Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Nemzetközi központi banki együttműködés

Az EKB európai uniós intézményként, illetve a világgazdaságban és a globális pénzügyi rendszerben fontos szerepet betöltő központi bankként nemzetközi szinten együttműködik elsősorban a következő partnerekkel: 

A G20-ak feltörekvő piacgazdaságainak jegybankjai

Az együttműködés elsődleges célja, hogy az EKB és partnerei jobban megismerjék és megértsék egymás gazdaságpolitikáját, a háttérben húzódó motivációkat és elemzéseket. Az együttműködést a G20-csoport feltörekvő piacgazdaságainak a világgazdaságban és a nemzetközi pénzügyi rendszerben betöltött egyre jelentősebb szerepe indokolja.

Az EKB ennek megfelelően rendszeresen együttműködik ezekkel a partnerekkel, gyakran egyetértési megállapodások alapján, mint például Kína (2008), Törökország (2012), India (2015) és Brazília (2016) jegybankjai esetében.

Globális és regionális intézmények

A nemzetközi együttműködésben részt vevő globális és regionális intézményekkel való kooperáció révén az EKB hatékonyabban közvetíti szakpolitikai üzeneteit és szaktudását a világ különféle térségeiben.

Az EKB a központi banki együttműködés részeként szervezett keretek között kapcsolatokat ápol más jelentős szolgáltatókkal mind nemzetközi szinten – Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS), Nemzetközi Valutaalap (IMF) – mind regionális szervezetekkel – Arab Valutaalap (AMF), Afrikai Központi Bankok Szövetsége (AACB), Latin-amerikai Monetáris Tanulmányok Központja (CEMLA), Délkelet-ázsiai Központi Bankok Kutatási és Képzési Központja (SEACEN), Öböl Menti Monetáris Tanács (GMC).

Az EU tagjelölt és potenciális tagjelölt országainak központi bankjai

Az EKB támogatja az európai uniós csatlakozási kilátásokkal rendelkező országok központi bankjait az intézményfejlesztés és a bevált gyakorlati megoldások kialakításában. Segíti felkészülésüket a KBER-hez való csatlakozásra (ami kötelező, miután az adott ország uniós tagállammá válik).

A központi bankok nemzetközi együttműködése fontos szerepet játszik intézményi kapacitásuk bővítésében, biztosítva az uniós és nemzetközi jegybanki normák tiszteletben tartását.

A fentiek mellett az EKB a világ több pontjáról érkező, nemzetközi együttműködés iránti eseti igényekre is reagál.

A központi bankok közötti nemzetközi kooperáció a szakmai információcserét, a legjobb gyakorlati megoldások terjesztését és a kapacitásépítést foglalja magában. Ezek mellett sokféle tevékenységre, nevezetesen szakmai műhelyekre, szemináriumokra, a személyzet kirendelésére, szakértői tanulmányutakra és továbbképzésekre is kiterjed.

Az együttműködés célja az unión kívüli jegybankokkal ápolt kapcsolatok erősítése és a helyes központi banki gyakorlat továbbterjesztése, ami világszerte erősíti a pénzügyi és árstabilitást, valamint az EKB szakpolitikai intézkedéseinek nemzetközi szintű értelmezését.

A nemzetközi kooperációt a KBER-en belül a központi banki együttműködéssel foglalkozó munkacsoport koordinálja. Tagságát EKB-s és nemzeti központi banki szakértők alkotják, és a KBER Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának égisze alatt működik.

A munkacsoport 2017 decemberében kiadott írásában összefoglalja a KBER nemzetközi központi banki együttműködésének bevált gyakorlatát megalapozó megfontolásokat, alapelveket, valamint példákat mutat be a különféle módozatokra.

  • Nemzetközi központi banki együttműködés: a KBER bevált gyakorlata

2020 februárjában a munkacsoport további betekintést nyújtott a nemzetközi együttműködések értékelési módszertanaiba. A betekintés az együttműködésben részt vevő KBER-munkatársak megbeszéléseinek eredménye.

  • A Központi Bankok Európai Rendszerében (KBER) folyó nemzetközi együttműködés értékelési módszertanai

Ebben a szekcióban található oldalak