Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Statystyka

Cele

Statystyka EBC dostarcza wszelkich danych niezbędnych do wykonywania zadań Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Dane te są wykorzystywane głównie na potrzeby polityki pieniężnej strefy euro, ale korzysta z nich także Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego do prowadzenia nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym. Poza tym EBC udostępnia dane statystyczne wraz z informacjami dodatkowymi uczestnikom rynku i całemu społeczeństwu.

Kompetencje w dziedzinie statystyki

Zakres obowiązków EBC i Komisji Europejskiej (Eurostatu) w odniesieniu do statystyki gospodarczej i finansowej na poziomie Unii Europejskiej, określony w odpowiednim porozumieniu, jest następujący:

  • EBC jest głównym odpowiedzialnym za statystykę pieniężną i finansową, statystykę międzynarodowych rezerw Eurosystemu oraz statystykę nominalnego i realnego efektywnego kursu euro;
  • Eurostat jest głównym odpowiedzialnym za statystykę ogólnogospodarczą;
  • obie instytucje wspólnie odpowiadają za statystykę bilansu płatniczego oraz rachunki finansowe i niefinansowe w rozbiciu na sektory instytucjonalne.

Gdzie szukać statystyk

Statystyki EBC są dostępne nieodpłatnie w serwisie internetowym EBC w części Statystyka; można je pobrać w hurtowni danych statystycznych.

Wszystkie strony w tej sekcji