Malta

1 € = 0,429300 MTL (liry maltańskiej)

Banknot 2 liry maltańskie - strona przednia Banknot 2 liry maltańskie - strona odwrotna

Banknot 2 liry maltańskie
Nominał: 2 MTL
Wizerunki: budynki Banka Guratali w Mdinie i w Rabacie na wyspie Gozo

Banknot 5 lir maltańskich - strona przednia Banknot 5 lir maltańskich - strona odwrotna

Banknot 5 lir maltańskich
Nominał: 5 MTL
Wizerunki: brama w Mdinie, wieża Torre dello Standardo i fragment maltańskiej Deklaracji Praw

Banknot 10 lir maltańskich - strona przednia Banknot 10 lir maltańskich - strona odwrotna

Banknot 10 lir maltańskich
Nominał: 10 MTL
Wizerunek: pomnik upamiętniający wydarzenia z 7 czerwca 1919 r. w Valletcie

Banknot 20 lir maltańskich - strona przednia Banknot 20 lir maltańskich - strona odwrotna

Banknot 20 lir maltańskich
Nominał: 20 MTL
Wizerunek: dr Borg Olivier, premier Malty w momencie uzyskania niepodległości w 1964 r.

Banknot 2 liry maltańskie - strona przednia Banknot 2 liry maltańskie - strona odwrotna

Banknot 2 liry maltańskie
Nominał: 2 MTL
Wizerunki: budynki Banka Guratali w Mdinie i w Rabacie na wyspie Gozo

Banknot 5 lir maltańskich - strona przednia Banknot 5 lir maltańskich - strona odwrotna

Banknot 5 lir maltańskich
Nominał: 5 MTL
Wizerunki: brama w Mdinie, wieża Torre dello Standardo i fragment maltańskiej Deklaracji Praw

Banknot 10 lir maltańskich - strona przednia Banknot 10 lir maltańskich - strona odwrotna

Banknot 10 lir maltańskich
Nominał: 10 MTL
Wizerunek: pomnik upamiętniający wydarzenia z 7 czerwca 1919 r. w Valletcie

Banknot 20 lir maltańskich - strona przednia Banknot 20 lir maltańskich - strona odwrotna

Banknot 20 lir maltańskich
Nominał: 20 MTL
Wizerunek: dr Borg Olivier, premier Malty w momencie uzyskania niepodległości w 1964 r.

Banknot 2 liry maltańskie - strona przednia Banknot 2 liry maltańskie - strona odwrotna

Banknot 2 liry maltańskie, stara seria
Nominał: 2 MTL
Wizerunek: Agatha Barbara, była prezydent Republiki Malty
Banknot podlega wymianie do 15 czerwca 2008 r.

Banknot 5 lir maltańskich - strona przednia Banknot 5 lir maltańskich - strona odwrotna

Banknot 5 lir maltańskich, stara seria
Nominał: 5 MTL
Wizerunek: Agatha Barbara, była prezydent Republiki Malty
Banknot podlega wymianie do 15 czerwca 2008 r.

Banknot 10 lir maltańskich - strona przednia Banknot 10 lir maltańskich - strona odwrotna

Banknot 10 lir maltańskich, stara seria
Nominał: 10 MTL
Wizerunek: Agatha Barbara, była prezydent Republiki Malty
Banknot podlega wymianie do 13 września 2010 r.