Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos grynųjų pinigų strategija

Banknotai yra dalis mūsų ekonomikos, mūsų identiteto ir mūsų kultūros, o ECB pavesta didžiulė atsakomybė – užtikrinti, kad jie neprarastų žmonių pasitikėjimo.

ECB Pirmininkė Christine Lagarde

Euro zonoje eurų banknotai ir monetos yra vienintelė teisėta mokėjimo priemonė, o grynieji pinigai yra vienintelė viešųjų pinigų forma, tiesiogiai prieinama visiems piliečiams ir užtikrinanti nepriklausomumą, privatumą ir socialinę įtrauktį. Viena iš pagrindinių ECB ir nacionalinių centrinių bankų – visų kartu dar vadinamų Eurosistema – pareigų yra užtikrinti nenutrūkstamą grynųjų pinigų pasiūlą ir sudaryti sąlygas gyventojams ir įmonėms vykdyti mokėjimus grynaisiais pinigais.

Grynųjų pinigų ateitimi rūpinamės keliais būdais.

Užtikriname grynųjų eurų pasiūlą

Eurosistema užtikrina, kad eurų banknotai ir monetos būtų visada prienami visuomenei. Visi nacionaliniai centriniai bankai savo šalyse teikia nemokamas grynųjų pinigų tvarkymo paslaugas ir siekia užtikrinti, kad grynųjų pinigų ciklas būtų kuo efektyvesnis ekonomiškai. Atsižvelgiame ir į tarptautinių rinkų poreikius, nes didelė dalis eurų banknotų cirkuliuoja ir už euro zonos ribų. Net jeigu ateityje būtų leidžiami skaitmeniniai eurai, grynieji pinigai cirkuliuotų lygiagrečiai.

Padedame užtikrinti, kad grynųjų pinigų tvarkymo paslaugos būtų prieinamos kiekvienam

Eurosistema nori, kad gyventojai ir įmonės galėtų naudotis savo pinigais, kad ir kokie būtų jų poreikiai ir pageidaujami mokėjimo būdai. Todėl kredito įstaigoms tenka socialinė atsakomybė gyventojams ir įmonėms teikti grynųjų pinigų tvarkymo paslaugas, įskaitant grynųjų pinigų išdavimo nemokamai arba už nedidelį mokestį paslaugas. Remiame ir mažmenininkus, kurie šalia savo pagrindinės veiklos teikia ir grynųjų pinigų tvarkymo paslaugas, pavyzdžiui, atiduoda grąžą grynaisiais arba išgrynina nedideles sumas ir priima nedidelius indėlius. Ir galiausiai – padedame bankų sektoriui, kai jam tenka tenkinti staiga padidėjusią banknotų paklausą, ir užtikriname, kad grynieji pinigai galėtų funkcionuoti kaip atsarginė priemonė, laikinai sutrikus elektroninių mokėjimų paslaugai.

Užtikriname, kad grynieji būtų priimami visur

Euro zonoje mažmeniniai mokėjimai vis dar dažniausiai atliekami grynaisiais, tad Eurosistema, laikydamasi nuomonės, kad visuotinis grynųjų priėmimas yra neatsiejama mokėjimų sistemos dalis, ir atsižvelgdama į tai, kad grynieji eurai yra teisėta mokėjimo priemonė, užtikrina, kad vartotojai galėtų laisvai pasirinkti norimą mokėjimo būdą. Grynųjų priėmimas taip pat reiškia, kad nenukenčia tie, kurie neturi galimybės pasinaudoti elektroninių mokėjimų paslaugomis. Viešųjų paslaugų teikėjai, prekybininkai ir kitos įmonės negali nepriimti grynųjų, nebent tai būtų privaloma pagal įstatymą arba sandorio šalys būtų iš anksto susitarusios taikyti kitokį mokėjimo būdą.

Kuriame inovatyvius ir saugius eurų banknotus

Eurosistema kuria saugius banknotus, apsaugotus naujausiomis ir efektyviausiomis technologijomis, užtikrinančiomis, kad banknotus būtų itin sunku padirbti ir kad būtų paprasta patikrinti, ar banknotai tikri. Rūpinamės, kad apyvartoje cirkuliuotų tik tikri ir aukštos kokybės eurų banknotai, ir reikalaujame, kad bankai ir profesionalūs grynųjų pinigų tvarkytojai laikytųsi griežtų banknotų tikrinimo ir tikrumo patvirtinimo standartų. Europos Komisija, vykdydama savo PERICLES programą, taip pat skatina kurti dabartinių eurų monetų nominalų galimų būsimų patobulinimų apsaugos priemones. Ne mažiau svarbu ir tai, kad užtikriname, jog europiečiams būtų priimtinas ir eurų banknotų dizainas.

Rūpinamės, kad banknotai būtų saugūs ir tvarūs

Eurosistema rūpinasi, kad banknotus būtų saugu naudoti. Ji tiria galimą eurų banknotų gamybos ir naudojimo poveikį visuomenės sveikatai ir vykdo mokslinius tyrimus ir testavimus. Mes taip pat stebime banknotų ekologinį pėdsaką ir, kurdami naujus produktus ir procesus, siekiame rasti galimybių sumažinti jų poveikį aplinkai. Taip užtikriname, kad eurų banknotai ir jų gamybos procesai būtų kuo tvaresni, ekologiškesni ir palankesni aplinkai.

TAIP PAT ŽIŪRĖKITE

Sužinokite daugiau panašiomis temomis

Visi šios dalies puslapiai