Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Kroatien (sedan 1 januari 2023)

Kroatien är medlem i Europeiska unionen sedan den 1 juli 2013. Den 12 juli 2022 godkände Europeiska unionens råd Kroatiens anslutning till euroområdet den 1 januari 2023 och fastställde omräkningskursen för den kroatiska kunan. 

Kroatiska mynt

Omräkningskurs

 7,53450 HRK per 1 EUR  

Kroatien anslöt sig till euroområdet
den 1 januari 2023


Dubbel prisangivelse

Priser på varor och tjänster kommer att anges i både euro och kuna t.o.m. den 31 december 2023. Växelkursen ska tydligt redovisas när priserna anges. Detta är en viktig konsument­skyddsåtgärd.

Dubbel cirkulation

Både euro och kuna (sedlar och mynt) tilläts som betalnings­medel under två veckor efter eurons införande.

Växling av sedlar och mynt

Kunasedlar och kunamynt kan växlas in kostnadsfritt fram till den 31 december 2023. Högst 100 kuna­sedlar och 100 kunamynt får växlas per transaktion. För att växla in fler sedlar eller mynt kan bankerna ta ut en avgift.

Inga prishöjningar

Inga prishöjningar får göras i samband med övergången. Konsumenterna kan anmäla alla omotiverade prishöjningar till myndigheterna och företag som bryter mot pris­höjnings­förbudet kan åläggas böter. Detta är en del av konsument­skyddet.

Växling av kroatiska kuna till euro

Postkontor, banker och den kroatiska finans- och tillsynsmyndigheten

Fram till och med den 31 december 2023 sker inväxling av kunasedlar och -mynt endast vid postkontor, banker och den kroatiska finans- och tillsynsmyndigheten. Högst 100 kunasedlar och 100 kunamynt per transaktion kan växlas in kostnadsfritt. För att växla in ett större antal sedlar eller mynt kan bankerna ta ut en avgift.

Hrvatska narodna banka

Från och med januari 2024 blir det Kroatiens centralbank som växlar in kunasedlar, och detta utan tidsbegränsning. Kunamynt kommer att växlas in fram till och med den 31 december 2025. Denna tjänst är gratis.

Andra nationella centralbanker i euroområdet

    Andra nationella centralbanker i euroområdet kommer kostnadsfritt att växla in kunasedlar till den fasta växelkursen mellan den 1 januari och den 28 februari 2023. Beloppet är begränsat till 8 000 HRK per person och transaktion per dag.

Viktiga datum för kontantövergången
12 juli 2022

EU-rådet godkänner Kroatiens anslutning till euroområdet.

18 juli 2022

Prägling av Kroatiens euromynt startar.

5 september 2022

Priserna i Kroatien visas i både kuna och euro fram till den 31 december 2023.

30 september 2022

Avtal om förhandstilldelning undertecknas med alla banker i Kroatien.

18 oktober 2022

Eurosedlar och euromynt börjar överföras från Hrvatska narodna banka till bankerna.

1 december 2022

Startpaket med euromynt är klara att erbjudas allmänheten och företag på postkontor, abanker och den kroatiska finans- och tillsynsmyndigheten.

1 januari 2023

Euron införs.

Eurosedlar och euromynt sätts i omlopp och kunakonton konverteras till euro.

För att underlätta övergången är båda valutorna, kuna och euro, i omlopp parallellt under två veckor och kan användas för att betala med.

Kunasedlar och -mynt börjar växlas in utan kostnad.

15 januari 2023

Endast eurosedlar och euromynt blir lagligt betalningsmedel.

31 december 2023

Sista dag för inväxling av kunasedlar och -mynt på banker, postkontor och den kroatiska finans- och tillsynsmyndigheten.

1 januari 2024

Hrvatska narodna banka tar över inväxlingen av kunasedlar och -mynt.

31 december 2025

Sista datum för inväxling av kunamynt i Hrvatska narodna banka.

Ingen tidsbegränsning

Kunasedlar kan växlas in på Hrvatska narodna banka på obestämd tid.

Kontakt

Om du har frågor kan du kontakta Hrvatska narodna banka, antingen genom att ringa eller också personligen bege dig till Trg hrvatskih velikana 3, 10000 Zagreb eller kassadisken på Franje Račkog 5, 10002 Zagreb. Öppettider: Måndag till fredag kl. 09.00–13.00.

Observera att kunasedlar och -mynt inte kan växlas in till euro via Hrvatska narodna bankas kassadisk förrän i januari 2024. Fram till dess sker inväxling av kunasedlar och -mynt endast på banker, postkontor och den kroatiska finans- och tillsynsmyndigheten. 

SE ÄVEN

Läs annat relaterat innehåll

Hur blir ett land en del av euroområdet?

För att gå med i euroområdet måste ett land uppfylla de ekonomiska och rättsliga konvergenskriterierna. Dessutom ska landet ha en hållbar prisutveckling och en genomsnittlig inflationstakt på högst 1,5 procentenheter över de tre länder som har uppnått de bästa resultaten. Landet måste också anpassa sin nationella lagstiftning till relevant EU-lagstiftning.

Läs mer om kraven

Fördelar med att gå med i euroområdet

Kroatien kommer att få större ekonomisk trygghet och bättre levnadsstandard. Landet kommer också att gynnas ekonomiskt av närmare finansiella förbindelser med andra euroländer och ECB.

Fördelar med att införa euron

Alla sidor i detta avsnitt