Menu

Környezet, egészség, biztonság

Az Európai Központi Bank mindent elkövet azért, hogy népszerűsítse a helyes környezetgazdálkodást, és a lehető legkisebb szinten tartsa a lakosság és az eurobankjegy-gyártásban részt vevők egészségét veszélyeztető kockázatokat.

Az eurobankjegyek és a főbb nyersanyagok előállítása során a magas színvonalú egészség- és környezetvédelmi feltételeket, valamint a biztonságot úgy garantáljuk, hogy nemzetközi normák alapján kidolgoztunk két rendszert.

Környezetgazdálkodási rendszer

Az EKB mint környezettudatos intézmény komoly erőfeszítéseket tesz az eurobankjegyek előállítása és szállítása során arra, hogy a természeti erőforrásokat körültekintően használja fel, és közben óvja a környezet minőségét és az emberi egészséget.

A környezetgazdálkodási rendszer garantálja, hogy az eurobankjegyek és a felhasznált fontosabb nyersanyagok előállításának környezeti hatása a lehető legkisebb legyen. Ehhez a gyártási folyamatban részt vevő összes vállalatot kötelezzük az ISO 14001 nemzetközi szabvány (Környezetgazdálkodási rendszerek – követelmények és alkalmazási irányelvek) teljes körű betartására.

Fő funkciók

  • Figyelemmel kísérni, hogy az eurobankjegyek és a főbb nyersanyagok gyártói megfeleljenek az ISO 14001 szabványnak;
  • Nyomon követni a bankjegyek és a főbb nyersanyagok gyártási folyamatainak környezeti hatását;
  • Támogatni az eurobankjegy-gyártás környezeti hatásának enyhítésére irányuló programokat (pl. a bankjegypapír előállítása során fokozatosan emelni a fenntartható gyapot alkalmazását);
  • Meghallgatni mindazokat az új aggályokat, amelyek az ágazat és a közvélemény felől elhangzanak.
Munkaegészségügyi, biztonsági rendszer

Az eurobankjegyek biztonságosak: független vizsgálati eredmények is számtalan vegyület tekintetében igazolták, hogy azok a vonatkozó uniós előírásoknak megfelelnek. Az eurobankjegyekben fellelhető minden vegyület jóval a megengedett uniós értékhatárok alatti koncentrációkban fordul elő.

Az eurobankjegyeket 2002. januári bevezetésük előtt tesztelték arra nézve, hogy elfogyasztásuk vagy megérintésük után semminemű mérgezési kockázatot nem hordoznak, és nincs genetikailag káros hatásuk.

A bankjegyeken kis mennyiségben jellemzően kimutathatók a gyakori baktériumok, amelyek például élelmiszerüzletekből származnak. Azonban olyan csekély mennyiségben vannak jelen, hogy még enyhe tüneteket sem okozhatnak. A műanyag hitelkártyákon általában a bankjegyekhez hasonló baktériumszint lelhető fel.

Az eurorendszert időközönként megkeresik különféle vegyi anyagokkal kapcsolatos aggodalmak miatt. Minden esetben a kérdéses anyag vagy olyan kis koncentrációban volt jelen, hogy nem jelentett veszélyt az egészségre, vagy egyáltalán nem volt kimutatható.

A bankjegyeket nap mint nap használók és a gyártásukban részt vevők védelme érdekében az érvényben levő munkavédelmi rendszer garantálja, hogy az eurobankjegyek és a főbb nyersanyagaik előállítása összhangban álljon a munkaegészségügyi és munkavédelmi rendszerekről szóló OHSAS 18001 szabvánnyal.

Fő funkciók

  • Figyelemmel kísérni, hogy az eurobankjegyek és a főbb nyersanyagok gyártói betartják-e az OHSAS 18001 szabvány előírásait;
  • Garantálni, hogy az új eurobankjegyek károsanyag-tartalma az előírt küszöbérték alatt legyen;
  • Odafigyelni az eurobankjegy-gyártásban részt vevők egészségét és biztonságát fenyegető esetleges újonnan fellépő kockázatokra.

Jogi háttér

A bankjegyek vegyianyag-tartalmáról nem rendelkezik konkrét jogszabály. Az EKB ezért az emberi bőrrel közvetlen kontaktusba kerülő árucikkeket szabályozó olyan jogszabályokat vesz viszonyítási alapul, mint például a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK irányelv és a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet.

A környezeti hatás felmérése

Az eurobankjegyek bevezetésekor az EKB felmérést készített a bankjegyek környezeti hatásáról és azokról a lehetőségekről, amelyekkel a terméket vagy a folyamatokat környezetvédelmi szempontból jobbítani lehetne.

A vizsgálat az ISO 14040 ff. nemzetközi szabványt követte, és felölelte a bankjegyek teljes életciklusát: nyersanyagok előállítása; bankjegynyomtatás, -tárolás és -forgalmazás, beleértve a használt bankjegyek válogatását és életciklusvégi kezelését.

A vizsgálat során figyelembe vettük az eurobankjegy-ellátó lánc szereplőinek folyamatadatait, a felhasznált nyersanyagokkal kapcsolatos konkrét adatokat, illetve a standard munkafolyamatokról (pl. áramtermelés, szállítás) szóló (jórészt az Ecoinvent 2000 adatbázisból származó) szakirodalmat. Az adatok forrása a 2003-as időszak volt, amikor összesen csaknem 3 milliárd különféle címletű, mintegy 2500 tonna összsúlyú bankjegyet állítottak elő.

Mivel az eurobankjegyeket nap mint nap használjuk, környezeti hatásukat más mindennapi tevékenységekével vetettük össze. A vizsgálat eredménye szerint a 2003-ban előállított 3 milliárd eurobankjegy teljes környezeti hatása azzal egyenértékű, mintha minden egyes európai lakos egy kilométert autózna, vagy egy 60 wattos izzót tizenkét órán keresztül bekapcsolva hagyna.