Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont
A legaktuálisabb információk az oldal angol nyelvi változatán találhatók meg.

Betekintés a dokumentumokba

A dokumentumokba nyújtott betekintés lényeges eleme az EKB átláthatósági irányelveinek. Munkánk során a lehető legnagyobb nyitottságra törekszünk az európaiak irányában, ugyanakkor védjük a konkrétan az EKB feladatainak teljesítési módjához kapcsolódó adatok titkosságát. Tekintse meg az EKB Filing and Retention Plan rendszerét, amely átfogó képet nyújt az EKB-ban tárolt iratokról és a vonatkozó megőrzési időtartamokról.

Az EKB dokumentumaiba való betekintésről a 2004. március 4-i EKB/2004/3 módosított határozat rendelkezik. 

Nyilvános dokumentumtárat hoztunk létre, összhangban az EKB nyitott és átlátható tájékoztatás melletti kötelezettségvállalásával, valamint azért, hogy lehetővé tegyük és megkönnyítsük a kutatásokat.

Nyilvános dokumentumtár

A nyilvánosság – az Európai Unió Tanácsa 1983. február 1-jei, 354/83 módosított rendeletével összhangban – betekintést kaphat a 30 évnél régebbi történeti iratokba.

A közzétett történeti dokumentumok a honlapunk Irattár menüpontjában hozzáférhetők. Ugyanitt találhatók információk az EKB Irattáráról.

Irattár

Amennyiben egy dokumentum nem áll rendelkezésre közvetlenül a Nyilvános dokumentumtárban vagy az EKB Irattárában, a nyilvánosság az Európai Unió valamely hivatalos nyelvén írásban igényelhet betekintést az alábbi címekre küldött levélben vagy e-mailben:

European Central Bank
Compliance and Governance Office
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Németország

accesstodocuments@ecb.europa.eu

A betekintési kérelmeket haladéktalanul elbíráljuk. Az EKB visszaigazolja a kérelem kézhezvételét, és a nyilvántartásba vételt követő 20 munkanapon belül vagy engedélyezi a dokumentumba való betekintést, vagy megtagadja azt, és megindokolja döntését.

Ha a kérelem nagyon nagyszámú dokumentumot érint, vagy más módon komplex, a feldolgozási határidő további 20 munkanappal meghosszabbítható.

Teljes vagy részleges elutasítás esetén a kérelmező az EKB válaszának kézhezvételétől számított 20 munkanapon belül megerősítő kérelmet nyújthat be, amelyben az EKB Igazgatóságát az álláspont felülvizsgálatára kéri.

Ha az Igazgatóság megtagadja a hozzáférést, a kérelmező az Európai Unió működéséről szóló szerződésben (EUMSZ) meghatározott feltételek szerint keresetet nyújthat be a Törvényszékhez, vagy az EUMSZ 263., illetve 228. cikke alapján panaszt tehet az európai ombudsmannál.

Annual figures on public access requests

Ebben a szekcióban található oldalak