Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Právny rámec

Európska centrálna banka (ECB) sa ako inštitúcia EÚ pri svojej činnosti riadi jasne vymedzenými pravidlami stanovenými v primárnom a sekundárnom práve EÚ. Ciele a úlohy ECB sú stanovené v Zmluve o fungovaní Európskej únie a v Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky.

Pri plnení úloh v oblastiach svojej pôsobnosti ECB môže prijímať právne predpisy. Zároveň v rámci svojej poradnej funkcie vydáva stanoviská k legislatívnym návrhom.

Právny rámec ECB na portáli EUR-Lex

Všetky právne predpisy ECB sú k dispozícii vo všetkých príslušných úradných jazykoch EÚ. Sú dostupné na online portáli EUR-Lex, ktorý je oficiálnou databázou právnych dokumentov EÚ.

Sekcia ECB na portáli EUR-Lex

Čo obsahuje sekcia ECB na portáli EUR-Lex?

Na portáli EUR-Lex sa nachádzajú všetky právne predpisy ECB vrátane všetkých právnych predpisov zverejnených v Úradnom vestníku Európskej únie (Ú. v.) ako aj predpisov, ktoré boli predtým zverejnené len na internetovej stránke ECB, ako sú:

 • nariadenia
 • rozhodnutia
 • usmernenia
 • odporúčania
 • stanoviská EÚ a národné stanoviská a listy súvisiace s poradnou funkciou ECB
 • memorandá o porozumení
 • dohody

Súčasťou dostupných právnych predpisov sú aj zmeny, korigendá a konsolidované verzie. Popri právnych predpisoch tu nájdete aj judikatúru relevantnú pre ECB.

Navigácia na portáli EUR-Lex

sekcii ECB na portáli EUR-Lex si môžete prezerať právne predpisy ECB podľa nasledujúcich tém:

 • právny rámec ESCB
 • inštitucionálne ustanovenia ECB
 • menová politika a operácie
 • platobné a zúčtovacie systémy
 • bankovky a mince, platobné prostriedky a menové otázky
 • devízy a devízové rezervy
 • štatistika
 • stabilita finančného trhu
 • bankový dohľad

Právne predpisy a súdne prípady môžete vyhľadávať aj podľa kľúčových slov, čísla dokumentu, roku a iných kritérií.

V samostatnom okne je uvedený prehľad najnovších zverejnených právnych predpisov. K dispozícii je aj kompletný zoznam právnych predpisov zoradených podľa dátumu.

Prostredníctvom interaktívnych infografík získate údaje o počte právnych predpisov ECB a jednoduchý prístup ku kompiláciám na základe druhu predpisov, tém či časovej osi.

Položky v databáze EUR-Lex

Položky v databáze EUR-Lex obsahujú odkazy na rôzne jazykové verzie vo formáte HTML a PDF a publikáciu predpisu v Úradnom vestníku Európskej únie, ako aj na všetky dostupné konsolidované verzie. Znenie predpisov je možné súčasne zobraziť v troch jazykoch.

Najčastejšie otázky o používaní databázy EUR-Lex

Odpovede na najčastejšie otázky vám pomôžu zorientovať sa v sekcii ECB na portáli EUR-Lex.

Najčastejšie otázky

Ďalšie zdroje informácií o právnych predpisoch

Všetky stránky v tejto sekcii