Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

EBC obserwuje sytuację w sektorach bankowych poszczególnych krajów strefy euro i Unii Europejskiej jako całości oraz w pozostałych częściach sektora finansowego, aby wykrywać słabości systemu finansowego i sprawdzać jego odporność.

Zadania te wykonuje wspólnie z innymi bankami centralnymi należącymi do Eurosystemu i Europejskiego Systemu Banków Centralnych.

Jeśli w systemie finansowym wystąpi ryzyko o charakterze systemowym, stosuje się środki polityki makroostrożnościowej. Nadrzędnym celem tej polityki jest ochrona stabilności finansowej.

Definicja stabilności finansowej

Stabilność finansowa to sytuacja, w której system finansowy – czyli instytucje pośrednictwa finansowego oraz rynki i infrastruktury rynkowe – jest w stanie wytrzymać szoki gospodarcze i gwałtowne korekty nierównowagi finansowej.

Dzięki temu zmniejsza się prawdopodobieństwo wystąpienia w procesie pośrednictwa finansowego zaburzeń na tyle poważnych, że mogłyby niekorzystnie wpłynąć na funkcjonowanie gospodarki realnej.

Temat na dziś: stabilność finansowa

Cele polityki makroostrożnościowej:

  • Zapobieganie nadmiernej kumulacji ryzyka wynikającej z czynników zewnętrznych i zaburzeń na rynku, co z kolei ma służyć złagodzeniu cyklu finansowego (wymiar czasowy)
  • Zwiększanie odporności sektora finansowego i ograniczanie potencjalnego efektu domina (wymiar międzysektorowy)
  • Zachęcanie do stosowania w regulacjach finansowych perspektywy ogólnosystemowej, pozwalającej opracować odpowiedni zestaw czynników motywujących uczestników rynku (wymiar strukturalny)

Grupy kontaktowe

Banking Industry Dialogue Chief Risk Officer Roundtable Financial Stability Contact Group

Główne publikacje (po angielsku)

Wszystkie strony w tej sekcji