Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Bilder och regler för reproducering

Användning av bilder på eurosedlar

Bilder på eurosedlar får användas utan explicit tillstånd om återgivningen uppfyller ECB:s regler för reproducering av sedlar (se särskilt artikel 2 i beslut ECB/2013/10). 

Dessa regler säkerställer att en reproduktion inte kan förväxlas med en äkta sedel. Det är viktigt för att upprätthålla förtroendet för den gemensamma valutan.

Användningsvillkor

Om du vill använda bilder på eurosedlar måste du följa reglerna för reproducering i beslut ECB/2013/10. Med reproduktion avses varje fysisk eller digital återgivning som använder alla eller delar av en eurosedel eller dess mönsterelement. Reproduktioner som uppfyller kriterierna i artikel 2 i beslut ECB/2013/10 ska anses lagenliga, eftersom det inte föreligger någon risk för att allmänheten kan förväxla dem med äkta eurosedlar.

Se beslut ECB/2013/10 för en fullständig beskrivning av relevanta kriterier. En kort förklaring av kriterierna ges nedan.

Förklaring av kriterierna för fysisk reproducering

1.
Om det gäller reproduktion av båda sidorna av en eurosedel, får reproduktionen inte vara samma storlek som själva sedeln. I stället ska storleken vara minst 200 procent av såväl längden som bredden eller högst 50 procent av såväl längden som bredden på respektive sedel.
2.
På samma sätt gäller att reproduktionen inte får vara samma storlek som själva sedeln om enbart den ena sidan av en eurosedel reproduceras. I stället ska storleken vara minst 125 procent av såväl längden som bredden eller högst 75 procent av såväl längden som bredden på respektive sedel.
3.
Om det gäller reproduktion av en del av antingen framsidan eller baksidan av en eurosedel, ska reproduktionen vara mindre än 33 procent av fram- eller baksidan av respektive sedel.
4.
Fysiska reproduktioner får göras av enskilda mönsterelement så länge de inte avbildas mot en sedelliknande bakgrund.
5.
Fysiska reproduktioner får göras av eurosedlar så länge de är av ett material som är påtagligt annorlunda än det material som används för sedlar.

Förklaring av kriterierna för digital reproducering

1.
Ordet ”specimen” (prov) är inlagt diagonalt över reproduktionen med tydlig, fetstilt text (i Arial), som kontrasterar med den dominerande färgen på respektive eurosedel.
2.
Längden på ordet ”specimen” ska motsvara minst 75 procent av reproduktionens längd, medan höjden ska motsvara minst 15 procent av reproduktionens bredd.
3.
Upplösningen på den elektroniska reproduktionen i 100 procents storlek får inte överstiga 72 dpi (dots per inch).
4.
Enskilda mönsterelement får reproduceras digitalt så länge de inte avbildas mot en sedelliknande bakgrund.Reproduktioner som inte uppfyller gällande regler anses vara icke-lagenliga. Den som reproducerar en sedel är personligt ansvarig för att reproduktionen uppfyller kriterierna i beslut ECB/2013/10.

Mer information finns i rättsakterna nedan.

Förhindrande av olaglig användning av digitala sedelbilder

Eurosystemet har en skyldighet att garantera att eurosedlar är tillförlitliga och att sedeltekniken ständigt förbättras. Eurosedlarna tillverkas med avancerad tryckteknik och har en rad framträdande säkerhetsdetaljer som gör det lätt att skilja dem från förfalskningar.

Central Bank Counterfeit Deterrence Group (CBCDG) – en internationell grupp bestående av mer än 30 centralbanker – har utvecklat ett system för att förhindra att persondatorer, utrustning för digital bildframställning och programvara används för att tillverka falska sedlar.

Den här tekniken har frivilligt antagits av maskin- och programvarutillverkare. Den förhindrar att persondatorer och utrustning för digital bildframställning fångar upp eller reproducerar bilder av skyddade sedlar. Om tryck- eller skanningsutrustning eller utrustning för digital bildframställning har detta system, förhindras alltså automatiskt att bilder av sedlar kopieras eller trycks.

Tekniken kan inte spåra användningen av en persondator eller utrustning för digital bildframställning. På CBCDG:s webbplats finns mer information om CBCDG och hur andra länder reglerar användningen av bilder på sedlar.

Ladda ner bilder på sedlar

Du kan ladda ner lågupplösta bilder (72 dpi) av eurosedlar.

Bilder på eurosedlar

Om du vill beställa högupplösta bilder kan du skriva till Euro-Banknotes-Images@ecb.europa.eu och ange ditt legitima och yrkesmässiga skäl för att använda bilderna.

Vänligen uppge:
  • Namn och kontaktuppgifter
  • Uppgifter om din verksamhet
  • Adress till företagets webbplats
  • Ytterligare information om hur bilderna ska användas

Vi ber dig sedan att fylla i och lämna in en sekretessförklaring, och denna måste skrivas under av en behörig representant för ditt företag. Om inget annat anges kommer vi att skicka dig bilder på samtliga tillgängliga valörer i Europaserien (300 dpi och TIFF-format, märkta ”SPECIMEN”).

Regler för reproducering av euromynt

Det är endast tillåtet att tillverka medaljer och polletter som inte kan misstas för äkta euromynt. Metallföremål med orden ”euro” eller ”eurocent” eller sådana med ett motiv som liknar euromyntens utformning kan nämligen lätt förväxlas med mynt som är lagliga betalningsmedel.

För information om reglerna för reproducering av euromynt, gå till Europeiska kommissionens webbplats eller kontakta en av de behöriga nationella myndigheterna i respektive euroland.

För ytterligare uppgifter se:


Vill du veta mer?

Du hittar svaren på många frågor under  

Vanliga frågor om regler för reproducering av eurosedlar

Alla sidor i detta avsnitt