Användning av bilder på eurosedlar

Bilder på eurosedlar får användas utan explicit tillstånd om återgivningen uppfyller ECB:s regler (se särskilt artikel 2 i Beslut ECB/2013/10). Dessa regler bidrar till att säkerställa att en reproduktion inte kan förväxlas med en äkta sedel. Det är viktigt för att upprätthålla förtroendet för den gemensamma valutan.

Ladda ner bilder på sedlar

Image of euro banknotes

Du kan hämta komprimerade filer med lågupplösta bilder (72 dpi) av den första serien eurosedlar och av sedelserien "Europa".

Förhindrande av olaglig användning av digitala sedelbilder

Maskin- och programvara för digital bildframställning används alltmer av förfalskare. För att bemöta detta har Central Bank Counterfeit Deterrence Group – en internationell grupp bestående av mer än 30 centralbanker och som upprättades på begäran av centralbankscheferna för G10-länderna – utvecklat CDS (ett system för att förhindra förfalskning) som förhindrar att bilder av skyddade sedlar fångas och reproduceras. Detta system har frivilligt antagits av maskin- och programvarutillverkare.

Återgivning av högupplösta bilder

Om du vill återge högupplösta bilder på eurosedlar och har ett legitimt yrkesmässigt skäl att göra det, kan du skriva till info@ecb.europa.eu och förklara varför. Vänligen uppge:

  • namn och kontaktuppgifter
  • uppgifter om din verksamhet
  • adress till företagets webbplats
  • information om hur bilderna ska användas

Du kommer att få fylla i och lämna in en sekretessförklaring, och denna måste skrivas under av en behörig representant för ditt företag. Om inget annat anges kommer vi att skicka dig bilder på de senast utgivna eller presenterade sedlarna ur Europa-serien (300 dpi, TIFF-format och märkta ”SPECIMEN”). Bilderna kommer inte att aktivera CDS. Vi försöker tillmötesgå er begäran inom 5 arbetsdagar från det att vi erhållit en komplett och undertecknad sekretessförklaring.