Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos grynųjų pinigų strategija

Esame įsipareigoję užtikrinti, kad visada būtų galima atsiskaityti viešaisiais grynaisiais pinigais.

Grynieji pinigai yra svarbi laisvės pasirinkti mokėjimo būdą dalis. Be to, jie būtini finansinei visų visuomenės narių įtraukčiai užtikrinti. Mūsų grynųjų pinigų strategijos tikslas – užtikrinti, kad grynieji pinigai būtų visada plačiai prieinami ir priimami kaip mokėjimo ir taupymo priemonė.

Euro zonoje eurų banknotai ir monetos yra teisėta mokėjimo priemonė, o grynieji pinigai yra vienintelė viešųjų pinigų forma, prie kurios visi gali turėti tiesioginę prieigą. Viena iš pagrindinių ECB ir nacionalinių centrinių bankų – kartu dar vadinamų Eurosistema – bei bankų sektoriaus pareigų yra užtikrinti nenutrūkstamą grynųjų pinigų pasiūlą ir sudaryti sąlygas gyventojams ir įmonėms vykdyti mokėjimus grynaisiais pinigais.

Grynųjų pinigų ateitimi rūpinamės keliais būdais.


Užtikriname grynųjų eurų pasiūlą

Siekiame užtikrinti, kad eurų banknotai ir monetos būtų visada prieinami visuomenei. Nacionaliniai centriniai bankai savo šalyse teikia nemokamas grynųjų pinigų tvarkymo paslaugas ir taip pat siekia užtikrinti, kad grynųjų pinigų ciklas būtų kuo efektyvesnis ekonomiškai. Atsižvelgiame ir į tarptautinių rinkų poreikius, nes 30–50 % eurų banknotų cirkuliuoja už euro zonos ribų. Jeigu ateityje būtų išleisti skaitmeniniai eurai, jie apyvartoje būtų su grynaisiais pinigais.

Padedame užtikrinti, kad grynųjų pinigų tvarkymo paslaugos būtų prieinamos kiekvienam

Norime, kad gyventojai ir įmonės galėtų naudotis savo pinigais, kad ir kokie būtų jų poreikiai ir pageidaujami mokėjimo būdai. Kad taip būtų, bankai turi teikti tinkamas grynųjų pinigų tvarkymo, įskaitant grynųjų pinigų išdavimo nemokamai arba už nedidelį mokestį, paslaugas. Teikiame pagalbą ir mažmenininkams, kurie šalia savo pagrindinės veiklos teikia ir grynųjų pinigų tvarkymo paslaugas, pavyzdžiui, atiduoda grąžą grynaisiais arba išgrynina nedideles sumas ir priima nedidelius indėlius. Padedame bankams, jiems susidūrus su staiga padidėjusia banknotų paklausa, ir užtikriname, kad grynieji pinigai galėtų būti naudojami kaip atsarginė priemonė, laikinai sutrikus elektroninių mokėjimų paslaugai.

Užtikriname, kad grynieji būtų priimami visur

Daugelis euro zonos gyventojų mano, kad svarbu turėti galimybę atsiskaityti grynaisiais pinigais. Todėl labai reikšminga mokėjimų sistemos funkcija – užtikrinti, kad grynieji pinigai būtų priimami visur, juo labiau, kad tai atitinka grynųjų pinigų kaip teisinės mokėjimo priemonės statusą. Grynųjų priėmimas suteikia vartotojams laisvę pasirinkti mokėjimo būdą, be to, nenukenčia tie, kurie neturi galimybės pasinaudoti elektroninių mokėjimų paslaugomis. Mažmenininkai, prekybininkai ir kitos privačios įmonės negali nepriimti grynųjų, nebent sandorio šalys būtų iš anksto susitarusios taikyti kitokį mokėjimo būdą. Apskritai valdžios institucijos bei paslaugų teikėjai privalo priimti grynuosius pinigus, nebent įstatymuose būtų nustatyta kitaip.

Kuriame inovatyvius ir saugius eurų banknotus

Eurų banknotai yra apsaugoti naujausiomis ir veiksmingiausiomis technologijomis, užtikrinančiomis, kad banknotus būtų itin sunku padirbti ir kad būtų paprasta patikrinti, ar banknotai tikri. Rūpinamės, kad apyvartoje cirkuliuotų tik tikri ir aukštos kokybės eurų banknotai, ir reikalaujame, kad bankai ir profesionalūs grynųjų pinigų tvarkytojai laikytųsi griežtų banknotų tikrinimo ir tikrumo patvirtinimo standartų. Europos Komisija, vykdydama savo PERICLES programą, taip pat skatina kurti dabartinių eurų monetų nominalų galimų būsimų patobulinimų apsaugos priemones. Ne mažiau svarbus ir mūsų siekis, kad europiečiams būtų priimtinas ir eurų banknotų dizainas.

Rūpinamės, kad banknotai būtų saugūs ir tvarūs

Rūpinamės, kad banknotus būtų saugu gaminti ir naudoti – tam vykdome galimo eurų banknotų gamybos ir apyvartos poveikio visuomenės sveikatai tyrimus ir testavimus.

Moksliniai tyrimai, pavyzdžiui, produkto aplinkosauginio pėdsako tyrimas, suteikia mums galimybę užtikrinti, kad grynieji pinigai ir toliau būtų kuo tvaresni ir kuo labiau tausojantys aplinką. Tai mums padeda įžvelgti galimybes taikyti naujas technologijas ir procesus, padėsiančius toliau mažinti banknotų poveikį aplinkai.

Visi šios dalies puslapiai