Menu

Organizacja

EBC to instytucja unijna będąca centralnym elementem Eurosystemu i Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego.

Mieści się w Niemczech, we Frankfurcie nad Menem, i zatrudnia ponad 3500 pracowników z całej Europy. Wykonują oni wiele zadań w ścisłej współpracy z krajowymi bankami centralnymi należącymi do Eurosystemu, a w wypadku nadzoru bankowego – z krajowymi organami nadzoru w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego.

Ludzie i struktury

Funkcję prezesa EBC pełni Christine Lagarde, a wiceprezesa – Luis de Guindos. Głównym organem decyzyjnym jest Rada Prezesów, złożona z sześciu członków Zarządu EBC oraz prezesów banków centralnych 19 krajów tworzących strefę euro.Prawo głosu w Radzie Prezesów

Prezesi krajowych banków centralnych podczas głosowań w Radzie Prezesów korzystają z prawa głosu na zmianę. Wyjaśniamy, jak zapadają decyzje i dlaczego wprowadzono rotację prawa głosu.