izmaksas

Mūsu tautsaimniecības mēroga klimata stresa testa rezultāti parādīja, ka, laikus rīkojoties, izmaksas, kas saistītas ar pāreju uz oglekļneitrālu tautsaimniecību, būs daudz zemākas nekā bezdarbības izmaksas.

Sakārtota pāreja uz zaļo tautsaimniecību mums visiem, t.sk. uzņēmumiem un finanšu iestādēm, ir iespēja gūt labumu no tīrākas un lētākas enerģijas, tehnoloģiju jauninājumiem un jauniem uzņēmumiem.

Mūsu tautsaimniecības mēroga klimata stresa testa rezultāti

Zaļa tautsaimniecība ilgtermiņā veicinātu cenu un finanšu stabilitāti

Sakārtota pāreja uz zaļo tautsaimniecību ilgtermiņā mazinātu klimata pārmaiņu riskus attiecībā uz visu tautsaimniecību un finanšu sistēmu, kā arī inflācijas prognozēm un aktīviem Eurosistēmas bilancē. Tādējādi ilgtermiņā tiktu veicināta cenu un finanšu stabilitāte.

Mēs kā ES institūcija atbalstām šos ES mēroga centienus

Saskaņā ar ES Līgumu ECB ir pienākums savu pilnvaru ietvaros un neskarot mūsu galveno mērķi – cenu stabilitāti – atbalstīt ES vispārējo ekonomisko politiku. Tādējādi mēs veicinām pāreju uz oglekļneitrālu tautsaimniecību un vides aizsardzību. 

Kā ECB atbalsta pāreju uz zaļo saimniekošanu?

Mēs dalāmies pieredzē un sniedzam konsultācijas par ilgtspējīgu finansēšanu, lai veicinātu tās attīstību, jo bankām un citām finanšu sektora iestādēm ir būtiska loma pārejas uz zaļo saimniekošanu finansēšanā.

Cenšoties padarīt zaļākas mūsu aktivitātes, t.sk. monetārās politikas darbības, mēs arī radām stimulu veidot zaļāku finanšu sistēmu.

Analīze un politikas ieteikumi

Eiropas un starptautiskos forumos mēs piedalāmies ar klimatu saistītās politikas izstrādē par tādiem jautājumiem kā oglekļa emisiju cenu noteikšana, zaļā finansējuma palielināšana, zaļās inovācijas un dabas katastrofu riska pārvaldība.

Monetārās politikas īstenošana

Īstenojot monetāro politiku mēs, ja nepieciešams, ņemam vērā klimata pārmaiņas, t.sk. aktīvu iegāžu un nodrošinājuma sistēmas jomā.

Paziņojums presei

PAPILDU INFORMĀCIJA

Uzziniet vairāk

Mūsu darbība klimata pārmaiņu jomā

Mūsu klimata programmā detalizēti aplūkots ECB veiktais ar klimata pārmaiņām saistītais darbs, kas sadalīts sešās prioritārajās jomās un balstīts uz mūsu trim stratēģiskajiem klimata mērķiem.

ECB klimata programma

Visas šīs sadaļas lapas