Menu

Zabezpieczenia

Monety euro mają zaawansowane zabezpieczenia do odczytu maszynowego. Można je stosować w automatach do sprzedaży na całym obszarze euro, niezależnie od miejsca emisji danej monety.
  • W monetach o nominałach 1€ i 2€ wykorzystano nowoczesne techniki łączenia dwóch metali (technika bimetalowa) i kilku warstw.
  • Monety o nominałach 10, 20 i 50 centów są wykonane ze specjalnego, trudno topliwego stopu (Nordic gold), który jest stosowany wyłącznie do produkcji monet.
Litery na brzegu monety o nominale 2€ i wykorzystanie specjalnego stopu metali w monetach 10, 20 i 50 centów zabezpieczają je przed fałszowaniem.