Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Opatrenia proti falšovaniu peňazí

Pri výrobe eurových bankoviek sa používa pokročilá technológia tlače. Bankovky obsahujú viacero špičkových ochranných prvkov, vďaka ktorým sa pravé bankovky dajú ľahko rozpoznať od falošných aj bez špeciálnych prístrojov, a ktoré ich chránia pred falšovaním.

Ako postupovať, ak mám podozrenie, že bankovka je falošná?

Ak sa vám do rúk dostala podozrivá bankovka, o ktorej si aj po kontrole hmatom, pohľadom a naklonením myslíte, že je falošná, pravdepodobne ide o falzifikát a takúto bankovku by ste nemali prijať. Ak máte podozrenie, že už ste falošnú bankovku prijali, mali by ste bezodkladne informovať políciu alebo príslušné vnútroštátne orgány.

Použiť bankovku, o ktorej máte podozrenie alebo o ktorej viete, že je falošná, je trestný čin. Falošné bankovky nemajú žiadnu hodnotu; ak falošnú bankovku prijmete, nedostanete za ňu náhradu.

Na potvrdenie pravosti môžete bankovku zaniesť aj do najbližšej banky. Všetky banky majú špeciálne zariadenia na spracovanie hotovosti, ktoré dokážu falošné bankovky odhaliť. Skúste si zapamätať, kto a kde vám bankovku dal. Tieto informácie môžu pomôcť odhaliť falšovateľov peňazí.

Osobitné informácie pre spracovateľov peňazí

Ak každý deň pracujete s veľkým objemom hotovosti, môže sa stať, že sa vám do rúk dostane aj podozrivá bankovka. V ideálnom prípade by pracovníci mali mať od zamestnávateľa inštrukcie, ako v takejto situácii postupovať. Ak sa vám dostane do rúk podozrivá bankovka, držte sa týchto odporúčaní:

  • Ak máte pochybnosti o pravosti bankovky, neakceptujte ju.
  • Zákazníka zdvorilo požiadajte o inú bankovku a vychádzajte z jeho neviny.
  • O prípade okamžite informujte miestnu políciu alebo pracovníka bezpečnostnej služby.
  • Skúste si o zákazníkovi zapamätať čo najviac informácií.
  • Ak máte podozrenie, že ste omylom prijali falošnú bankovku, neposúvajte ju ďalej – je to trestný čin.
  • Podozrivú bankovku odovzdajte na polícii, v najbližšej banke alebo v národnej centrálnej banke. Ak sa potvrdí, že ide o pravú bankovku, svoje peniaze dostanete späť.
  • Neriskujte za cenu vlastného ohrozenia.

Podrobnejšie informácie vám poskytne národná centrálna banka.

Centrum na analýzu falzifikátov

ECB pozorne sleduje vývoj v oblasti technológie tlače a reprodukcie a zaznamenáva informácie o množstve zadržaných falzifikátov. Falošné bankovky sa analyzujú v centrálnych bankách krajín eurozóny a v centre ECB na analýzu falzifikátov, ktoré zároveň zhromažďuje a spracúva technické a štatistické údaje o falošných bankovkách. Centrum tieto informácie poskytuje vnútroštátnym policajným zborom a ďalším orgánom, ktoré sa podieľajú na boji proti falšovaniu peňazí. ECB úzko spolupracuje s Europolom (Európskym policajným úradom), ktorý plní funkciu ústredného orgánu koordinujúceho ochranu eura, a tiež s Interpolom (Medzinárodnou organizáciou kriminálnej polície) a Európskou komisiou.

Prevencia nezákonného používania digitálnych vyobrazení bankoviek

Falšovatelia peňazí v čoraz väčšej miere využívajú digitálnu obrazovú techniku a softvér. Skupina centrálnych bánk na potláčanie falšovania bankoviek – medzinárodné zoskupenie viac než 30 centrálnych bánk zriadené v Bazileji na podnet guvernérov centrálnych bánk krajín G10 – preto vyvinula systém na potláčanie falšovania bankoviek (Counterfeit Deterrence System – CDS), ktorý znemožňuje snímanie a reprodukciu vyobrazení chránených bankoviek. Systém dobrovoľne zaviedlo viacero výrobcov hardvéru a softvéru. Ak máte záujem o vyobrazenia bankoviek vo vysokom rozlíšení na legitímne účely, môžete si ich vyžiadať od ECB.

V prípade záujmu o reprodukciu vyobrazení vo vysokom rozlíšení napíšte na adresu Euro-Banknotes-Images@ecb.europa.eu a uveďte, na aký účel ich potrebujete.

SÚVISIACE INFORMÁCIE

Ďalšie materiály

Všetky stránky v tejto sekcii