Környezet- és egészségvédelem

Az EKB mindent megtesz a helyes környezetgazdálkodás népszerűsítéséért, valamint a lakosság és az eurobankjegyek gyártásában résztvevők egészségét veszélyeztető kockázatok minimalizálásáért.

Hogy az eurobankjegyek és az őket alkotó legfontosabb alapanyagok előállítása során az egészség- és környezetvédelmi feltételek magas színvonalát fenntarthassa, az intézmény két, nemzetközi normákon alapuló rendszert dolgozott ki.

Környezetközpontú irányítási rendszer

Az EKB mint környezettudatos intézmény komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy az eurobankjegyek előállítása és szállítása során körültekintően használja a természeti erőforrásokat, megóvja a környezet minőségét és védje az emberi egészséget.

Környezetközpontú irányítási rendszere (KIR) gondoskodik arról, hogy az eurobankjegyek és az őket alkotó főbb alapanyagok gyártásának környezeti hatása a lehető legalacsonyabb legyen. Ennek érdekében a gyártási folyamatban részt vevő összes vállalatot arra kötelezi, hogy tevékenységét az ISO 14001 nemzetközi szabvánnyal (Környezetközpontú irányítási rendszerek – követelmények és alkalmazási irányelvek) teljes összhangban végezze.

Fő funkciói

  • Figyelemmel kísérni, hogy az eurobankjegyek és a bennük lévő főbb alapanyagok gyártói megfelelnek-e az ISO 14001 szabványnak;
  • Nyomon követni a bankjegyek és a főbb alapanyagok gyártási folyamatának környezeti hatását;
  • Támogatni az eurobankjegy-gyártás környezeti hatásának enyhítésére irányuló kezdeményezéseket (pl. a bankjegypapír anyagához a fenntartható gyapot alkalmazására való fokozatos áttérés);
  • Odafigyelni az ágazat és a lakosság körében jelentkező új környezetvédelmi aggályokra.
Egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszer

Az eurobankjegyek biztonságosak: független vizsgálati eredmények is igazolják, hogy a rajtuk található sokféle vegyületet tekintve az összes vonatkozó uniós előírásnak megfelelnek. Az eurobankjegyeken ezek az anyagok jóval a megengedett értékhatár alatti koncentrációban mutathatók ki.

A bankjegyeket mindennapi életük során rendszeresen használók és a gyártásukban részt vevők védelme érdekében az EKB egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszert dolgozott ki, amellyel gondoskodik arról, hogy az eurobankjegyek és a bennük lévő főbb alapanyagok gyártása összhangban álljon a munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási szabvánnyal (OHSAS 18001).

Fő funkciói

  • Figyelemmel kísérni, hogy az eurobankjegyek és a bennük lévő alapanyagok gyártói megfelelnek-e az OHSAS 18001 szabványnak;
  • Garantálni, hogy az új eurobankjegyek károsanyag-tartalma a küszöbérték alatt maradjon;
  • Odafigyelni az eurobankjegyek gyártásában részt vevők egészségét és biztonságát övező új kockázatokra.

Jogi háttér

A bankjegyek vegyianyag-tartalmáról nem rendelkezik konkrét jogszabály. Éppen ezért az EKB viszonyítási pontként olyan jogszabályokhoz fordul, amelyek az emberi bőrrel közvetlen kontaktusba kerülő árucikkeket szabályozzák (pl. a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK irányelv és a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet).

Az életciklus vizsgálata

Az eurobankjegyek bevezetésekor az EKB felmérést végzett, amelyben azok környezeti hatását kívánta feltárni, továbbá megvizsgálta, hogy ebben a vonatkozásban lehet-e javítani magukon a bankjegyeken, illetve gyártási folyamatukon.

A vizsgálat az ISO 14040 ff. nemzetközi szabványon alapult, és a bankjegyek teljes életciklusára kiterjedt (alapanyagok előállítása; bankjegynyomtatás, -tárolás és -forgalmazás, beleértve a használt bankjegyek válogatását és életciklusvégi kezelését).

A vizsgálat az eurobankjegy-ellátási láncban részt vevő szereplők folyamatadatait, a felhasznált nyersanyagokkal kapcsolatos konkrét, illetve a rendes munkafolyamatokkal (pl. áramtermelés, szállítás) kapcsolatos szakirodalmi adatokat vette figyelembe (amelyek jórészt az Ecoinvent 2000 adatbázisból származtak). Az értékelés a 2003-as gyártási adatokon alapult, amikor is a különféle címletekben megközelítőleg összesen 3 milliárd bankjegyet állítottak elő. E bankjegymennyiség össztömege nagyjából 2500 tonna volt.

Mivel az eurobankjegyek napi használatra készültek, környezeti hatásukat más mindennapi tevékenységekével vetették össze. E vizsgálat megállapította, hogy a 2003-ban készült 3 milliárd eurobankjegy teljes környezeti hatása azzal egyezik meg, mintha minden egyes európai lakos egy kilométert autózna, vagy egy 60 wattos izzót tizenkét órán keresztül égve hagyna.