SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Miljø, sundhed og sikkerhed

Vi bryder os om miljøet og ønsker at sikre, at eurosedlerne er sikre at fremstille og bruge, at de ikke udgør nogen sundhedsrisiko, og at de er så miljøvenlige som muligt.

For at opretholde et højt niveau af sundheds-, sikkerheds- og miljøforhold under produktionen af eurosedler og råmaterialerne til sedlerne skal producenterne opfylde præcise krav, der fastsættes af ECB.

Vi kontrollerer dem årligt med henblik på overholdelse. Kravene suppleres af to ledelsessystemer baseret på de internationale standarder ISO14001 og ISO 45001.

Miljøledelsessystemet

Miljøledelsessystemet sikrer, at eurosedlerne, herunder råmaterialerne, produceres så bæredygtigt som muligt.

Siden euroens indførelse overvåger vi miljøpåvirkningen fra produktionen af eurosedler og råmaterialerne til sedlerne og fremmer bæredygtighedsinitiativer for yderligere at mindske deres miljøpåvirkning. Vi holder også øje med nye miljøproblemer, der opstår.

I 2004 gennemførte vi en livscyklusvurdering for at måle indvirkningen på miljøet af den første serie eurosedler. Resultaterne blev brugt til at gennemføre foranstaltninger til at mindske sedlernes miljøaftryk, fx anvendelse af 100 pct. bæredygtig bomuld og forbud mod bortskaffelse af seddelaffald i deponeringsanlæg.

Producenterne af kontantautomater har også arbejdet på at reducere deres energiforbrug, som er blevet betydeligt forbedret i løbet af de sidste 15 år.

Vi udførte en ny miljøkonsekvensvurdering for den anden serie eurosedler, Europa-serien, med Europa-Kommissionens metode til beregning af produkters miljøaftryk (PEF). Undersøgelsen viser, at når en borger betaler med eurosedler, har det samlet set en meget lille indvirkning på miljøet i forhold til vedkommendes øvrige hverdagsaktiviteter.

Læs mere om undersøgelsen

Sundheds- og sikkerhedsledelsessystemet

Vi overvåger sedlerne for at sikre, at de er sikre at producere og bruge, og vi foretager risikovurderinger af kemiske og biologiske faktorer.

Vi sikrer fx, at koncentrationerne af eventuelle kemiske stoffer i sedlerne er langt under det niveau, der er problematisk for menneskers sundhed, og at de er i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

Vi beskytter også de personer, der fremstiller eurosedler, ved at stille krav om, at produktionen af eurosedler og råmaterialerne til sedlerne skal være i overensstemmelse med den internationale standard (ISO 45001) for arbejdsmiljøledelsessystemer.

Pengesedler kan ligesom de fleste genstande, der håndteres af et stort antal mennesker, bære bakterier eller vira. Uafhængige testresultater bekræfter, at eurosedlerne er sikre at bruge og ikke udgør en større risiko end risikoen ved at røre ved andre fælles overflader som fx dørhåndtag.

I begyndelsen af coronaviruspandemien (covid-19) vurderede vi, om eurosedler og -mønter kunne bidrage til smitte med covid-19. Resultaterne viste, at de eurosedler, der bruges til betalinger, ikke udgør nogen væsentlig smitterisiko. 

Læs vores forskning i potentiel smitte med covid-19 via sedler

Alle sider i dette afsnit