Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Skadade och missfärgade sedlar

Skadade sedlar

De nationella centralbankerna i euroområdet arbetar för att säkerställa att alla eurosedlar är äkta och inte skadade eller smutsiga innan de lämnas ut på nytt. De har helautomatiska hanteringsmaskiner för att kontrollera och sortera sedlar som kommer in för att se till att de håller hög kvalitet. Smutsiga eller skadade sedlar förstörs.

Kan jag få mina sedlar ersatta eller inlösta?

Sedlar som har kommit till skada eller råkat bli rivna eller trasiga ersätts av euroområdets nationella centralbanker, förutsatt att vissa kriterier är uppfyllda. En nationell centralbank kan t.ex. ersätta en skadad eurosedel om mer än halva sedeln är kvar eller om man kan bevisa att den del som fattas har förstörts. Sedlar som har skadats eller förstörts med flit ersätts inte.

I princip kostar det inget att få sedeln ersatt. Kontakta din nationella centralbank för mer information.

Missfärgade sedlar

Har du någon gång stött på en infärgad sedel?

Om någon försöker ge dig en sedel som är täckt med färg (infärgad), ska du inte ta emot den eftersom det troligen handlar om en stulen sedel. Vissa missfärgade sedlar har skadats av stöldskyddssystem i samband med brott. Tekniken kallas IBNS-teknik (Intelligent Banknote Neutralisation System). Den aktiveras när någon obehörig öppnar en skyddad förvaringsbox för kontanter, exempelvis en uttagsautomat eller ett säkerhetsskåp i en värdetransport. Dessa system gör stulna sedlar obrukbara och värdelösa, vilket minskar risken att handlare, banker och andra som yrkesmässigt hanterar kontanter utsätts för bedrägeri.


Detta är en av de vanligaste metoderna för att göra stulna sedlar obrukbara, men det finns andra sätt att skydda kontanter, t.ex. med lim. Limmet gör att alla sedlar inuti en uttagsautomat klistras ihop till ett block. Om du försöker ta loss enskilda sedlar går de sönder.


Hur känns en infärgad sedel igen?

Om ett stöldskyddssystem leder till att en sedel missfärgas av sedelskyddsfärg tränger färgen in i sedelpapperet. Sedeln är då infärgad. Det finns flera typer av sedelskyddsfärg – de vanligaste är ljuslila, grönt, blått, rött eller svart. Färgen sprider sig oftast från kanterna in mot mitten av sedeln och har ett karaktäristiskt mönster. De kemikalier som ibland används för att få bort färgen från sedlarna kan leda till missfärgningar. Då kan sedelns ursprungliga färger också påverkas och vissa säkerhetsdetaljer kan skadas eller t.o.m. försvinna.

Betyder det att alla missfärgade sedlar är stulna?

Nej. Om det rör sig om mycket ljusa eller små fläckar och sedelns kanter är intakta beror det sannolikt på oavsiktliga händelser. Det kan t.ex. vara en penna som har läckt och behöver inte bero på ett stöldskyddssystem. Det är således inte troligt att dessa sedlar är stulna och de kan alltså tas emot.


Vad ska jag göra om någon ger mig en sedel som helt klart har missfärgats av sedelskyddsfärg?

  • Ta inte emot den – be om en annan. Du kan inte vara säker på att denna person är den rättmätige ägaren.
  • Vägra ta emot blekta eller missfärgade sedlar, då någon med största sannolikhet har försökt att tvätta eller bleka de stulna sedlarna för att få bort sedelskyddsfärgen.

  • Om du har tagit emot en sedel som är infärgad med sedelskyddsfärg ska du ta den till din bank eller till din centralbank och berätta hur du fått den. Centralbanken kontrollerar om ett stöldskyddssystem har orsakat färgfläckarna. Då kan polisen bli inkopplad och sedlarna ifråga kan användas som bevismaterial i deras utredningar.

  • Om utredningen visar att sedeln är infärgad med hjälp av ett stöldskyddssystem, har du kanske ingen rätt till ersättning för den. Nationella centralbanker ger bara ersättning till den ursprungliga ägaren som utsatts för den brottsliga aktivitet som ledde till att sedlarna missfärgades.

  • Bekräftar utredningen att fläckarna inte kommer från ett stöldskyddssystem och att sedelns fläckar bara beror på oavsiktliga händelser, får du ersättning för sedeln, antingen i form av kontanter eller via en insättning på ditt bankkonto.

Har du fler frågor? Mer info kan du hitta i artikel 3 om inlösen av skadade äkta eurosedlar i Europeiska centralbankens beslut.

Alla sidor i detta avsnitt