Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Den digitala euron och integritet

Den digitala euron skulle behöva uppfylla stränga integritets- och inkluderingskrav så att användarnas personuppgifter och rättigheter skyddas i den digitala tidsåldern

Digitala euro: inbyggt integritetsskydd

För att dina personuppgifter ska vara skyddade utformar vi den digitala euron så att den blir det mest privata elektroniska betalningsmedel som finns.

Att säkra integritetsskyddet har varit centralt ända sedan projektet med en digital euro inleddes. För att klara det behövs teknisk innovation, ett gediget regelverk och rigorösa efterlevnadskontroller. 

Betalningar med digitala euro: skulle mina personuppgifter vara skyddade?

En digital offlineeuro: kontantliknande integritetsskydd

Om du betalar med digitala euro offline skulle det endast vara du och mottagaren som känner till betalningarna. Det innebär att du får både enkelheten i digitala betalningar och kontantliknande integritetsskydd utan att det behövs någon internetuppkoppling.

Vi skulle inte kunna identifiera dig eller se vilka betalningar du gör.

Även när du betalar på nätet skulle vi se till att det bara är du som känner till dina ekonomiska förehavanden. Eurosystemet skulle inte kunna koppla dig direkt till de betalningar du gör. Den digitala euron skulle vara en kollektiv nyttighet., så vi skulle aldrig använda dina uppgifter för kommersiella ändamål.

Vilka skulle kunna se uppgifter om mig?

Precis som med andra digitala betalningsmetoder skulle mellanhänder, som din bank, endast ha tillgång till de uppgifter om dig som de måste ha för att följa EU-lagar, som bestämmelser för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. För att få använda dina uppgifter för kommersiella ändamål måste de ha uttryckligt medgivande från dig.

Hur skulle vi säkerställa integriteten för de som använder digitala euro?

Avancerade integritetsåtgärder

De uppgifter som vi får tillgång till skulle vara pseudonymiserade, vilket innebär att vi inte skulle kunna se några uppgifter som kan identifiera dig, medan din bank har tillgång till så mycket information som behövs för att uppfylla kraven i EU:s lagstiftning. Vi ämnar använda den senaste integritetsstärkande tekniken och hela tiden fortsätta att utvärdera nya åtgärder som skulle kunna vara genomförbara och ge bra resultat.

Stränga regler och tillsyn

Dataskyddsmyndigheter skulle utöva tillsyn över oss och se till att vi följer EU:s dataskyddslag, som är de strängaste reglerna för integritetsskydd och säkerhet i världen. 

Den rättsliga ramen

Den digitala euron är inte bara ett initiativ från Eurosystemet utan ett gemensamt europeiskt projekt, som kommer att styras av EU-bestämmelser som utformas för att ge en bra balans mellan personlig integritet och säkerhet. På så sätt upprätthålls ett robust skydd mot olaglig verksamhet, samtidigt som den personliga integriteten säkras.  

SE ÄVEN

Mer material att läsa om en digital euro

Mer om personlig integritet

Läs det senaste inlägget i ECB:s blogg

Allt du behöver veta om den digitala euron

Översikt över den digitala euron

Alla sidor i detta avsnitt