SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Kontanthåndtering

Kontrol af eurosedlers ægthed og kvalitet og recirkulering af eurosedler

Muligheden for at recirkulere eurosedler betyder, at banker og andre kontanthåndterende virksomheder bedre og mere omkostningseffektivt kan udføre deres rolle i kontantforsyningen. For at beskytte eurosedlernes særlige stilling vedtog ECB afgørelse ECB/2010/14 om kontrol af eurosedlers ægthed og kvalitet og om recirkulering af eurosedler.

Afgørelse ECB/2010/14 trådte i kraft 1. januar 2011, hvor den erstattede "Referenceramme for detektering af falske eurosedler og sortering efter kvalitet i kreditinstitutter og af andre, der håndterer kontanter som led i deres virksomhed". Afgørelsen blev ændret ved afgørelse ECB/2012/19 af 7. september 2012 for at udvide dens anvendelsesområde til at omfatte kontrol af nye euroseddelseriers ægthed og kvalitet samt for nærmere at præcisere en række krav og ved afgørelse ECB/2012/39 af 5. december 2019 for at gøre det muligt at oparbejde sedler, der ikke klart kan klassificeres som ægte, og indføre en ny kategori af maskine til håndtering af pengesedler.
Læs mere

Udstyr til ægthedskontrol af pengesedler

For at hjælpe brugerne af pengesedler med at vælge det udstyr, som bedst dækker deres behov, offentliggør ECB information om udstyr, som er blevet testet for dets evne til at detektere falske sedler.
Læs mere

Ejere af udstyr til ægthedskontrol af pengesedler og medarbejdere, som betjener det, opfordres til i god tid inden indførelsen af nye eurosedler i Europa-serien at få udstyret justeret, så det kan kontrollere de nye sedler. Kontakt eventuelt leverandøren af udstyret. Ved køb af udstyr bør det desuden tjekkes, om det let kan tilpasses til at kontrollere alle sedlerne i Europa-serien.

Alle sider i dette afsnit