Skadade sedlar

För att allmänheten ska ha förtroende för eurosedlarna måste de vara äkta och av hög kvalitet. Därför kontrollerar de nationella centralbankerna alla eurosedlar för att säkerställa att de är äkta och inte skadade eller smutsiga innan de återutges.

De nationella centralbankerna har helautomatiska hanteringsmaskiner för att kontrollera sedlar som kommer in. Dessa maskiner sorterar sedlarna för att säkerställa hög kvalitet. De nationella centralbankerna kategoriserade omkring 5,8 miljarder sedlar som var odugliga och ersatte dem 2010. Smutsiga eller skadade sedlar förstörs

Skadade eller förstörda (t.ex. delvis brända, rivna eller trasiga) eurosedlar som uppfyller vissa kriterier löses in av euroområdets nationella centralbanker. En nationell centrallbank ersätter t.ex. en skadad eurosedel om mer än halva sedeln är kvar eller om man kan bevisa att den delen som fattas har förstörts. Sedlar som skadats eller förstörts med flit löses inte in.

I princip är inlösen gratis. En avgift tas ut för eurosedlar har skadats av stöldskyddsutrustning.

För ytterligare uppgifter se:

Den lokala nationella centralbankens postadress finns på dess webbplats.