Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Europos piniginio bendradarbiavimo fondas (1973–1993 m.)

Europos piniginio bendradarbiavimo fondas ( archyvuose vartojamos nuorodos su santrumpa anglų kalba EMCF (European Monetary Cooperation Fund)) įsteigtas 1973 m. siekiant sustiprinti valstybių narių bendradarbiavimą ekonominės ir pinigų sąjungos kūrimo klausimais. Fondas buvo įsteigtas Bazelyje, o būtinąją administracinę ir techninę pagalbą jam teikė Tarptautinių atsiskaitymų bankas.

Pagrindinis EMCF tikslas buvo skatinti laipsnišką Bendrijos valiutų kursų svyravimo vienas kito atžvilgiu mažinimą per specialų mechanizmą (vadinamąją valiutų kursų gyvatę). Fondas taip pat stebėjo intervencijas Bendrijos valiutomis užsienio valiutų rinkose ir buvo atsakingas už trumpalaikio finansavimo ir centrinių bankų tarpusavio atsiskaitymų administravimą siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi suderintos rezervų politikos.

Nuo 1976 m. EMCF buvo atsakingas ir už Bendrijos paskolų, teikiamų valstybių narių mokėjimų balansui paremti, administravimą. Nuo 1979 m., sukūrus Europos pinigų sistemą ir įvedus Europos piniginį vienetą – ekiu, EMCF vykdė visas funkcijas, susijusias su ekiu naudojimu ir ekiu pozicijų padengimu.

EMCF valdytojų tarybą sudarė centrinių bankų valdytojai, anksčiau buvę Valdytojų komiteto nariais, ir vienas narys iš Europos Komisijos. Po pirmojo 1973 m. gegužės 14 d. sušaukto posėdžio Valdytojų taryba pavedė Tarptautinių atsiskaitymų bankui pagal atitinkamas direktyvas vykdyti EMCF operacijų tarpininko funkcijas.

Fondas panaikintas 1994 m. sausio 1 d., kai jo funkcijas perėmė Europos pinigų institutas (EPI). Tarptautinių atsiskaitymų bankas dar kurį laiką – iki 1995 m. gegužės 15 d. – vykdė tarpininko funkcijas.

EMCF fonduose saugomi tekstiniai dokumentai, kurie, jei išdėlioti, nusidriektų apie 14 tiesinių metrų. Dokumentai apima direktyvas, sprendimus ir Valdytojų tarybos posėdžių dokumentus, Tarptautinių atsiskaitymų banko ataskaitas ir pranešimus, parengtus šiam bankui vykdant tarpininko funkcijas, taip pat steigimo dokumentus ir Bendrijos paskolų Graikijai, Italijai ir Prancūzijai dokumentus. Tai daugiausia 1973–2002 m. dokumentai (yra ir keletas 1953 m. dokumentų egzempliorių), parengti daugiausia anglų, prancūzų arba vokiečių kalbomis.

Toliau pateiktas pagal temas suskirstytas suskaitmenintų turimų dokumentų sąrašas.

EMCF 1. Statusas ir organizacinė struktūra
1953–1994 m. (ypač 1973–1992 m.)

EMCF 1.1. Steigimas ir sudėtis

Šį skirsnį sudaro teisiniai ir organizaciniai Fondo steigimo ir veiklos dokumentai. Kartu saugomi Fondo funkcijų perdavimo Europos pinigų institutui dokumentai. Tai – sprendimai ir direktyvos, kuriems pritarė Fondo valdytojų taryba, ir Fondo tarnybos nuostatų rengimo darbo grupės dokumentai (angl. Working Party on Staff Regulations of the EMCF) (1973–1976 m.).

1966–2002 m. (ypač 1979–1995 m.)

EMCF 1.2. Finansinis administravimas ir operacijos

Šį skirsnį sudaro Bendrijos paskolų Prancūzijai (1983 m.), Graikijai (1985 ir 1991 m.) ir Italijai (1993 m.) dokumentai, pranešimai ir mėnesinės operacijų užsienio valiutomis ir auksu, taip pat kitų operacijų apžvalgos.

EMCF 2. Posėdžiai ir ekspertų nuomonės
1973–1993 m.

EMCF 2.1. Valdytojų tarybos ir kitų grupių posėdžiai

Šį skirsnį sudaro 1973 m. gegužės 14 d. – 1993 m. gruodžio 14 d. Valdytojų tarybos posėdžių ir 1973 m. rugsėjo 21 d. – 1976 m. balandžio 30 d. tarnybos nuostatų rengimo darbo grupės posėdžių darbotvarkės, protokolai ir kiti dokumentai.

1973–1995 m.

EMCF 2.2. Tarpininko ir EMCF ataskaitos

Tai – pagal teisės aktus rengtos EMCF veiklos ataskaitos, tarpininko įvykdytų finansinių operacijų, susijusių su EEB skolinimosi ir skolinimo operacijomis, ataskaitos ir EMCF operacijų ataskaitos.

Norėtumėte sužinoti daugiau apie EMCF? Patyrinėkite archyvus arba susisiekite su mumis.

Visi šios dalies puslapiai