Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB dialogs ar jauniešiem

Apzinoties, ka mūsu pieņemtie lēmumi var ietekmēt jūsu ikdienas dzīvi, vēlamies sniegt iespēju ne tikai saņemt informāciju par mums un mūsu darbu, bet arī tieši sazināties ar mums.

ECB dialogs ar jauniešiem sniedz tieši šādu iespēju. Mēs rīkojam pasākumus dažādās Eiropas vietās, kā arī tiešsaistē, kuru laikā jūs varat būt tiešā saskarē ar ECB politikas veidotājiem, uzdodot viņiem jautājumus un paužot savu viedokli.

Luisa de Gindosa tiešsaistes dialogs ar jauniešiem, 2020. gada decembris

Apmēram 200 Ķelnes Universitātes studentu uzdeva viceprezidentam Luisam de Gindosam (Luis de Guindos) jautājumus par ECB reakciju uz koronavīrusa krīzi, euro zonas tautsaimniecības perspektīvu un klimata pārmaiņu nozīmi centrālo banku darbībā. Tiešsaistes pasākums, kas notika 16. decembrī, tika organizēts sadarbībā ar Ķelnes Universitāti.

Piedāvājam diskusiju fragmentus...

...par atveseļošanos no koronavīrusa pandēmijas

Šajā krīzē viss ir iepriekš nepieredzēts – gan šoku izraisījušo faktoru izcelsme, gan ātrums, kādā pandēmija izraisīja IKP sarukumu visā pasaulē. Mūsu veiktie pasākumi palīdzējuši mazināt krīzes ietekmi, bet paies aptuveni divi gadi, kamēr IKP atkal pilnībā atgriezīsies agrākajā līmenī.

...par pandēmijas laikā īstenotajiem tautsaimniecības stimulēšanas pasākumiem

Mums jānodrošina līdzsvarota pieeja, lai izvairītos no zombijuzņēmumu radīšanas un sniegtu palīdzību dzīvotspējīgajiem uzņēmumiem, kas nonākuši grūtībās pandēmijas dēļ.

...par klimata pārmaiņām un ECB

Klimata pārmaiņas nedrīkst ignorēt neviena centrālā banka, jo tās ietekmē finanšu stabilitāti, tautsaimniecības perspektīvas, inflāciju un izaugsmi.

...par ECB stratēģijas izvērtējumu

Monetārā politika uzlūkojama nevis kā revolūcija, bet gan evolūcija. ECB cenu stabilitātes definīciju var mainīt, bet, manuprāt, daudz svarīgāki ir instrumenti, kurus izmantojam, lai to sasniegtu.

...par banku savienības izveides pabeigšanu

Uzskatu, ka banku savienības izveides pabeigšana varētu būt izšķirošais faktors, lai Eiropas līmenī risinātu dažas problēmas, piemēram, Eiropas banku zemo pelnītspēju.

Iepriekšējie pasākumi

Tikšanās ar Kristīni Lagardu Eiropas Jaunatnes dienās, tiešsaiste, 2020. gada maijs

Jaunie eiropieši tiešsaistes dialogā ar jauniešiem uzdeva prezidentei Kristīnei Lagardai (Christine Lagarde) jautājumus par ECB veiktajiem pasākumiem, reaģējot uz koronavīrusa pandēmiju. Pasākums tika organizēts kopā ar Eiropas Parlamentu "Eiropas Jaunatnes dienu 2020" ietvaros un notika 2020. gada 27. maijā.

Dalībnieki nosūtīja prezidentei jautājumus arī par savām bažām saistībā ar karjeru, Eiropas nākotni, digitalizāciju un klimata pārmaiņām. Piedāvājam interesantākos diskusijas fragmentus.

Prezidentes Lagardas domas...

...par koronavīrusa pandēmijas ietekmi uz tautsaimniecību

Vīrusi neievēro robežas, tātad pandēmija ietekmē ikvienu no mums. Taču tās sekas būs atšķirīgas atkarībā no dažādiem faktoriem, piemēram, valsts situācijas pirms pandēmijas un tās tautsaimniecības iezīmēm. Mūsu kopīgais pienākums ir panākt, lai mēs pārvarētu to pēc iespējas sabalansētā veidā.

...par pieaugošajiem valstu parādiem

Visbūtiskākais ir tas, kur mēs ieguldām līdzekļus. Mums jāpārveido savas tautsaimniecības un jāpanāk, lai tās kļūtu efektīvākas, produktīvākas un spējīgākas reaģēt uz cilvēku vajadzībām. Mums jāveicina parāda izmantošana investīcijām, kas vērstas uz cīņu pret klimata pārmaiņām, un jāstimulē ilgtspējīga izaugsme.

...par Eiropas institūciju kopīgu rīcību

ES politikas veidotāji krīzes situācijā uzturējuši pastāvīgu kontaktu, lai salīdzinātu labāko praksi un nodrošinātu koordinētus pasākumus, reaģējot uz pandēmiju. Mums jārīkojas kopīgi. Veicot pareizos pasākumus, varam cerēt, ka kopā pārvarēsim šo situāciju.

...par klimata pārmaiņām

Klimata pārmaiņu problēma jārisina kopīgi. To nevar paveikt individuāli. ECB piedalās Finanšu sistēmas ekoloģizācijas tīkla (NGFS) darbā. Tajā apvienojušās gandrīz 50 valstu centrālās bankas un uzraudzības iestādes, lai apzinātu pasākumus, ar kuru palīdzību būtu iespējams risināt ārkārtīgi sarežģīto klimata pārmaiņu problēmu.

...par jauniešu nākotni

Jaunajiem eiropiešiem jāgatavojas pārmaiņām. Mēs visi laika gaitā iegūsim pieredzi, iegūsim jaunas prasmes, jaunus rīkus. Mēs pārveidosim sevi un mums tam jābūt gataviem.

Noskatieties visu pasākumu

Fotoattēli
"Euro paaudzes" skolēnu balvas izcīņas uzvarētāji uzdod jautājumus bijušajam prezidentam Dragi, Frankfurte, 2019. gada maijs

Vairāk nekā 5000 skolēnu no 10 euro zonas valstīm piedalījās "Euro paaudzes" skolēnu balvas izcīņas astotajā kārtā – šajās sacensībās euro zonas skolu skolēni tiek aicināti domāt par Eiropas monetārās politikas jautājumiem un piedāvāt savus risinājumus. ECB 2019. gada 8. maijā uzaicināja veiksmīgās komandas uz Frankfurti, lai dotu iespēju uzzināt vairāk par centrālajām bankām un jautājumu un atbilžu sesijā satikties ar bijušo prezidentu Dragi.

Lūk, neliels ieskats Mario Dragi atbildēs uz skolēnu jautājumiem!

Ko viņš sacīja...

...par to, kā jaunieši var veidot Eiropas nākotni

Eiropas attīstība būs veiksmīga, ja mēs darbosimies visi kopā, un tāpēc jūs esat mums vajadzīgi. Mēs gribam dzirdēt, kas jums ir sakāms. Ir jāiesaistās diskusijās un ir jāiestājas par to, kam jūs ticat. Viens no veidiem, kā to izdarīt, ir piedalīties Eiropas vēlēšanās. Ar savu balsojumu jūs varat veidot Eiropas nākotni.

...par centrālo banku komunikāciju ar sabiedrību

Centrālās bankas mūsdienās nepārtraukti pieliek pūles, lai nodrošinātu caurredzamību un skaidrotu savu darbību plašai sabiedrībai. Preses konferences, preses paziņojumi, runas un dialogi ar jauniešiem ļauj mums nodrošināt nepārtrauktu informācijas plūsmu.

...par ekonomikas un monetārās savienības izveides pabeigšanu

Mūsu monetārā savienība vēl nav optimāla un tā tās izveide vēl nav pabeigta. Lietojot kopīgu valūtu, Eiropas Savienībā nepieciešama dziļāka integrācija.

...par kriptovalūtām

Kriptovalūtas nevar uzskatīt par valūtām – tie ir ļoti riskanti aktīvi. Šodienas euro arī rīt būs euro. ECB ir atbildīga par euro, bet kas ir atbildīgs par kriptovalūtām?

...par atbalstu euro

Atbalsts euro sasniedzis vēsturiski augstāko līmeni – to atbalsta 75% euro zonas iedzīvotāju. Bet, kā liecina Banque de France publicēts pētījums, cilvēki uzskata, ka citas valstis guvušas no euro lielāku labumu nekā viņu valsts. Tas droši vien skaidrojams ar iepriekš nepieredzēta apmēra krīzi, ko piedzīvojām. Atmiņām par krīzi izgaistot, mēs ceram, ka izzudīs arī šis sarūgtinājums.

...kādas būs spilgtākās atmiņas no laika, kad viņš bija ECB prezidents

2012. gadā daudzi uzskatīja, ka euro ēra ir beigusies. Un tad notika Eiropadomes sēde, kurā tika radīta banku savienība. Tirgi šajā laikā slīga tādā bezcerībā, ka tie pietiekami nenovērtēja tās nozīmi. Taču tā nesa milzīgas pārmaiņas, tai bija būtiski rezultāti, un šī Eiropadomes sēde parādīja vienu lietu – mūsu vadītāju politisko apņēmību saglabāt euro.

Lai noskatītos jautājumu un atbilžu sesiju, kurā piedalās prezidents Dragi un "Euro paaudzes" skolēnu balvas izcīņas veiksmīgās komandas, izmantojiet šo saiti.

Noskatieties "Euro paaudzes" skolēnu balvas izcīņas apbalvošanas ceremoniju Aplūkojiet pasākuma fotoattēlus
Benuā Kerē dialogs ar jauniešiem, Milāna, Itālija, 2019. gada marts

ECB rīkoja sesto dialogu ar jauniešiem sadarbībā ar Bokoni Universitāti un interneta platformu Debating Europe, kurā jaunieši var apspriest aktuālus jautājumus ar Eiropas līderiem. ECB Valdes loceklis Benuā Kerē (Benoît Cœuré) 2019. gada 13. martā tikās ar studentiem, lai apspriestu mūsdienu jauniešu problēmas. Pirms šā pasākuma lūdzām jums iesūtīt jautājumus Benuā Kerē, izmantojot Twitter vai rakstot komentārus platformā Debating Europe. Dažus no šiem jautājumiem iekļāvām tiešsaistes debatēs.

Piedāvājam diskusijas fragmentu...

...par izglītības nozīmi

Eiropā valsts izdevumus nepieciešams novirzīt izglītībai. Jauniešiem jāsaņem tāda izglītība, lai viņi varētu sekmīgi konkurēt globālajā digitālajā darba tirgū.

...par inovācijām un digitalizāciju

Nepieciešams stiprināt Eiropas inovatīvo kapacitāti. Valsts un privātajām investīcijām jāveicina vadošo nozaru digitalizācija, un kapitāla tirgu savienībai var būt izšķiroša loma, nodrošinot kapitālu nozarēm, kurām tas visvairāk nepieciešams.

...par jauniešu lomu Eiropā

Jūs būsiet tie, kas noteiks, kurā virzienā vēstures straume Eiropu aiznesīs nākotnē.

...par Itālijas tautsaimniecību

Itālijas tautsaimniecības stāvoklis neapdraud euro zonu. Itālijas būtiskākais uzdevums ir ilgtermiņā kāpināt darba ražīgumu.

...par dzimumu līdztiesību

Dzimumu nelīdztiesība kavē izaugsmi. Ja vairāk sieviešu strādās un saņems līdzvērtīgu atalgojumu, paaugstināsies Eiropas dzīves līmenis.

...par skaidro naudu digitālajā laikmetā

Skaidrā nauda ir būtisks elements, kas nosaka cilvēku uzticēšanos valūtai. Maksāšanas līdzekļu piedāvājuma pamatā jābūt sociālajam pieprasījumam. Mēs pētām digitālās valūtas, taču euro zonā joprojām vērojams spēcīgs skaidrās naudas pieprasījums.

Noskatieties, kā Bokoni universitātes studenti uzdod jautājumus un kādas atbildes uz šiem un citiem jautājumiem sniedz Benuā Kerē.

Mario Dragi dialogs ar jauniešiem: #AskDraghi, 2018. gada janvāris

Trešais dialogs ar jauniešiem notika sadarbībā ar interneta platformu Debating Europe, kurā jaunieši var apspriest aktuālus jautājumus ar Eiropas līderiem.

No 2018. gada 17. līdz 23. janvārim mēs aicinājām jūs iesūtīt jautājumus prezidentam Mario Dragi par jebkuru no šiem tematiem, izmantojot Twitter un Facebook:

  • Eiropas tautsaimniecības atveseļošanās un jauniešu bezdarbs;
  • kriptovalūtas un blokķēde;
  • jaunas globālās krīzes iespējamība.

Noskatieties prezidenta Dragi atbildes uz dažiem no saņemtajiem jautājumiem un gūstiet ieskatu par debatēm mūsu sociālo plašsaziņas līdzekļu kanālos!

Kad Eiropa būs pilnībā atguvusies no recesijas?

Eiropas tautsaimniecības atveseļošanās un jauniešu bezdarbs

Eiropas ekonomika vairākus gadus piedzīvojusi nepārtrauktu izaugsmi un nodarbinātība sasniegusi nepieredzēti augstu līmeni, taču nepieciešams turpināt uzsāktos uzlabojumus un jānodrošina, ka ieguvēji ir visi.

Iztēlojieties, ka mākslīgā inteliģence un roboti izraisa ļoti augstu (jauniešu) bezdarba līmeni. Kā uz to reaģēs ECB?

Ismails, Itālija Jans, Beļģija

Blokķēde un kriptovalūtas

Blokķēde ir inovatīva tehnoloģija, kas varētu uzlabot darba efektivitāti. Mēs šobrīd vērtējam iespēju nākotnē to izmantot mūsu pakalpojumos. Runājot par Bitcoin un uzticēšanos šai kriptovalūtai, prezidents Dragi iesaka ievērot piesardzību, jo to nenodrošina neviena centrālā banka vai valdība. Viņš arī norāda, ka ECB uzdevumos neietilpst regulēt tās lietošanu.

Kā var izmantot blokķēdes tehnoloģiju, lai stimulētu ekonomiku?

Viktorija, Francija

Ja jūs līdzīgi man būtu studējošs jaunietis, vai Jūs pirktu Bitcoin un uzglabātu to kā drošības rezervi?

Italo, Itālija

Globālā ekonomiskā krīze

Pēdējā krīze bija smaga, taču grūtāko posmu esam pārvarējuši. Iestājoties krīzei, Eiropas valstīm bija būtiskas problēmas un tās nespēja atbilstoši reaģēt. Šobrīd daudzās jomās panākts ievērojams progress un esam daudz labāk sagatavojušies nākotnei.

Vai, Jūsuprāt, ES un ECB spēs ieviest reformas pietiekamā apjomā, lai spētu novērst vēl vienu lielu ekonomisko krīzi?

Kristiāns, Nīderlande

Uzziniet vairāk

Vai vēlaties iegūt sīkāku informāciju par tematiem, kas tika apspriesti ECB dialogā ar jauniešiem? Aplūkojiet šīs interneta lapas!

Jaunas globālās krīzes iespējamība
  • Economic recovery and the new phase of monetary policy ("Tautsaimniecības atveseļošanās un jauns monetārās politikas posms" – ECB viceprezidenta Vitora Konstansiu (Vítor Constâncio) runa 20. Euro finanšu nedēļas atklāšanas konferencē Frankfurtē pie Mainas 2017. gada 13. novembrī)
  • Sustaining openness in a dynamic global economy ("Atvērtuma saglabāšana dinamiskā globālajā ekonomikā" – ECB prezidenta Mario Dragi runa Kanzasas pilsētas Federālo rezervju bankas Ekonomikas politikas simpozijā Džeksonholā 2017. gada 25. augustā)
Kriptovalūtas un blokķēde
Eiropas tautsaimniecības atveseļošanās un jauniešu bezdarbs
  • Youth unemployment in the euro area ("Jauniešu bezdarbs euro zonā" – ECB prezidenta atklāšanas runa Henrija Gretana (Henry Grattan) lekciju sērijas ietvaros Trīsvienības koledžā Dublinā 2017. gada 22. septembrī)
  • Accompanying the economic recovery ("Ekonomiskās atveseļošanās atbalstam" – ECB prezidenta Mario Dragi runa ECB Centrālo banku forumā Sintrā 2017. gada 27. jūnijā)
Mario Dragi dialogs ar jauniešiem, Dublina, Īrija, 2017. gada septembris

Prezidents Mario Dragi tiekas ar Eiropas jauniešiem Trīsvienības koledžā Dublinā 2017. gada 22. septembrī.

Šis pasākums tika organizēts sadarbībā ar Central Bank of Ireland un Dublinas Trīsvienības koledžu.

Vai blokķēdes loma nākotnē būs būtiska? Vai iespējamie mājokļu cenu burbuļi ECB Padomei rada bažas? Kādā mērā perspektīvas norādes un skaidra komunikācija tiek uzskatīta par mūsdienīgu centrālo banku būtisku sastāvdaļu?

Skatieties ekonomikas studentu uzdotos jautājumus un Mario Dragi atbildes uz šiem un citiem jautājumiem Dublinas Trīsvienības koledžā.

Mario Dragi dialogs ar jauniešiem, Lisabona, Portugāle, 2017. gada jūnijs

Prezidents Mario Dragi (Mario Draghi) Lisabonā vadīja pirmo ECB dialogu ar jauniešiem, kas tika rīkots sadarbībā ar Banco de Portugal un Lisabonas ekonomikas un vadības augstskolu (Lisbon School of Economics and Management; ISEG).

Iepazīstieties ar diskusiju par inovāciju un darba ražīguma nozīmi jauniešiem.

PAPILDU INFORMĀCIJA

Uzziniet vairāk par līdzīgām tēmām

Dialogs ar jauniešiem par banku uzraudzības jautājumiem

ECB rīko speciālus pasākumus, lai runātu ar jauniešiem par banku uzraudzību. Sīkāku informāciju sk. banku uzraudzības interneta vietnē.

Dialogi ar jauniešiem par banku uzraudzību

Visas šīs sadaļas lapas