Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Cyfrowe euro a prywatność

Cyfrowe euro opierałoby się na surowych standardach dotyczących prywatności i włączenia społecznego, chroniących dane i prawa użytkowników w epoce cyfrowej

Ochrona prywatności wpisana w projekt cyfrowego euro

W celu ochrony danych użytkowników projektujemy cyfrowe euro jako elektroniczne rozwiązanie płatnicze zapewniające najwyższy stopień ochrony prywatności.

Zapewnienie prywatności użytkownikom jest od początku jednym z głównych obszarów prac w ramach projektu cyfrowego euro. Wymaga innowacji technologicznych, solidnych ram prawnych i rygorystycznych procedur kontroli zgodności.

Płatności w cyfrowym euro: czy dane użytkowników byłyby bezpieczne?

Cyfrowe euro w trybie offline: prywatność jak w przypadku gotówki

Szczegóły transakcji dokonywanych w cyfrowym euro w trybie offline byłyby znane tylko płatnikowi i odbiorcy płatności. Działające w trybie offline cyfrowe euro łączyłoby w sobie wygodę płatności cyfrowych z ochroną prywatności, jaką zapewnia gotówka, bez konieczności posiadania dostępu do internetu.

Użytkownicy nie byliby identyfikowani, a ich transakcje nie byłyby monitorowane

Nawet w przypadku płatności w trybie online aktywność finansowa użytkowników miałaby charakter prywatny. Eurosystem nie mógłby bezpośrednio wiązać użytkowników z ich transakcjami. Cyfrowe euro byłoby dobrem publicznym, więc nigdy nie wykorzystywalibyśmy danych użytkowników do celów komercyjnych.

Kto miałby dostęp do danych użytkowników?

Tak jak w przypadku innych cyfrowych metod płatności, pośrednicy tacy jak banki mieliby dostęp do danych osobowych jedynie w zakresie wymaganym prawem UE, np. przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wykorzystywanie danych do celów komercyjnych wymagałoby wyraźnej zgody użytkowników.

Jak byłaby chroniona prywatność użytkowników cyfrowego euro?

Najnowocześniejsze środki ochrony prywatności

Dostępne dane byłyby spseudonimizowane, czyli nie mielibyśmy styczności z żadnymi danymi osobowymi, które mogłyby umożliwić identyfikację użytkowników. Banki miałyby natomiast dostęp do informacji w minimalnym zakresie wymaganym prawem UE. Staramy się korzystać z najnowszych technologii zwiększających prywatność, a jednocześnie wciąż testujemy nowe środki, które mogłyby być możliwe do wdrożenia i skuteczne.

Ścisłe zasady i nadzór

Bylibyśmy nadzorowani przez niezależne organy ochrony danych pod kątem przestrzegania unijnych przepisów o ochronie danych – najbardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących prywatności i bezpieczeństwa na świecie.

Ramy prawne

Cyfrowe euro nie jest wyłącznie inicjatywą Eurosystemu, ale wspólnym europejskim przedsięwzięciem. Będzie podlegać przepisom prawa UE, zaprojektowanym w sposób zapewniający równowagę między prywatnością a bezpieczeństwem. Pozwoli to utrzymać solidną ochronę przed nielegalnymi działaniami, a przy tym ochronić prywatność użytkowników.

POLECAMY TAKŻE

Materiały o cyfrowym euro

Więcej o prywatności

Najnowszy artykuł na blogu EBC

Niezbędne informacje o cyfrowym euro

Cyfrowe euro w zarysie

Wszystkie strony w tej sekcji