Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Organizacja

Europejski Bank Centralny to instytucja Unii Europejskiej będąca osią Eurosystemu i jednolitego mechanizmu nadzorczego.

Mieści się w Niemczech, we Frankfurcie nad Menem, i zatrudnia ponad 5000 pracowników i stażystów z całej Europy. Odpowiadają oni za szerokie spektrum zadań, wykonywanych w ścisłej współpracy z krajowymi bankami centralnymi należącymi do Eurosystemu, a w wypadku nadzoru bankowego – z krajowymi organami nadzoru w ramach jednolitego mechanizmu nadzorczego.

Ludzie i struktury

Funkcję prezesa EBC pełni Christine Lagarde, a wiceprezesa – Luis de Guindos. Głównym organem decyzyjnym jest Rada Prezesów, złożona z sześciu członków Zarządu EBC oraz prezesów banków centralnych wszystkich krajów strefy euro.

Organy decyzyjne EBC Schemat organizacyjny EBC

Prawo głosu w Radzie Prezesów

Prezesi krajowych banków centralnych podczas głosowań w Radzie Prezesów korzystają z prawa głosu w systemie rotacyjnym. Wyjaśniamy, jak zapadają decyzje i dlaczego wprowadzono ten system.

Objaśniamy: Rotacja prawa głosu w Radzie Prezesów Harmonogram rotacji prawa głosu

Wszystkie strony w tej sekcji