Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos misija

Eurosistema, kurią sudaro Europos Centrinis Bankas ir valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniai centriniai bankai, yra euro zonos pinigų politikos institucija. Mūsų, sudarančiųjų Eurosistemą, pagrindinis tikslas – palaikyti kainų stabilumą visų labui. Veikdami kaip vadovaujanti finansų institucija, taip pat siekiame saugoti finansinį stabilumą ir skatinti Europos finansinę integraciją.

Siekdami šių tikslų, svarbiausiais laikome patikimumą, pasitikėjimą, skaidrumą ir atskaitomybę. Siekiame veiksmingai bendrauti su Europos piliečiais. Esame įsipareigoję palaikyti ryšius su Europos ir nacionalinėmis institucijomis, laikydamiesi visų Sutarčių nuostatų ir deramai atsižvelgdami į nepriklausomumo principą.

Visi kartu, gerbdami decentralizacijos principą, strategiškai ir vykdydami veiklą prisidedame prie mūsų bendrų tikslų įgyvendinimo. Esame įsipareigoję užtikrinti gerą valdymą ir efektyviai bei racionaliai vykdyti savo uždavinius bendradarbiaudami ir dirbdami kaip komanda. Semdamiesi vieni iš kitų įvairialypės patirties ir keisdamiesi praktine patirtimi, siekiame sustiprinti mūsų bendrą tapatumą, kalbėti „vienu balsu“ ir panaudoti veikimo išvien privalumus, visiems Eurosistemos nariams žinant savo aiškiai apibrėžtus vaidmenis ir atsakomybę.

TAIP PAT SKAITYKITE

Sužinokite daugiau panašiomis temomis

Europos Centrinis Bankas

ECB misija

Teisinė sistema

Sutartis ir statutas

Bankų priežiūra

BPM misija

Visi šios dalies puslapiai