European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Tillgång till handlingar

Tillgång till handlingar är en väsentlig del av ECB:s öppenhetspolitik. ECB strävar efter att arbeta så öppet som möjligt, men samtidigt upprätthålla sekretess i vissa frågor som specifikt rör hur ECB utför sina uppgifter.

Tillgång till ECB:s handlingar regleras i beslut ECB/2004/3 av den 4 mars 2004 om allmänhetens tillgång till Europeiska centralbankens handlingar, i dess ändrade lydelse. ECB har skapat ett offentligt register över handlingar i linje med åtagandet om öppenhet och transparens såväl som för att möjliggöra och förenkla forskning.

Offentligt register över handlingar

Allmänheten kan få tillgång till historiska handlingar som är mer än 30 år gamla i enlighet med rådets förordning 354/83 av den 1 februari 1983, i dess ändrade lydelse.

Tillgång till offentliggjorda historiska dokument och information om ECB:s arkiv finns under fliken Arkiv.

Arkiv

Om inte direkt tillgång ges till en handling genom det offentliga registret eller ECB:s arkiv, kan tillstånd begäras på något av de officiella EU-språken genom att skicka ett brev eller ett e-postmeddelande till:

European Central Bank
Compliance and Governance Office
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Tyskland

accesstodocuments@ecb.europa.eu

Alla sidor i detta avsnitt