Boj proti falšovaniu

Pri výrobe eurových bankoviek sa používa pokročilá technológia tlače. Bankovky obsahujú viacero špičkových ochranných prvkov, vďaka ktorým sa pravé bankovky dajú ľahko rozpoznať od falošných aj bez špeciálnych prístrojov, a ktoré ich chránia pred falšovaním.

Čo robiť, ak je podozrivá bankovka naozaj falošná?

Ak ste eurovú bankovku skontrolovali HMATOM, POHĽADOM a NAKLONENÍM a bankovka nespĺňa všetky podmienky, je pravdepodobne falošná a nemali by ste ju prijať.

Ak sa vám do rúk dostala falošná bankovka, mali by ste okamžite informovať políciu alebo príslušné národné orgány.

Ak si nie ste istí, či je bankovka pravá, zoberte ju do najbližšej banky. Všetky banky majú špeciálne zariadenia na spracovanie hotovosti, ktoré overujú aj pravosť bankoviek. Skúste si zapamätať, kde, kedy a od koho ste bankovku prijali. Tieto informácie môžu pomôcť odhaliť falšovateľov peňazí.

Použiť bankovku, o ktorej máte podozrenie alebo o ktorej viete, že je falošná, je trestný čin. Falošné bankovky nemajú žiadnu hodnotu, preto kontrole bankoviek venujte pozornosť. Za prijatú falošnú bankovku nedostanete náhradu.

Osobitné informácie pre spracovateľov peňazí

Ak každý deň pracujete s veľkým objemom hotovosti, môže sa stať, že sa vám do rúk dostane aj podozrivá bankovka. V ideálnom prípade by pracovníci mali mať od zamestnávateľa inštrukcie, ako v takejto situácii postupovať. Ak sa vám dostane do rúk podozrivá bankovka, držte sa týchto odporúčaní:

  • Ak máte pochybnosti o pravosti bankovky, neakceptujte ju.
  • Zákazníka zdvorilo požiadajte o inú bankovku a vychádzajte z jeho neviny.
  • O prípade okamžite informujte miestnu políciu alebo pracovníka bezpečnostnej služby.
  • Skúste si o zákazníkovi zapamätať čo najviac informácií.
  • Ak máte podozrenie, že ste omylom prijali falošnú bankovku, neposúvajte ju ďalej – je to trestný čin.
  • Podozrivú bankovku odovzdajte na polícii, v najbližšej banke alebo v národnej centrálnej banke. Ak sa potvrdí, že ide o pravú bankovku, svoje peniaze dostanete späť.
  • Neriskujte za cenu vlastného ohrozenia.

Podrobnejšie informácie vám poskytne národná centrálna banka.

Centrum na analýzu falzifikátov

ECB pozorne sleduje vývoj v oblasti technológie tlače a reprodukcie, rovnako ako množstvo zadržaných falzifikátov. Falošné bankovky sa analyzujú v centrálnych bankách eurozóny a v centre ECB na analýzu falzifikátov, ktoré zároveň zhromažďuje technické a štatistické údaje o falošných bankovkách. Údaje uložené v databáze tohto centra majú k dispozícii aj národné policajné zbory a ďalšie orgány, ktoré sa podieľajú na boji proti falšovaniu peňazí. ECB úzko spolupracuje s Europolom (Európskym policajným úradom), ktorý plní funkciu ústredného orgánu koordinujúceho ochranu eura, a tiež s Interpolom (Medzinárodnou organizáciou kriminálnej polície) a Európskou komisiou.

Prevencia nezákonného používania digitálnych vyobrazení bankoviek

Falšovatelia peňazí v čoraz väčšej miere využívajú digitálnu obrazovú techniku a softvér. Skupina centrálnych bánk na potláčanie falšovania bankoviek – medzinárodné zoskupenie viac než 30 centrálnych bánk vytvorené na podnet guvernérov centrálnych bánk krajín G10 – preto vyvinula systém na potláčanie falšovania bankoviek (Counterfeit Deterrence System – CDS), ktorý znemožňuje snímanie a reprodukciu vyobrazení chránených bankoviek. Systém dobrovoľne zaviedlo viacero výrobcov hardvéru a softvéru. Ak máte záujem o vyobrazenia bankoviek vo vysokom rozlíšení na legitímne účely, môžete si ich vyžiadať od ECB.

V prípade záujmu o reprodukciu vyobrazení vo vysokom rozlíšení napíšte na adresu info@ecb.europa.eu a uveďte, na aký účel ich potrebujete.