Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Zpracování hotovosti

Ověřování pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek a jejich navracení zpět do oběhu

Možnost navracení bankovek zpět do oběhu umožňuje úvěrovým institucím a dalším subjektům zpracovávajícím hotovost zajišťovat nabídku peněz efektivněji a hospodárněji. K zajištění důvěryhodnosti eurobankovek přijala Evropská centrální banka (ECB) rozhodnutí ECB/2010/14 o ověřování pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek a jejich navracení zpět do oběhu.

Rozhodnutí ECB/2010/14 nabylo účinnosti 1. ledna 2011 a nahradilo „rámec pro rozpoznávání padělků a třídění bankovek podle upotřebitelnosti prováděné úvěrovými institucemi a ostatními subjekty zpracovávajícími hotovost“. Bylo pozměněno rozhodnutím ECB/2012/19 ze 7. září 2012 s cílem rozšířit jeho působnost na ověřování pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek nové série a jejich navracení zpět do oběhu a ozřejmit několik požadavků a rozhodnutím ECB/2019/39 ze dne 5. prosince 2019 s cílem umožnit zpracovávání bankovek, jejichž pravost nebyla jednoznačně určena, a zavést novou kategorii strojů na zpracování bankovek.
Více informací

Zařízení pro ověřování pravosti bankovek

Aby si mohli uživatelé bankovek vybrat zařízení pro rozpoznávání padělků, které nejlépe odpovídá jejich potřebám, zveřejňuje ECB informace o zařízeních, která byla podrobena zkoušce.
Více informací

Vlastníkům a provozovatelům zařízení pro ověřování pravosti bankovek se doporučuje, aby zajistily jejich uzpůsobení eurobankovkám ze série Europa v dostatečném předstihu před jejich vydáním, a to dle potřeby ve spolupráci s dodavateli těchto zařízení. Dále se zákazníkům doporučuje, aby při obstarávání zařízení pro ověřování pravosti bankovek ověřili, že je lze jednoduše uzpůsobit pro ověřování všech bankovek ze série Europa.

Všechny stránky v této části