Menu

Viešas dokumentų registras

Viešame dokumentų registre saugomi ECB anksčiau paviešinti dokumentai (pvz., kai kurie su ECB pirmtakų (pvz., Valdytojų komiteto) veikla susiję istoriniai dokumentai) ir dokumentai, paviešinti pagal visuomenės prašymus.


Europos Centrinis Bankas

Valdytojų komitetas

Europos pinigų institutas