Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets kontantstrategi

”Sedlar är en del av vår ekonomi, vår identitet och vår kultur – och vi på ECB har ett mycket stort ansvar för att människor ska fortsätta att lita på dem”.

Christine Lagarde, ECB:s ordförande

Eurosedlar och mynt är det enda lagliga betalningsmedlet i euroområdet och kontanter är den enda formen av offentliga medel som är direkt tillgängligt för alla invånare och säkrar på så vis autonomi, privatliv och social inkludering. ECB och de nationella centralbankerna, även kallat Eurosystemet, har ett fundamentalt ansvar för att säkra en smidig tillgång till kontanter och underlätta för människor och företag att kunna betala med kontanter.

Vi skyddar den framtida tillgången till kontanter på flera sätt.

Vi garanterar tillgången till kontanter i euro

Eurosystemet ser till att allmänheten alltid har tillgång till eurosedlar och mynt. Alla nationella centralbanker erbjuder kostnadsfria kontanttjänster i sina länder samtidigt som de arbetar för att göra konjunkturcykeln så kostnadseffektiv som möjligt. Därutöver tar vi hänsyn till behoven på de internationella marknaderna i och med att en stor andel eurosedlar är i omlopp utanför euroområdet. Skulle en framtida digital euro komma att utfärdas skulle den existera parallellt med kontanterna.

Vi stöder tillgången till kontanttjänster för alla

Eurosystemet vill att invånare och företag har tillgång till sina egna pengar, oavsett preferenser och betalningsbehov. Kreditinstitut har därför ett socialt ansvar att tillhandahålla kontanttjänster till invånare och företag. Detta innebär kontantuttag utan, eller till en rimlig kostnad. Vi understöder också att detaljhandlare erbjuder kompletterande kontanttjänster, exempelvis s.k. cash back-tjänster eller genom att förenkla begränsade kontantuttag eller -insättningar. Slutligen stöder vi också banksektorn vid hanteringen av plötsliga uppgångar i efterfrågan på sedlar och för att se till att kontanter kan fungera som ett alternativt betalningsinstrument i fall där e-betalningar temporärt inte fungerar.

Vi ser till att kontanter accepteras överallt

Kontanter är fortfarande det vanligaste betalningssättet i euroområdet och Eurosystemet anser att allmän acceptans av kontanter är vitalt för betalningssystemet och för euron som lagligt betalningsmedel. På så vis säkerställs att konsumenterna fritt kan välja hur de ska betala. Acceptans av kontanter innebär också att människor som inte har tillgång till e-betalningstjänster inte missgynnas. Leverantörer av offentliga tjänster, handlare och andra näringsidkare kan inte vägra att ta emot kontantbetalningar om detta inte uttryckligen tillåts i lagstiftningen eller om alla parter tidigare godkänt andra betalningsmetoder.

Vi utvecklar innovativa och säkra eurosedlar

Eurosystemet utvecklar säkra sedlar som är skyddade av den senaste och mest effektiva tekniken för att sedlarna ska ha ett mycket gott skydd mot förfalskning och vara lätta att känna igen. Vi säkerställer att eurosedlar i omlopp är äkta och håller hög kvalitet. Vi ser också till att strikta standarder tillämpas av banker och professionella kontanthanterare för äkthets- och kvalitetskontroll av sedlarna. Europeiska kommissionens Periklesprogram främjar även utvecklingen av säkerhetsdetaljer för potentiella framtida uppdateringar av dagens euromynt. Sist men inte minst säkerställer vi att eurosedlarna har en utformning som européer kan identifiera sig med.

Vi ser till att sedlarna är säkra och hållbara

Genom forskning om hur eurosedlarna eventuellt kan påverka folkhälsan och allmänhetens säkerhet och genom vetenskaplig prövning och tester ser Eurosystemet också till att sedlarna är säkra att använda. Vi är också uppmärksamma på sedlarnas miljöeffekt för att identifiera möjligheterna att minska dessa effekter på nya produkter och förfaranden. Detta säkerställer att både eurosedlarna och produktionsprocessen blir så hållbara, gröna och miljövänliga som möjligt.

SE ÄVEN

Läs annat relaterat innehåll

Alla sidor i detta avsnitt