Menu
Ne visa šiame puslapyje paskelbta informacija yra išsami ar tiksli. Šiuo metu informacija tikslinama ir netrukus bus paskelbta pataisyta versija.

Banknotų tyrimai ir tobulinimas – galimybė bendradarbiauti su ECB

Eurų banknotų apsaugos užtikrinimas

ECB, kaip ir visi centriniai bankai, yra įsipareigojęs užtikrinti savo banknotų apsaugos patikimumą. Dėl to eurų banknotuose turi būti įdiegti veiksmingi apsaugos požymiai, kuriuos nesunkiai atpažintų visuomenė. Be to, ECB turi būti pažangesnis negu padirbinėtojai technologijų srityje ir nuolat tobulinti ne tik dabartinių, bet ir būsimų eurų banknotų apsaugos požymius. Todėl ECB vadovauja įvairiems viešajame ir privačiame sektoriuose vykdomiems tyrimų projektams, juos koordinuoja ir finansuoja.

Finansuojamų tyrimų sritys

ECB siekia skatinti tyrimus ir tobulinimą bei turėti iš jų naudos šiose srityse:

  • apsaugos požymiai, kuriuos galima pritaikyti banknotams;
  • banknotų gamybos technologija;
  • banknotų apdorojimo/tvarkymo technologija.

Finansavimas gali būti skiriamas įvairių technologijų tyrimų projektams; trukmė ir skiriama suma taip pat gali būti įvairios. Projektai taip pat gali būti labai įvairūs: nuo rinkos analizės ir trumpo laikotarpio ekonominio pagrįstumo tyrimo iki ilgesnio laikotarpio vystymo projektų ir naujų banknotų apsaugos požymių pramoninio spausdinimo bandymų.

Kas gali kreiptis dėl finansavimo

ECB siūlo komercinėms įmonėms, mokslo institutams ir kitoms profesionalioms suinteresuotoms šalims, kompetentingoms minėtose technologijų srityse, teikti projektinius pasiūlymus. Netaikoma išankstinė sąlyga būti įsteigtam ES.

Kaip su mumis susisiekti norint pateikti projektinį pasiūlymą

Jei turite produktą ar konceptą, kurį, jūsų manymu, ECB galėtų pritaikyti eurų banknotams, atsiųskite trumpą savo projektinio pasiūlymo aprašymą (ne ilgesnį kaip trijų A4 dydžio psl.) anglų kalba (ECB darbe naudojama kalba) adresu BN-Development@ecb.europa.eu. Atsakymą paprastai atsiunčiame per mėnesį.

Jei ECB sudomins jūsų pasiūlymas, mes, siekdami užtikrinti informacijos konfidencialumą, sudarysime su jumis informacijos neatskleidimo sutartį ir paprašysime atsiųsti daugiau informacijos. Ji teikiama naudojant standartinę duomenų pateikimo formą pagal standartines gaires, taikomas visiems ECB finansuojamiems projektams.

Informacijos konfidencialumui apsaugoti ECB naudoja užšifravimą PGP programine įranga. Čia galite parsisiųsti projekto pateikimui skirtą viešąjį raktą.