Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Cyklus ECB Youth Dialogue

Víme, že rozhodnutí, která přijímáme, vás mohou v každodenním životě ovlivňovat. Proto si přejeme, abyste nejen slyšeli o nás a o tom, co děláme, ale měli také možnost s námi hovořit přímo.

Právě tuto možnost vám dáváme prostřednictvím cyklu ECB Youth Dialogue. Po celé Evropě pořádáme akce (některé z nich online), díky nimž máte přímý kontakt s tvůrci politik ECB – můžete jim tak pokládat jakékoli dotazy a sdělovat nám své názory.

Online akce z cyklu Youth Dialogue s Luisem de Guindosem, prosinec 2020

Zhruba 200 studentů z Univerzity v Kolíně nad Rýnem kladlo viceprezidentu Luisi de Guindosovi otázky týkající se reakce ECB na koronavirovou krizi, hospodářského výhledu eurozóny a klimatické změny a centrálního bankovnictví. Online akce, která se konala 16. prosince, byla pořádána ve spolupráci s Univerzitou v Kolíně nad Rýnem.

A tady je ukázka z diskuse...

... o zotavení z koronavirové pandemie

Je to bezprecedentní krize, pokud jde o původ šoku a rychlost, s níž pandemie způsobila pokles HDP po celém světě. Naše opatření pomohla snížit dopad krize, ale HDP se dostane zcela na původní úroveň až tak za dva roky.

... o ekonomických opatřeních zavedených během pandemie

Musíme uplatňovat vyrovnaný přístup tak, abychom namísto zombie podnikům pomáhali spíše takovým „Šípkovým Růženkám“, které jsou životaschopné, ale v důsledku pandemie strádají.

... o klimatické změně a ECB

Klimatická změna je součástí činnosti každé centrální banky, protože ovlivňuje finanční stabilitu, hospodářský výhled, inflaci a růst.

... o přezkumu strategie ECB

Měnová politika není založena na revoluci, ale na evoluci. Definici cenové stability ECB lze upravit, ale já se domníván, že daleko důležitější jsou nástroje, které použijeme k tomu, abychom jí dosáhli.

... o dokončení bankovní unie

Myslím si, že pro řešení určitých problémů na evropské úrovni, jako je nízká ziskovost evropských bank, by mohlo mít dokončení bankovní unie zásadní význam.

Dřívější akce

Otázky pro Christine Lagardeovou, online akce pro mladé Evropany, květen 2020

Mladí Evropané pokládali prezidentce Lagardeové dotazy k reakci ECB na krizi spojenou s koronavirovou pandemií na online akci z cyklu Youth Dialogue. Uspořádána byla 27. května 2020 ve spolupráci s Evropským parlamentem v rámci European Youth Event 2020.

Účastníci rovněž zasílali dotazy spojené s obavami o svoji kariéru, budoucnost Evropy, digitalizaci a změnu klimatu. Zde vybíráme nejzajímavější momenty diskuse.

Názor prezidentky Lagardeové…

… na ekonomické dopady koronavirové pandemie

Viry neznají hranic, tudíž ovlivní nás všechny. Dopady přesto nebudou všude stejné v závislosti na faktorech, jako je situace v jednotlivých státech před pandemií a jejich ekonomická specifika. Je naší společnou povinností zajistit, abychom z krize vyšli co nejvyváženějším způsobem.

… na to, že se země více zadlužují

Skutečný význam má to, kam peníze investujeme. Měli bychom naše ekonomiky transformovat tak, aby byly efektivnější, produktivnější a více přizpůsobivé potřebám obyvatel. Měli bychom také podpořit zadlužení pro boj se změnou klimatu a povzbudit udržitelný hospodářský růst.

… na spolupráci evropských institucí

Tvůrci politik EU v průběhu této krizové situace udržují neustálý kontakt, což jim umožňuje srovnávat osvědčené postupy a koordinovat svou reakci na pandemii. Musíme reagovat jednotně. Se správnými opatřeními máme možnost tuto krizi společně překonat.

… na změnu klimatu

Změna klimatu vyžaduje společné úsilí. Nemůžeme se jí postavit odděleně. ECB je členem Sítě pro zelenější finanční systém (NGFS), spojující téměř 50 národních centrálních bank a orgánů dohledu, jež prozkoumávají možnosti, jak se postavit této neuvěřitelné výzvě, kterou je změna klimatu.

… na budoucnost mladých lidí

Mladí Evropané se musí připravit na změny. Všichni se budeme postupně školit, získáme nové dovednosti a nástroje. Vše projde transformací a na to se zkrátka musíme připravit.

Podívejte se na celou akci

Fotografie
Vítězové studentské soutěže Generation €uro Students’ Award kladou tehdejšímu prezidentovi Draghimu otázky, Frankfurt, květen 2019

Více než 5 000 studentů z deseti různých zemí eurozóny se zúčastnilo osmého ročníku soutěže Generation €uro Students’ Award, v níž týmy studentů ze škol v eurozóně navrhují řešení problémů z oblasti evropské měnové politiky. ECB pozvala úspěšné týmy na 8. května 2019 do Frankfurtu, aby se o centrálním bankovnictví dozvěděly ještě více, setkaly se s bývalým prezidentem Draghim a kladly mu otázky.

Zde je jen ukázka toho, jak na ně Mario Draghi odpovídal!

Co řekl…

… o tom, jak mladí lidé mohou utvářet budoucí podobu Evropy

Evropa funguje, když táhneme společně za jeden provaz – a proto vás potřebujeme. Chceme slyšet, co máte na srdci. Potřebujeme, abyste se zapojovali do debat a prosazovali to, na čem vám záleží. Jednou z takových možností je účast v evropských volbách. Svým hlasem můžete utvářet budoucí podobu Evropy.

… o komunikaci centrálních bank s veřejností

Centrální banky se dnes neustále snaží být transparentní a vysvětlovat svou činnost široké veřejnosti. K dispozici je nepřetržitý tok informací prostřednictvím tiskových konferencí, tiskových zpráv, projevů a dialogů s mládeží.

… o dokončení hospodářské a měnové unie

Naše měnová unie není zatím ani optimální, ani dokončená. Sdílení jednotné měny vyžaduje v Evropské unii hlubší integraci.

… o kryptoměnách

Kryptoměny nejsou měny, ale velmi riziková aktiva. Dnešní hodnota jednoho eura je stejná jako ta zítřejší. Za eurem stojí ECB, ale kdo stojí za kryptoměnami?

…. o podpoře eura

Podpora eura mezi obyvateli eurozóny je na historickém maximu 75 %. Ale výzkum zveřejněný Banque de France ukazuje, že lidé jsou přesvědčení, že euro prospělo více jiným zemím než jejich vlastní. Je to možná důsledkem nebývalé krize, kterou jsme prošli. Doufáme, že s tím, jak se vzpomínky na krizi vytrácejí, vymizí i tento pocit.

… o tom, co mu jako prezidentovi ECB nejvíce utkvělo v paměti

V roce 2012 se spousta lidí domnívala, že je euro mrtvé. A pak následovalo zasedání Evropské rady, kde vznikla bankovní unie. Trhy byly v té době tak demotivované, že podcenily její význam. Ale byla to velká změna, přinesla důležité výsledky a toto zasedání Rady ukázalo politický závazek našich lídrů vůči euru.

Pod následujícími odkazy najdete diskuzi prezidenta Draghiho s úspěšnými týmy ze soutěže Generation €uro Students’ Award.

Podívejte se na slavnostní předání cen Generation €uro Students’ Award Podívejte se na fotografie z akce
Youth Dialogue s Benoîtem Cœurém, Milán, Itálie, březen 2019

ECB uspořádala svou šestou akci z cyklu Youth Dialogue v partnerství s Bocconiho univerzitou a online platformou Debating Europe, na které mohou mladí lidé diskutovat s vedoucími evropskými činiteli o současných otázkách. Člen Výkonné rady Benoît Cœuré se 13. března 2019 setkal se studenty k diskusi o výzvách, kterým dnes mladí Evropané čelí. Před akcí jsme vás požádali, abyste zaslali své otázky Benoîtu Cœurému prostřednictvím Twitteru nebo komentáře na platformě Debating Europe. Z těchto otázek jsme několik vybrali a doplnili jsme jimi živou debatu.

A tady je ukázka z diskuse.

... o významu vzdělání

Potřebujeme v Evropě přesměrovat veřejné výdaje do oblasti vzdělávání. Mladým studentům by se mělo dostat vzdělání, které potřebují, aby mohli úspěšně soutěžit na globálním digitálním trhu práce.

… o inovacích a digitalizaci

Musíme posílit schopnost Evropy inovovat. Veřejné i soukromé investice by měly podporovat digitalizaci v předních odvětvích a unie kapitálových trhů může sehrát ústřední roli v alokaci kapitálu tam, kde je ho třeba.

… o úloze mladých Evropanů

Právě vy určíte cestu, která rozhodne o tom, kam se budou dějiny Evropy ubírat.

… o hospodářství v Itálii

Hospodářská situace v Itálii eurozónu neohrožuje. Hlavní výzvou pro Itálii je zvýšit v dlouhodobějším horizontu produktivitu.

... o genderové rovnosti

Genderová nerovnost je jedním z faktorů, který omezuje hospodářský růst. Pokud bude více žen pracovat a dostávat za to stejnou odměnu, zvýšilo by to životní úroveň v Evropě.

... o hotovosti v digitálním věku

Hotovost je nezbytnou součástí důvěry v měnu. Způsoby platby musí určovat společenská poptávka. Digitálními měnami se zabýváme, ale v eurozóně stále vidíme silnou poptávku po hotovosti.

Sledujte záznam otázek a odpovědí na tato a další témata na akci, které se účastnili Benoît Cœuré a studenti z Bocconiho univerzity.

Youth Dialogue s Mariem Draghim: #AskDraghi, leden 2018

Třetí akce z cyklu Youth Dialogue proběhla v partnerství s online platformou Debating Europe, na níž mohou mladí lidé diskutovat o současných otázkách s vůdčími osobnostmi Evropy.

Od 17. do 23. ledna 2018 jste mohli zasílat prostřednictvím Twitteru a Facebooku dotazy pro prezidenta Draghiho na kterékoli z následujících témat:

  • hospodářské oživení a nezaměstnanost mladých lidí v Evropě
  • kryptoměny a blockchain
  • možnost nové světové hospodářské krize

Podívejte se na odpovědi prezidenta Draghiho na některé z došlých otázek a na diskusi na našich sociálních sítích.

Kdy se Evropa úplně zotaví z recese?

Hospodářské oživení a nezaměstnanost mladých lidí v Evropě

Evropská ekonomika již několik let neustále roste a zaměstnanost je vyšší než kdykoli předtím, avšak musíme věci nadále zlepšovat a zajistit, aby z toho měli prospěch všichni.

Představte si, že by roboti a umělá inteligence způsobili masivní nezaměstnanost (mladých lidí). Co by ECB udělala?

Ismail, Itálie Jan, Belgie

Blockchain a kryptoměny

Blockchain je inovativní technologie, která by mohla zlepšit efektivnost. Vyhodnocujeme, zda by mohla být v budoucnu využívána našimi vlastními útvary. Pokud jde o bitcoin a o to, zda byste mu měli věřit, prezident Draghi doporučuje opatrnost, jelikož za bitcoinem nestojí žádná centrální banka nebo stát, a dodává, že k úkolům ECB nepatří jej regulovat.

Jak můžeme využít technologii blockchain k podpoře ekonomiky?

Victoria, Francie

Pokud byste byl mladý student VŠ jako já, nakoupil byste si nějaké bitcoiny na horší časy?

Italo, Itálie

Světová hospodářská krize

Minulá krize byla vážná, ale nejhorší máme za sebou. Když krize evropské země zasáhla, trápily je výrazné slabiny a nebyly schopny přiměřeným způsobem reagovat. Do dnešního dne bylo dosaženo značného pokroku v mnoha oblastech a díky tomu jsme na budoucnost lépe připraveni.

Myslíte, že se EU a ECB budou schopny dostatečně a včas reformovat, aby si poradily s další velkou hospodářskou krizí?

Christiaan, Nizozemsko

Více informací

Máte zájem se dozvědět více o tématech akcí z cyklu ECB Youth Dialogue? Podívejte se na následující stránky!

Možnost nové světové hospodářské krize
Kryptoměny a blockchain
Hospodářské oživení a nezaměstnanost mladých lidí v Evropě
Youth Dialogue s Mariem Draghim, Dublin, Irsko, září 2017

Prezident Mario Draghi se setkal s mladými Evropany v pátek 22. září 2017 na Trinity College Dublin.

Tato akce byla pořádána v partnerství s irskou centrální bankou a Trinity College Dublin.

Bude mít blockchain v budoucnosti nějaký význam? Je možnost cenových bublin na trhu s bydlením zdrojem rostoucích obav Rady guvernérů? Do jaké míry je signalizace měnové politiky a jednoznačná komunikace vnímána jako jeden z hlavních prvků moderních centrálních bank?

Sledujte záznam otázek a odpovědí na tato a další témata z akce, které se zúčastnili prezident Draghi a studenti ekonomie z Trinity College Dublin.

Youth Dialogue s Mariem Draghim, Lisabon, Portugalsko, červen 2017

Prezident Mario Draghi byl hostitelem první akce ECB z cyklu Youth Dialogue, která se konala v Lisabonu v partnerství s portugalskou centrální bankou a Lisabonskou školou ekonomickou a správní ISEG.

Poslechněte si diskuzi o významu inovací a produktivity pro mladé lidi.

VIZ TAKÉ

Související informace

Akce z cyklu Youth Dialogue na témata bankovního dohledu

ECB pořádá akce na téma bankovního dohledu, na kterých chce oslovit mladé lidi. Více informací je k dispozici na internetových stránkách bankovního dohledu.

Akce z cyklu Youth Dialogue na téma bankovní dohled

Všechny stránky v této části