Prisijungimas prie euro zonos

Visos ES valstybės narės, išskyrus Daniją ir Jungtinę Karalystę, privalo įsivesti eurą kaip savo valiutą ir prisijungti prie euro zonos. Kad galėtų tai padaryti, jos turi atitikti konvergencijos kriterijus.


Grynųjų eurų įvedimas Lietuvoje

The euro - Our Money

2015 m. sausio 1 d. Lietuva tapo 19-ąja euro zonos nare. Neatšaukiamai fiksuotas litų perskaičiavimo į eurus kursas – 1 Eur = 3,45280 Lt.


Euro zonos žemėlapis