European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Bojātas banknotes

Lai cilvēki varētu uzticēties euro banknotēm, jānodrošina to autentiskums un augsta kvalitāte, kam jābūt gan saskatāmai, gan sataustāmai. Tāpēc valstu centrālās bankas pirms euro banknošu laišanas atkārtotā apgrozībā vienmēr tās pārbauda, lai pārliecinātos, vai tās ir autentiskas un nav bojātas vai netīras.

Valstu centrālajām bankām ir pilnībā automatizētas banknošu apstrādes ierīces, ar kuru palīdzību saņemtās banknotes tiek pārbaudītas un šķirotas, lai nodrošinātu augstus kvalitātes standartus. 2019. gadā valstu centrālās bankas nomainīja aptuveni 5.1 mljrd. banknošu, kas tika atzītas par nederīgām laišanai apgrozībā. Netīras vai bojātas banknotes tiek iznīcinātas.

Euro zonas valstu centrālās bankas apmaina bojātas euro banknotes (piemēram, daļēji sadegušas, sagrieztas vai sadalījušās banknotes), ja tās atbilst noteiktiem kritērijiem. Piemēram, valsts centrālajā bankā var apmainīt bojātu euro banknoti, ja saglabājusies vairāk nekā puse no banknotes vai iespējams pierādīt, ka banknotes trūkstošā (lielākā) daļa ir iznīcināta Ar nodomu saplēstas vai bojātas euro banknotes netiek mainītas.

Principā apmaiņa notiek bez maksas. Ja banknotes netīšām bojātas aizsargierīcē, par to apmaiņu tiek prasīta komisijas maksa.

Savas valsts centrālās bankas adresi sk. tās interneta vietnē.

Visas šīs sadaļas lapas