Bojātas banknotes

Lai cilvēki varētu uzticēties euro banknotēm, jānodrošina, lai apgrozībā nebūtu viltojumu un banknošu kvalitāte būtu augsta. Tāpēc valstu centrālās bankas pirms euro banknošu laišanas atkārtotā apgrozībā tās visas pārbauda, lai pārliecinātos, vai tās ir autentiskas un nav bojātas vai netīras.

Valstu centrālajām bankām ir pilnībā automatizētas banknošu apstrādes ierīces, ar kuru palīdzību tās pārbauda saņemtās banknotes. Ar šīm ierīcēm banknotes tiek šķirotas, tādējādi saglabājot augstus kvalitātes standartus. 2010. gadā valstu centrālās bankas atzina par nederīgām laišanai apgrozībā un apmainīja aptuveni 5.8 mljrd. banknošu. Netīras vai bojātas banknotes tiek iznīcinātas.

Euro zonas valstu centrālās bankas apmaina bojātās euro banknotes (piemēram, daļēji sadegušas, sagrieztas vai sadalījušās banknotes), ja tās atbilst noteiktiem kritērijiem. Piemēram, valsts centrālā banka apmainīs bojātu euro banknoti, ja atnesīsiet uz banku vairāk nekā pusi no banknotes vai varēsiet pierādīt, ka banknotes trūkstošā (lielākā) daļa ir iznīcināta. Ar nodomu saplēstas vai bojātas euro banknotes netiek mainītas.

Principā kompensācija notiek bez maksas. Ja banknotes netīšām bojātas pretzagļu ierīcē, par to apmaiņu tiek prasīta komisijas maksa.

Vairāk informācijas sk.

Savas valsts centrālās bankas adresi sk. tās interneta vietnē.