Boj proti falšovaniu

Pri výrobe eurových bankoviek sa používa pokročilá technológia tlače. Bankovky obsahujú viacero špičkových ochranných prvkov, vďaka ktorým sa pravé bankovky dajú ľahko rozpoznať od falošných aj bez špeciálnych prístrojov, a ktoré ich chránia pred falšovaním.

Centrum na analýzu falzifikátov

ECB pozorne sleduje vývoj v oblasti technológie tlače a reprodukcie, rovnako ako množstvo zadržaných falzifikátov. Falošné bankovky sa analyzujú v centrálnych bankách eurozóny a v centre ECB na analýzu falzifikátov, ktoré zároveň zhromažďuje technické a štatistické údaje o falošných bankovkách. Údaje uložené v databáze tohto centra majú k dispozícii aj národné policajné zbory a ďalšie orgány, ktoré sa podieľajú na boji proti falšovaniu peňazí. ECB úzko spolupracuje s Europolom (Európskym policajným úradom), ktorý plní funkciu ústredného orgánu koordinujúceho ochranu eura, a tiež s Interpolom (Medzinárodnou organizáciou kriminálnej polície) a Európskou komisiou.

Prevencia nezákonného používania digitálnych vyobrazení bankoviek

Falšovatelia peňazí v čoraz väčšej miere využívajú digitálnu obrazovú techniku a softvér. Skupina centrálnych bánk na potláčanie falšovania bankoviek – medzinárodné zoskupenie viac než 30 centrálnych bánk vytvorené na podnet guvernérov centrálnych bánk krajín G10 – preto vyvinula systém na potláčanie falšovania bankoviek (Counterfeit Deterrence System – CDS), ktorý znemožňuje snímanie a reprodukciu vyobrazení chránených bankoviek. Systém dobrovoľne zaviedlo viacero výrobcov hardvéru a softvéru. Ak máte záujem o vyobrazenia bankoviek vo vysokom rozlíšení na legitímne účely, môžete si ich vyžiadať od ECB.

V prípade záujmu o reprodukciu vyobrazení vo vysokom rozlíšení napíšte na adresu info@ecb.europa.eu a uveďte, na aký účel ich potrebujete.