Menu

Inväxling av nationell valuta

Gamla nationella sedlar och mynt, t.ex. tyska mark eller spanska pesetas kan i de flesta fall fortfarande växlas in till euro. Detta görs bara av de nationella centralbankerna. ECB växlar inte in några sedlar och mynt.

För att ta reda på vilka sedlar som kan växlas in till euro, klicka på ett land på skärmens vänstra sida och se efter vilka tidsgränser som anges i tabellen nedanför. Många nationella centralbanker växlar fortfarande in äldre sedelserier än de som visas här.

Tidsgränser

Några centralbanker har en tidsgräns för hur länge nationella sedlar och mynt kan växlas in:

Land Inväxling av sedlar t.o.m. Inväxling av mynt t.o.m.
Belgien obegränsad tid 31 december 2004
Tyskland obegränsad tid obegränsad tid
Estland obegränsad tid obegränsad tid
Irland obegränsad tid obegränsad tid
Grekland 1 mars 2012 1 mars 2004
Spanien 31 december 2020 31 december 2020
Frankrike 17 februari 2012 17 februari 2005
Italien 6 december 2011 6 december 2011
Cypern 31 december 2017 31 december 2009
Lettland obegränsad tid obegränsad tid
Litauen obegränsad tid obegränsad tid
Luxemburg obegränsad tid 31 december 2004
Malta 31 januari 2018 1 februari 2010
Nederländerna (1) 1 januari 2032 1 januari 2007
Österrike obegränsad tid obegränsad tid
Portugal 28 februari 2022 31 december 2002
Slovenien obegränsad tid 31 december 2016
Slovakien obegränsad tid 2 januari 2014
Finland 29 februari 2012 29 februari 2012

(1) De Nederlandsche Bank växlar i vissa fall inte in gulden. Gulden som erhållits från affärsverksamhet efter den 27 januari 2002 kan inte längre växlas in. För mer information, se bankens webbplats De Nederlandsche Bank.