Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Skaidrumas

Apibrėžimas

Skaidrumas reiškia, kad centrinis bankas atvirai, aiškiai ir laiku pateikia plačiajai visuomenei ir rinkoms visą aktualią informaciją apie savo strategiją, vertinimus, politikos sprendimus ir procedūras.

Šiandien dauguma centrinių bankų, tarp jų ir ECB, skaidrumą laiko svarbiausiu dalyku. Tai ypač susiję su jų pinigų politikos struktūra. ECB teikia pirmenybę efektyviam bendravimui su visuomene.

ECB pinigų politikos skaidrumas

Skaidrumas padeda visuomenei suprasti ECB pinigų politiką. Dėl geresnio visuomenės supratimo politika tampa patikimesnė ir veiksmingesnė. Skaidrumas reiškia, kad ECB aiškina, kaip jis interpretuoja savo įgaliojimus ir kad noriai teikia informaciją apie savo politikos siekius.

Patikimumas

ECB didina patikimumą aiškiai apibrėždamas savo įgaliojimus ir aiškindamas, kaip jis vykdo savo užduotis. Kai laikoma, kad ECB gali ir nori įgyvendinti savo įgaliojimus, kainų lūkesčiai yra tvirtai pagrįsti. Itin naudingi reguliarūs pranešimai, kaip centrinis bankas vertina ekonominę padėtį. Be to, labai gerai, jei centriniai bankai realistiškai vertinta pinigų politikos galimybes ir, svarbiausia, ribas bei atvirai apie jas kalba.

Savidrausmė

Tvirtas pasiryžimas siekti skaidrumo priverčia už politiką atsakingus asmenis laikytis drausmės. Tai užtikrina skirtingu laiku priimtų politikos sprendimų ir paaiškinimų nuoseklumą. Galimybė viešai stebėti pinigų politikos veiksmus padidina sprendimus priimančių organų motyvaciją kuo geriau vykdyti jiems suteiktus įgaliojimus.

Prognozavimas

ECB viešai skelbia savo pinigų politikos strategiją ir reguliariai informuoja apie tai, kaip jis vertina ekonomikos pokyčius. Tai padeda rinkoms suprasti sisteminio pinigų politikos atsako į ekonominę raidą ir sukrėtimus modelį. Taigi rinkoms lengviau numatyti vidutinės trukmės politikos pokyčius, o tai padeda veiksmingiau ir tiksliau formuoti rinkos lūkesčius.

Rinkos tarpininkų sugebėjimas numatyti politikos atsaką leidžia greitai realizuoti pinigų politikos pokyčius į finansinius kintamuosius. Dėl to pinigų politika gali greičiau įtakoti investicinius ir vartojimo sprendimus. Tai gali paspartinti reikiamus ekonomikos koregavimus ir padidinti pinigų politikos veiksmingumą.

Visi šios dalies puslapiai