European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Användning av bilder på eurosedlar

Bilder på eurosedlar får användas utan explicit tillstånd om återgivningen uppfyller ECB:s regler (se särskilt artikel 2 i beslut ECB/2013/10). Dessa regler bidrar till att säkerställa att en reproduktion inte kan förväxlas med en äkta sedel. Det är viktigt för att upprätthålla förtroendet för den gemensamma valutan.

Ladda ner lågupplösta bilder

Du kan hämta komprimerade filer med lågupplösta bilder (72 dpi) av den första serien eurosedlar och av sedelserien ”Europa”.

Bilder på eurosedlar

Återgivning av högupplösta bilder

Om du vill återge högupplösta bilder på eurosedlar och har ett legitimt yrkesmässigt skäl att göra det, kan du skriva till info@ecb.europa.eu. Vänligen uppge:

  • namn och kontaktuppgifter
  • uppgifter om din verksamhet
  • adress till företagets webbplats
  • information om hur bilderna ska användas

Du kommer att få fylla i och lämna in en sekretessförklaring, och denna måste skrivas under av en behörig representant för ditt företag. Om inget annat anges kommer vi att skicka dig bilder på de senast utgivna eller presenterade sedlarna ur Europa-serien (300 dpi, TIFF-format och märkta ”SPECIMEN”). Bilderna kommer inte att aktivera CDS. Vi försöker tillmötesgå er begäran inom 5 arbetsdagar från det att vi erhållit en komplett och undertecknad sekretessförklaring.

Förhindrande av olaglig användning av digitala sedelbilder

Maskin- och programvara för digital bildframställning används alltmer av förfalskare. Central Bank Counterfeit Deterrence Group har utvecklat CDS för att bemöta detta problem. Central Bank Counterfeit Deterrence Group är en internationell grupp bestående av mer än 30 centralbanker, upprättad på begäran av centralbankscheferna för G10-länderna. CDS är ett system som ska förhindra förfalskning genom att hindra att bilder av skyddade sedlar fångas och reproduceras. Systemet har frivilligt antagits av maskin- och programvarutillverkare.

Regler för reproducering

Eurosedlar

Reglerna bidrar till eurosedlarnas integritet. De säkerställer att allmänheten kan skilja äkta sedlar från reproduktioner.

Så länge reproduktioner i reklam eller illustrationer inte kan tas för äkta sedlar kan de användas utan föregående tillåtelse från ECB.

För ytterligare uppgifter se:

Euromynt

Metallföremål med orden ”euro” eller ”euro cent” eller med ett motiv som liknar dem på euromynten skulle allmänheten av misstag kunna ta för äkta mynt.

Det är endast tillåtet att tillverka medaljer och polletter som inte kan misstas för äkta euromynt.

För ytterligare uppgifter se:

Alla sidor i detta avsnitt