Menu

Nemecko

Bankovky nemeckej marky sa dajú za eurá vymieňať bez časového obmedzenia.

1 € = 1,95583 DEM (nemeckých mariek)

Bankovka 5 nemeckých mariek – lícna strana Bankovka 5 nemeckých mariek – rubová strana

Bankovka 5 nemeckých mariek
Nominálna hodnota: 5 DEM
Portrét: Bettina von Arnim

Bankovka 10 nemeckých mariek – lícna strana Bankovka 10 nemeckých mariek – rubová strana

Bankovka 10 nemeckých mariek
Nominálna hodnota: 10 DEM
Portrét: Carl Friedrich Gauss

Bankovka 20 nemeckých mariek – lícna strana Bankovka 20 nemeckých mariek – rubová strana

Bankovka 20 nemeckých mariek
Nominálna hodnota: 20 DEM
Portrét: Annette von Droste-Hülshoff

Bankovka 50 nemeckých mariek – lícna strana Bankovka 50 nemeckých mariek – rubová strana

Bankovka 50 nemeckých mariek, nová séria
Nominálna hodnota: 50 DEM
Portrét: Balthasar Neumann

Bankovka 100 nemeckých mariek – lícna strana Bankovka 100 nemeckých mariek – rubová strana

Bankovka 100 nemeckých mariek, nová séria
Nominálna hodnota: 100 DEM
Portrét: Clara Schumann

Bankovka 200 nemeckých mariek – lícna strana Bankovka 200 nemeckých mariek – rubová strana

Bankovka 200 nemeckých mariek, nová séria
Nominálna hodnota: 200 DEM
Portrét: Paul Ehrlich

Bankovka 500 nemeckých mariek – lícna strana Bankovka 500 nemeckých mariek – rubová strana

Bankovka 500 nemeckých mariek
Nominálna hodnota: 500 DEM
Portrét: Maria Sibylla Merian

Bankovka 1 000 nemeckých mariek – lícna strana Bankovka 1 000 nemeckých mariek – rubová strana

Bankovka 1 000 nemeckých mariek
Nominálna hodnota: 1 000 DEM
Portréty: Jacob a Wilhelm Grimm

Bankovka 50 nemeckých mariek – lícna strana Bankovka 50 nemeckých mariek – rubová strana

Bankovka 50 nemeckých mariek, stará séria
Nominálna hodnota: 50 DEM
Portrét: Balthasar Neumann

Bankovka 100 nemeckých mariek – lícna strana Bankovka 100 nemeckých mariek – rubová strana

Bankovka 100 nemeckých mariek, stará séria
Nominálna hodnota: 100 DEM
Portrét: Clara Schumann

Bankovka 200 nemeckých mariek – lícna strana Bankovka 200 nemeckých mariek – rubová strana

Bankovka 200 nemeckých mariek, stará séria
Nominálna hodnota: 200 DEM
Portrét: Paul Ehrlich