European Central Bank - eurosystem
Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Környezet, egészség, biztonság

Az Európai Központi Bank mindent elkövet azért, hogy népszerűsítse a helyes környezetgazdálkodást, és a lehető legkisebb szinten tartsa a lakosság és az eurobankjegy-gyártásban részt vevők egészségét veszélyeztető kockázatokat.

Az eurobankjegyek és a főbb nyersanyagok előállítása során nemzetközi normák alapján kidolgozott két rendszer alapján garantáljuk a magas színvonalú egészség- és környezetvédelmi feltételeket, valamint a biztonságot.

Környezetközpontú irányítási rendszer

Az EKB mint környezettudatos intézmény komoly erőfeszítéseket tesz az eurobankjegyek előállítása és szállítása során arra, hogy a természeti erőforrásokat körültekintően használja fel, és közben óvja a környezet minőségét és az emberi egészséget.

A környezetközpontú irányítási rendszer garantálja, hogy az eurobankjegyek és a felhasznált alapanyagok előállításának környezeti hatása a lehető legkisebb legyen. Ehhez a gyártási folyamatban részt vevő összes vállalatot kötelezzük az ISO 14001 nemzetközi szabvány (környezetközpontú irányítási rendszerek – követelmények alkalmazási útmutatóval) teljes körű betartására.

Fő funkciók

  • Figyelemmel kísérni, hogy az eurobankjegyek és a főbb nyersanyagok gyártói megfeleljenek az ISO 14001 szabványnak
  • Nyomon követni a bankjegyek és a főbb nyersanyagok gyártási folyamatainak környezeti hatását
  • Támogatni az eurobankjegy-gyártás környezeti hatásának enyhítésére irányuló programokat (pl. a bankjegypapír előállítása során fokozatosan emelni a fenntartható gyapot alkalmazását)
  • Meghallgatni mindazokat az új aggályokat, amelyek az ágazat és a közvélemény felől elhangzanak

Munkaegészségügyi, biztonsági rendszer

Az eurobankjegyek biztonságosak: független vizsgálati eredmények is számtalan vegyület tekintetében igazolják, hogy megfelelnek a vonatkozó uniós előírásoknak. Az eurobankjegyekben fellelhető minden vegyület jóval a megengedett uniós értékhatárok alatti koncentrációkban fordul elő.

Az eurobankjegyeket 2002. januári bevezetésük előtt tesztelték arra nézve, hogy elfogyasztásuk vagy megérintésük esetén semminemű mérgezési kockázatot nem hordoznak, és genetikailag nem károsak.

A bankjegyeken kis mennyiségben jellemzően kimutathatók a gyakori baktériumok, amelyek például élelmiszerüzletből származnak. Azonban mennyiségük olyan csekély, hogy még enyhe tüneteket sem okozhatnak. A műanyag hitelkártyák baktériumszintje általában a bankjegyekéhez hasonló.

Az eurorendszert időnként megkeresik különféle vegyi anyagokkal kapcsolatos fenntartásokkal. A kérdéses anyag minden esetben vagy olyan kis koncentrációban volt jelen, hogy nem jelentett veszélyt az egészségre, vagy egyáltalán nem volt kimutatható.

A bankjegyeket nap mint nap használók és a gyártásukban részt vevők védelme érdekében az érvényben lévő munkavédelmi rendszer garantálja, hogy az eurobankjegyek és alapvető nyersanyagaik előállítása összhangban álljon a munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerére vonatkozó OHSAS 18001 szabvánnyal.

Fő funkciók

  • Figyelemmel kísérni, hogy az eurobankjegyek és a főbb nyersanyagok gyártói betartják-e az OHSAS 18001 szabvány előírásait
  • Garantálni, hogy az új eurobankjegyek károsanyag-tartalma az előírt küszöbérték alatt legyen
  • Odafigyelni az eurobankjegy-gyártásban részt vevők egészségét és biztonságát fenyegető esetleges újonnan fellépő kockázatokra

Jogi háttér

A bankjegyek vegyianyag-tartalmáról nem rendelkezik konkrét jogszabály. Az EKB ezért az emberi bőrrel közvetlen kontaktusba kerülő árucikkeket szabályozó olyan jogszabályokat vesz viszonyítási alapul, mint például a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK irányelv és a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet.

A környezeti hatás felmérése

Az eurobankjegyek bevezetésekor az EKB felmérést készített a bankjegyek környezeti hatásáról és azokról a lehetőségekről, amelyekkel a terméket vagy a folyamatokat környezetvédelmi szempontból jobbítani lehetne.

A vizsgálat az ISO 14040 ff. nemzetközi szabványt követte, és felölelte a bankjegyek teljes életciklusát: nyersanyagok előállítása, bankjegynyomtatás, -tárolás és -forgalmazás, beleértve a használt bankjegyek válogatását és életciklusvégi kezelését.

A vizsgálat során figyelembe vettük az eurobankjegy-ellátó lánc szereplőinek folyamatadatait, a felhasznált nyersanyagokkal kapcsolatos konkrét adatokat, illetve a standard munkafolyamatokról (pl. áramtermelés, szállítás) szóló (jórészt az Ecoinvent 2000 adatbázisból származó) szakirodalmat. Az adatok forrása a 2003-as időszak volt, amikor összesen csaknem 3 milliárd különféle címletű, mintegy 2500 tonna össztömegű bankjegyet állítottak elő.

Mivel az eurobankjegyeket nap mint nap használjuk, környezeti hatásukat más mindennapi tevékenységekével vetettük össze. A vizsgálat eredménye szerint a 2003-ban előállított 3 milliárd eurobankjegy teljes környezeti hatása azzal egyenértékű, mintha minden egyes európai lakos egy kilométert autózna, vagy egy 60 wattos izzót tizenkét órán át bekapcsolva tartana.

Ebben a szekcióban található oldalak