SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Statistik

Mål

Formålet med ECB's statistik er at tilvejebringe alle de data, der er nødvendige for, at Det Europæiske System af Centralbanker kan udføre dets opgaver. Selv om hovedopgaven er at føre pengepolitik i euroområdet, leveres der også ECB-statistik til Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici, så dette kan føre makroprudentielt tilsyn med det finansielle system. Derudover sørger ECB for, at disse statistikker og forklarende oplysninger både er tilgængelige for den brede offentlighed og markedsdeltagerne.

Hvem udarbejder statistikken?

Et aftalememorandum fastlægger ECB's og Europa-Kommissionens (dvs. Eurostats) ansvarsområder med hensyn til den økonomiske og finansielle statistik på EU-niveau:

  • ECB har hovedansvaret for den monetære og finansielle statistik, statistikken om Eurosystemets internationale reserver og statistikken om den nominelle og reale effektive eurokurs.
  • Eurostat har hovedansvaret for den generelle økonomiske statistik.
  • De to organer deler ansvaret for statistik om betalingsbalancen og finansielle og ikke-finansielle konti opdelt efter institutionel sektor.

Hvor findes statistikkerne?

ECB's statistikker kan downloades gratis fra sektionen "Statistics" på webstedet for ECB og Statistical Data Warehouse.

Alle sider i dette afsnit