Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets kontantstrategi

Vi står fast vid vårt åtagande om kontanter och om att det alltid ska vara möjligt att betala med centralbankspengar.

Kontanter är viktiga för att du fritt ska kunna välja hur du vill betala och avgörande för den finansiella inkluderingen av alla grupper i samhället. Med vår kontantstrategi vill vi säkerställa att kontanter fortfarande är lättåtkomliga och allmänt accepterade både som betalningsmedel och som värdebevarare.

Eurosedlar och euromynt är det enda lagliga betalningsmedlet i euroområdet, och kontanter är den enda formen av offentliga medel som är direkt tillgänglig för alla invånare. ECB och de nationella centralbankerna, även kallat Eurosystemet, har tillsammans med banksystemet ett fundamentalt ansvar för att säkra en smidig tillgång till kontanter och underlätta för människor och företag att kunna betala med kontanter.

Vi skyddar den framtida tillgången till kontanter på flera sätt.


Vi garanterar tillgången till kontanter i euro

Vi arbetar för att säkerställa att allmänheten alltid har tillgång till eurosedlar och euromynt. De nationella centralbankerna erbjuder kostnadsfria kontanttjänster i sina länder och arbetar även för att göra konjunkturcykeln så kostnadseffektiv som möjligt. Dessutom beaktar vi behoven på de internationella marknaderna i och med att 30–50 procent av eurosedlarna är i omlopp utanför euroområdet. Skulle en framtida digital euro komma att utfärdas skulle den existera parallellt med kontanterna.

Vi stöder tillgången till kontanttjänster för alla

Vi vill att invånare och företag ska ha tillgång till sina pengar, oavsett preferenser och betalningsbehov. Därför behöver bankerna tillhandahålla lämpliga kontanttjänster, t.ex. kontantuttag som är kostnadsfria eller erbjuds mot en mindre avgift. Vi stöder också detaljhandlare som erbjuder kompletterande kontanttjänster, exempelvis s.k. cash back-tjänster eller genom att förenkla begränsade kontantuttag eller -insättningar. Vi hjälper banksektorn att hantera plötsliga uppgångar i efterfrågan på sedlar och att se till så att kontanter kan användas som ett alternativt betalningsinstrument i fall där e-betalningar temporärt inte fungerar.

Vi ser till att kontanter accepteras överallt

De flesta människor i euroområdet tycker att det är viktigt att man kan betala med kontanter. För betalningssystemet är det därför viktigt att kontanter är allmänt accepterade och detta är också i linje med att euron utgör lagligt betalningsmedel. På så vis säkerställs att konsumenterna fritt kan välja hur de ska betala. Acceptans av kontanter innebär också att människor som inte har tillgång till e-betalningstjänster inte missgynnas. Detaljhandlare, handlare och andra privata näringsidkare kan inte vägra att ta emot kontantbetalningar om inte båda parter tidigare har godkänt andra betalningsmetoder. Myndigheter och leverantörer av offentliga tjänster är också skyldiga att godta kontanter, om inget annat anges i lagstiftningen.

Vi utvecklar innovativa och säkra eurosedlar

Eurosedlar skyddas av den senaste och mest effektiva tekniken för att sedlarna ska ha ett mycket gott skydd mot förfalskning och vara lätta att känna igen. Vi säkerställer att eurosedlar i omlopp är äkta och håller hög kvalitet. Vi ser också till att strikta standarder upprätthålls för bankers och professionella kontanthanterares äkthets- och kvalitetskontroll av sedlarna. Europeiska kommissionens Periklesprogram främjar även utvecklingen av säkerhetsdetaljer för potentiella framtida uppdateringar av dagens euromynt. Sist men inte minst arbetar vi för att eurosedlarna ska ha en utformning som européer kan identifiera sig med.

Vi ser till att sedlarna är säkra och hållbara

Vi ser till att sedlarna är säkra att tillverka och använda genom forskning och tester av hur eurosedlarna kan påverka folkhälsan.

Forskning som PEF-studien gör det möjligt för oss att se till att kontanterna förblir så hållbara och miljövänliga som möjligt. Den gör det genom att hjälpa oss att identifiera möjligheter att ytterligare minska sedlarnas miljöpåverkan med hjälp av ny teknik och nya processer.

Alla sidor i detta avsnitt