Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

ECB Youth Dialogue

Uvedomujeme si, že rozhodnutia, ktoré prijímame, môžu ovplyvniť váš každodenný život. Popri poskytovaní informácií o našej činnosti vám preto tiež chceme dať možnosť porozprávať sa s nami priamo.

Práve to je cieľom iniciatívy ECB Youth Dialogue, v rámci ktorej organizujeme podujatia po celej Európe i online v snahe umožniť vám priamy kontakt s tvorcami politiky ECB, aby ste nám mohli položiť svoje otázky a podeliť sa o svoje názory.

Online Youth Dialogue s Luisom de Guindosom, december 2020

Viceprezident ECB Luis de Guindos sa v decembri v rámci online diskusie stretol s približne 200 študentmi Kolínskej univerzity, ktorým zodpovedal na otázky o reakcii ECB na krízu spôsobenú koronavírusom, výhľade hospodárskeho vývoja v eurozóne, klimatickej zmene a činnosti centrálnej banky. Internetová diskusia sa uskutočnila 16. decembra v spolupráci s Kolínskou univerzitou.

Niekoľko hlavných bodov diskusie:

... o zotavení z pandémie koronavírusu

Táto kríza nemá obdobu, a to tak pokiaľ ide o pôvod šoku, ako aj o rýchlosť, akou pandémia spôsobila pokles HDP na celom svete. Naše opatrenia síce pomohli zmierniť dosah krízy, no návrat HDP na pôvodnú úroveň potrvá okolo dvoch rokov.

... o hospodárskych opatreniach zavedených počas pandémie

Naše opatrenia musia byť vyvážené, aby sme neudržiavali pri živote zombie firmy, ale pomáhali firmám, ktoré sú životaschopné a trpia len v dôsledku pandémie.

... o klimatickej zmene a ECB

Klimatická zmena je súčasťou práce všetkých centrálnych bánk, pretože ovplyvňuje finančnú stabilitu, hospodársky výhľad, infláciu a rast.

... o revízii stratégie ECB

Menová politika nie je založená na revolúcii, ale na evolúcii. Definíciu cenovej stability je možné zmeniť, ale podľa mňa sú oveľa dôležitejšie nástroje, pomocou ktorých ju budeme zabezpečovať.

... o dobudovaní bankovej únie

Dobudovanie bankovej únie by podľa mňa mohlo byť kľúčom na vyriešenie niektorých problémov na európskej úrovni, napríklad nízkej ziskovosti európskych bánk.

Minulé podujatia

Online diskusia s Christine Lagardovou počas akcie European Youth Event v máji 2020

V rámci online dialógu kládli mladí Európania Christine Lagardovej otázky o reakcii ECB na naliehavú situáciu spôsobenú pandémiou koronavírusu. Podujatie sa uskutočnilo 27. mája 2020 v rámci akcie European Youth Event 2020 v spolupráci s Európskym parlamentom.

Účastníci diskusie vo svojich otázkach vyslovovali aj obavy o kariéru, budúcnosť Európy, či obavy spojené s digitalizáciou a klimatickými zmenami. Prečítajte si hlavné body diskusie.

Úvahy prezidentky Lagardovej...

... k hospodárskym následkom pandémie koronavírusu

Vírusy nepoznajú hranice, takže následky sa dotýkajú nás všetkých. Budú sa však líšiť v závislosti od faktorov ako postavenie krajiny pred pandémiou či povaha jej ekonomiky. Je našou spoločnou povinnosťou zaistiť, aby sme sa z tejto situácie dostali čo najvyváženejším spôsobom.

... k rastúcej zadlženosti krajín

V konečnom dôsledku je dôležité, do čoho investujeme. Mali by sme pretransformovať naše ekonomiky, zefektívniť ich, zvýšiť ich produktivitu a lepšie reagovať na potreby ľudí. Mali by sme tiež podporovať využívanie úverov na investície zamerané na zmierňovanie klimatických zmien a stimuláciu udržateľného rastu.

... k spolupráci európskych inštitúcií

Tvorcovia politík EÚ boli počas tejto krízovej situácie v neustálom kontakte, aby mohli porovnávať osvedčené postupy a na pandémiu reagovať koordinovaným spôsobom. Musíme reagovať kolektívne. Pri správnych opatreniach sa z tejto situácie môžeme dostať všetci spolu.

... ku klimatickým zmenám

Otázku klimatických zmien je potrebné riešiť kolektívne. Nedá sa vyriešiť samostatne. ECB je súčasťou siete pre ekologizáciu finančného systému (Network for Greening the Financial System – NGFS), ktorá spája takmer 50 národných centrálnych bánk a orgánov dohľadu pri hľadaní možných odpovedí na nesmiernu výzvu klimatických zmien.

... k budúcnosti mladých

Mladí Európania sa musia pripraviť na zmenu. Všetci sa v priebehu času budeme musieť ďalej vzdelávať, získavať nové znalosti a osvojovať si nové nástroje. Budeme prechádzať zmenou a na to sa skrátka musíme pripraviť.

Záznam celého podujatia

Fotografie
Víťazi súťaže pre študentov Generácia €uro kladú otázky prezidentovi Draghimu, Frankfurt, máj 2019

Do ôsmeho ročníka súťaže pre študentov Generácia €uro sa zapojilo viac než päťtisíc študentov z desiatich krajín eurozóny. V súťaži si zmerali sily družstvá študentov škôl z krajín eurozóny, ktorých úlohou bolo navrhnúť riešenia otázok európskej menovej politiky. ECB pozvala úspešné tímy 8. mája 2019 do Frankfurtu, aby si ešte viac prehĺbili svoje znalosti o centrálnom bankovníctve a zúčastnili sa na diskusii s bývalým prezidentom Draghim.

Tu je ukážka odpovedí Maria Draghiho na otázky študentov!

Čo povedal...

... o tom, ako sa mladí môžu podieľať na formovaní budúcnosti Európy

Európa bude fungovať, len ak budeme pracovať všetci spolu, a práve preto potrebujeme vás. Chceme si vypočuť váš názor. Je potrebné, aby ste sa zapájali do diskusií a postavili sa za to, čomu veríte. Jednou z príležitostí je zúčastniť sa na európskych voľbách. Svojím hlasom sa môžete podieľať na formovaní budúcnosti Európy.

... o komunikácii centrálnych bánk s verejnosťou

Centrálne banky sa v súčasnosti neprestajne usilujú o transparentnosť a o priblíženie svojej činnosti širokej verejnosti. Nepretržitý tok informácií medzi centrálnymi bankami a verejnosťou zabezpečujú tlačové konferencie, tlačové správy, prejavy a diskusie s mládežou.

... o dobudovaní hospodárskej a menovej únie

Naša menová únia ešte nie je optimálna ani úplná. Používanie spoločnej meny si vyžaduje výraznejšiu mieru integrácie Európskej únie.

... o kryptomenách

Kryptomeny nie sú meny, ale veľmi rizikové aktíva. To, čo je euro dnes, bude euro aj zajtra. Za eurom stojí ECB. Kto stojí za kryptomenami?

... o podpore eura

Podpora eura medzi obyvateľmi eurozóny dosiahla svoje historické maximum 75 %. Výskum, ktorý zverejnila Banque de France, však ukázal, že ľudia sú presvedčení, že euro prospelo viac iným krajinám než ich vlastnej. Pravdepodobne za to môže bezprecedentná kríza, ktorú sme prekonali. Dúfame, že spolu s vytrácajúcimi sa spomienkami na krízu zmizne aj tento pocit.

... o tom, čo mu z pôsobenia vo funkcii prezidenta ECB najviac utkvelo v pamäti

V roku 2012 si mnoho ľudí myslelo, že dni eura sú spočítané. Potom prišlo zasadnutie Európskej rady, ktoré rozhodlo o vytvorení bankovej únie. Trhy boli v tom čase natoľko demotivované, že význam tohto rozhodnutia podcenili. Bola to však veľká zmena, ktorá priniesla dôležité výsledky. Toto zasadnutie Európskej rady navyše preukázalo politické odhodlanie našich lídrov v otázke existencie eura.

Stretnutie prezidenta Draghiho s tímami, ktoré uspeli v súťaži pre študentov Generácia €uro, si môžete pozrieť pod nasledujúcimi odkazmi.

Odovzdávanie cien súťaže pre študentov Generácia €uro Fotografie z podujatia
Youth Dialogue s Benoîtom Cœurém, Miláno, Taliansko, marec 2019

ECB zorganizovala šieste zo série podujatí Youth Dialogue v spolupráci s Bocconiho univerzitou a online platformou Debating Europe, ktorá mladým ľuďom dáva priestor na diskusiu o aktuálnych otázkach s európskymi lídrami. Člen Výkonnej rady ECB Benoît Cœuré 13. marca 2019 na stretnutí so študentmi diskutoval o aktuálnych výzvach, ktorým čelia mladí Európania. Pred podujatím ste mohli Benoîtovi Cœurému prostredníctvom Twitteru a komentárov na platforme Debating Europe klásť otázky. Z prijatých návrhov sme vybrali pár otázok, ktoré sme mu položili v rámci živej debaty.

Niekoľko hlavných bodov diskusie:

... o dôležitosti vzdelávania

Verejné výdavky v Európe musíme presmerovať do vzdelávania. Mladí ľudia by mali dostať vzdelanie, ktoré ich urobí konkurencieschopnými na globálnom digitálnom pracovnom trhu.

... o inováciách a digitalizácii

Musíme posilniť inovačnú schopnosť Európy. Verejné aj súkromné investície by mali podporiť digitalizáciu v najdôležitejších sektoroch a únia kapitálových trhov môže zohrať ústrednú úlohu pri alokácii kapitálu tam, kde je najviac potrebný.

... o úlohe mladých Európanov

Práve vy budete tí, ktorí určia kurz budúceho smerovania Európy.

... o ekonomickej situácii v Taliansku

Ekonomická situácia v Taliansku nepredstavuje hrozbu pre eurozónu. Najdôležitejšou výzvou, ktorej krajina čelí, je potreba zvýšiť produktivitu z dlhodobejšieho hľadiska.

... o rovnosti pohlaví

Nerovnosť pohlaví obmedzuje možnosti rastu. Ak by viac žien pracovalo a dostávalo rovnocenné ohodnotenie, zvýšila by sa životná úroveň v Európe.

... o hotovosti v digitálnom svete

Hotovosť zohráva významnú úlohu v udržiavaní dôvery v menu. Spôsoby platby sa musia riadiť dopytom v spoločnosti. Intenzívne sa zaoberáme digitálnymi menami, no v eurozóne naďalej pozorujeme veľký dopyt po hotovosti.

Pozrite si výmenu otázok a odpovedí na tieto a iné témy medzi Benoîtom Cœurém a študentmi Bocconiho univerzity.

Youth Dialogue s Mariom Draghim: #AskDraghi, január 2018

Tretie zo série podujatí Youth Dialogue sa uskutočnilo v spolupráci s online platformou Debating Europe, ktorá mladým ľuďom dáva priestor na diskusiu o aktuálnych otázkach s európskymi lídrami.

Od 17. do 23. januára 2018 ste mohli prezidentovi Draghimu prostredníctvom Twitteru a Facebooku klásť otázky k nasledujúcim témam:

  • hospodárske oživenie Európy a nezamestnanosť mladých
  • kryptomeny a technológia blockchain
  • možnosť novej svetovej hospodárskej krízy

Pozrite si, ako prezident Draghi zodpovedal niektoré z otázok, a sledujte diskusiu na našich sociálnych sieťach.

Kedy sa Európa úplne zotaví z recesie?

Hospodárske oživenie Európy a nezamestnanosť mladých

Európske hospodárstvo v posledných rokoch zaznamenáva nepretržitý rast a miera zamestnanosti dosahuje rekordné hodnoty. V zlepšovaní však musíme pokračovať a musíme zaručiť prínosy pre všetkých.

Predstavte si, že by umelá inteligencia a robotizácia spôsobili obrovskú nezamestnanosť (mladých ľudí). Ako by v takom prípade reagovala ECB?

Ismail, Taliansko Jan, Belgicko

Blockchain a kryptomeny

Blockchain je inovatívna technológia, ktorá by mohla priniesť zvýšenie efektívnosti. V súčasnosti zisťujeme, či by sa dala nasadiť i v rámci našich vlastných služieb. Pokiaľ ide o bitcoin a to, či mu máte dôverovať, prezident Draghi odporúča opatrnosť, keďže bitcoin nie je krytý žiadnou centrálnou bankou ani vládou, a dodáva, že ECB nenesie zodpovednosť za jeho reguláciu.

Ako môžeme využiť výhody technológie blockchain v prospech hospodárstva?

Victoria, Francúzsko

Ak by ste boli mladým univerzitným študentom ako ja, nakúpili by ste si bitcoiny a uložili si ich na horšie časy?

Italo, Taliansko

Svetová hospodárska kríza

Posledná kríza bola vážna, ale z najhoršieho už sme vonku. Európske krajiny do krízy vstupovali so značnými slabinami, a preto nedokázali adekvátne reagovať. Vďaka podstatným zlepšeniam, ktoré sa medzičasom podarilo dosiahnuť vo viacerých oblastiach, sme dnes na budúcnosť pripravení oveľa lepšie.

Dokážu podľa vás EÚ a ECB prijať pred ďalšou krízou dostatok reforiem, aby sa vedeli vyrovnať s ďalšou veľkou hospodárskou krízou?

Christiaan, Holandsko

Viac informácií

Chcete získať o témach iniciatívy ECB Youth Dialogue viac informácií? Pozrite sa na nasledujúce stránky!

Možnosť novej svetovej hospodárskej krízy
Kryptomeny a technológia blockchain
Hospodárske oživenie Európy a nezamestnanosť mladých
Youth Dialogue s Mariom Draghim, Dublin, Írsko, september 2017

Prezident Mario Draghi sa v piatok 22. septembra 2017 stretol s mladými Európanmi na Trinity College v Dubline.

Podujatie organizovala írska centrálna banka a Trinity College Dublin.

Bude technológia blockchain v budúcnosti hrať nejakú úlohu? Vyvolávajú potenciálne cenové bubliny nehnuteľností na bývanie v Rade guvernérov čoraz väčšie obavy? Do akej miery sa signalizácia budúceho nastavenia menovej politiky a jasná komunikácia považuje za kľúčovú zložku politiky moderných centrálnych bánk?

Pozrite si výmenu otázok a odpovedí na tieto a iné témy medzi prezidentom Draghim a študentmi ekonomiky z Trinity College v Dubline.

Youth Dialogue s Mariom Draghim, Lisabon, Portugalsko, jún 2017

Prezident Mario Draghi hostil prvé zo série podujatí Youth Dialogue v Lisabone. Spoluorganizátormi boli Banco de Portugal a Lisbon School of Economics and Management (ISEG).

Pozrite si diskusiu o význame inovácií a produktivity pre mladých ľudí.

SÚVISIACE INFORMÁCIE

Ďalšie materiály

Podujatia Youth Dialogue na témy súvisiace s bankovým dohľadom

ECB organizuje diskusné podujatia s mládežou i na témy týkajúce sa bankového dohľadu. Viac informácií nájdete na stránke bankového dohľadu ECB.

Youth Dialogue: témy súvisiace s bankovým dohľadom

Všetky stránky v tejto sekcii