Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Kredito įstaigų ir kitų grynųjų pinigų tvarkymo specialistų vykdomas pakartotinis banknotų išleidimas į apyvartą

ECB ir Eurosistemos nacionaliniai centriniai bankai yra eurų banknotus leidžiančios įstaigos. Joms pavesta užtikrinti visuomenės pasitikėjimą bendrąja valiuta. Tai, be kita ko, daroma užtikrinant apyvartoje cirkuliuojančių eurų banknotų patikimumą.

Dėl galimybės pakartotinai išleisti eurų banknotus į apyvartą kredito įstaigos ir kiti grynųjų pinigų tvarkytojai gali veiksmingiau ir ekonomiškai efektyviau dalyvauti pinigų tiekimo procese. Eurų banknotų patikimumui užtikrinti 2010 m. rugsėjo 16 d. ECB valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2010/14 dėl eurų banknotų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo bei pakartotinio išleidimo į apyvartą. Sprendimas įsigaliojo 2011 m. sausio 1 d.

Šis teisės aktas buvo priimtas dėl 2008 m.1 padarytų dalinių pakeitimų Tarybos reglamente (EB) Nr. 1338/20012:

  • Reglamento (EB) Nr. 1338/2001 6 straipsnyje įtraukta tiesioginė nuoroda į „ECB nustatytas procedūras“, susijusias su 6 straipsnio 1 dalyje minimų įstaigų, kurios Sprendime ECB/2010/14 vadinamos „grynųjų pinigų tvarkytojais“, pareigomis „įsitikinti jų gaunamų ir ketinamų pakartotinai išleisti į apyvartą banknotų bei monetų autentiškumu ir užtikrinti padirbtų pinigų aptikimą“;
  • išplėstas 6 straipsnyje nurodytų įstaigų sąrašas, siekiant įtraukti ir kitus ūkio subjektus (pavyzdžiui, prekybininkus ir kazino, kurie užsiima banknotų apdorojimu ir platinimu visuomenei per bankomatus) ir lėšų pervežimo įmones.

Sprendimu ECB/2010/14 nustatytos Reglamento (EB) Nr. 1338/2001 6 straipsnio 1 dalyje nurodytos procedūros, kurių turi laikytis grynųjų pinigų tvarkytojai, tikrindami eurų banknotų autentiškumą ir jų tinkamumą apyvartai. Šis Sprendimas iš dalies pakeistas 2012 m. rugsėjo 7 d. Sprendimu ECB/2012/19, priimtu siekiant išaiškinti tam tikrus reikalavimus ir praplėsti sprendimo taikymo sritį, kad jis apimtų ir naujos serijos eurų banknotų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimą, ir 2019 m. gruodžio 5 d. Sprendimu ECB/2019/39, kuriame numatyta banknotų, kurių autentiškumas nėra aiškus, pakartotinio apdorojimo galimybė ir nustatyta nauja banknotų tvarkymo aparatų kategorija.

Sprendimu ECB/2010/14 užtikrinama, kad kredito įstaigos ir grynųjų pinigų tvarkytojai pakartotinai į apyvartą eurų banknotus išleistų tik patikrinę tų banknotų tinkamumą apyvartai ir autentiškumą. Banknotus gali patikrinti: 1) tam tikro tipo banknotų tvarkymo aparatai, kuriuos testavo Eurosistemos nacionaliniai centriniai bankai, arba 2) apmokytas personalas. Banknotai, kurie buvo patikrinti aparatais ir pripažinti tinkamais, gali būti pakartotinai išleisti į apyvartą per bankomatus ar kitus klientų valdomus aparatus. Banknotus, kuriuos patikrino ir pripažino tinkamais apmokytas personalas, į apyvartą pakartotinai galima išleisti tik per banko kasas.

Svarbu pabrėžti, kad Sprendimas ECB/2010/14 netaikomas eurų monetoms, nes jos nepatenka į ECB kompetencijos sritį.

1 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr.44/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr.1338/2001, nustatantį priemones, būtinas euro apsaugai nuo padirbinėjimo (OL L 17, 2009 1 22), p. 1. 2 OL L 181, 2001 7 4, p. 6.

Visi šios dalies puslapiai