Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Úloha Eurosystému

Eurosystém, tvorený Európskou centrálnou bankou a národnými centrálnymi bankami členských štátov, ktoré zaviedli euro, je menovým orgánom eurozóny. Primárnym cieľom Eurosystému je udržiavať cenovú stabilitu vo všeobecnom záujme. Vzhľadom na významnú úlohu Eurosystému vo finančnej oblasti sa snažíme chrániť finančnú stabilitu a presadzovať finančnú integráciu v Európe.

Pri plnení našich úloh pripisujeme maximálnu dôležitosť dôveryhodnosti, dôvere, transparentnosti a zodpovednosti. Usilujeme sa o účinnú komunikáciu s občanmi Európy. Naše vzťahy s európskymi a vnútroštátnymi orgánmi udržiavame v plnom súlade s ustanoveniami zmlúv s náležitým ohľadom na zásadu nezávislosti.

Všetci prispievame k dosiahnutiu našich spoločných cieľov na strategickej i operatívnej úrovni, pričom máme na zreteli zásadu decentralizácie. Snažíme sa dodržiavať zásady správneho riadenia a pri plnení svojich úloh postupovať účinne, efektívne a v duchu spolupráce a tímovej práce. Na základe našich bohatých skúseností a vzájomnej výmeny poznatkov sa snažíme upevňovať našu spoločnú identitu, vyjadrovať sa jednotne a využívať možnosti synergií v rámci jasne definovaných úloh a zodpovedností všetkých členov Eurosystému.

SÚVISIACE INFORMÁCIE

Súvisiace materiály

Európska centrálna banka

Úloha ECB

Právny rámec

Zmluva a štatút

Všetky stránky v tejto sekcii