SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Billeder og regler for gengivelse

Anvendelse af billeder af eurosedler

Man må anvende billeder af eurosedler uden først at indhente tilladelse, så længe man overholder ECB's regler om gengivelse af pengesedler (se navnlig artikel 2 i afgørelse ECB/2013/10). 

Reglerne sikrer, at offentligheden ikke forveksler gengivelser med ægte pengesedler. På den måde kan vi sikre, at eurosedlerne forbliver et pålideligt og sikkert betalingsmiddel.

Betingelser for anvendelse

Hvis man ønsker at anvende billeder af eurosedler, skal man overholde reglerne for gengivelse i afgørelse ECB/2013/10. Ved gengivelse forstås enhver fysisk eller digital, hel eller delvis gengivelse af en euroseddel eller dele af dens enkelte designelementer. Gengivelser, der opfylder kriterierne i artikel 2 i afgørelse ECB/2013/10, er lovlige, da der ikke er nogen risiko for, at offentligheden kan forveksle dem med ægte eurosedler.

En fuld beskrivelse af de relevante kriterier findes i afgørelse ECB/2013/10. Det følgende er en kort gennemgang af kriterierne.

Kriterierne for fysiske gengivelser

1.
Hvis man vil gengive begge sider af en euroseddel, må gengivelsen ikke have samme størrelse som den rigtige euroseddel. Dens størrelse skal være mindst 200 pct. af både længde og bredde eller højst 50 pct. af både længde og bredde på den pågældende pengeseddel.
2.
Hvis man vil gengive den ene side af en euroseddel, må gengivelsen heller ikke have samme størrelse som den rigtige euroseddel. Dens størrelse skal være mindst 125 pct. af både længde og bredde eller højst 75 pct. af både længde og bredde på den pågældende pengeseddel.
3.
Hvis man vil gengive en del af en euroseddels forside eller bagside, skal gengivelsen være mindre end 33 pct. af forsiden eller bagsiden af den rigtige pengeseddel.
4.
Fysisk gengivelse af enkelte designelementer er tilladt, så længe de ikke er afbildet på en baggrund, der minder om en pengeseddel.
5.
Fysisk gengivelse af eurosedler er tilladt, så længe de er fremstillet af et materiale, der klart adskiller sig fra det materiale, der anvendes til rigtige sedler.

Kriterierne for digitale gengivelser

1.
Ordet "specimen" skal påføres diagonalt hen over gengivelsen i tydelige bogstaver i fed skrift (i skrifttypen Arial), der er i kontrast til den pågældende euroseddels dominerende farve.
2.
Længden af ordet "specimen" skal mindst udgøre 75 pct. af gengivelsens længde, og dets højde skal mindst udgøre 15 pct. af gengivelsens bredde.
3.
Den elektroniske gengivelses opløsning må ikke overstige 72 dpi ved 100 pct. af den originale størrelse.
4.
Fysisk gengivelse af enkelte designelementer er tilladt, så længe de ikke er afbildet på en baggrund, der minder om en pengeseddel.Gengivelser, der ikke overholder de relevante regler, er ulovlige. Enhver, der gengiver en euroseddel, er personligt ansvarlig for at sikre, at gengivelsen opfylder kriterierne i afgørelse ECB/2013/10.

Yderligere oplysninger findes i dokumenterne nedenfor.

Forebyggelse af ulovlig anvendelse af digitale billeder af pengesedler

Eurosystemet er forpligtet til at sørge for, at eurosedlerne er sikre, og til løbende at forbedre teknologien på området. Eurosedler fremstilles ved brug af avanceret trykketeknik. De har en række markante sikkerhedselementer, som gør det let at skelne dem fra falske sedler.

Central Bank Counterfeit Deterrence Group (CBCDG) – en international gruppe bestående af mere end 30 centralbanker – har udviklet et system til detektering af falske pengesedler for at forhindre, at PC'er og udstyr og software til digital billedbehandling bruges til at fremstille falske sedler.

Hardware- og softwareproducenter har frivilligt indført denne teknologi. Den forhindrer, at PC'er og værktøjer til digital billedbehandling kan bruges til at kopiere eller gengive billeder af beskyttede pengesedler. Med andre ord vil printere, scannere eller værktøj til digital billedbehandling med denne teknologi automatisk forhindre, at billeder af pengesedler kopieres eller printes.

Teknologien kan ikke spore den PC eller de værktøjer til digital billedbehandling, der er blevet brugt. På CBCDG's websted kan man læse mere om CBCDG og om andre landes regler om brug af billeder af pengesedler.

Download billeder af sedlerne

Det er tilladt at downloade billeder af eurosedler i lav opløsning (72 dpi).

Billeder af eurosedler

Man kan anmode om billeder i høj opløsning ved at sende en e-mail til Euro-Banknotes-Images@ecb.europa.eu., hvor man forklarer sin faglige og lovlige interesse i at bruge billederne.

Man skal også angive:
  • Navn og kontaktoplysninger
  • Nærmere oplysninger om erhvervsaktiviteter
  • Virksomhedens websted
  • Yderligere oplysninger om den planlagte brug af billedet/billederne.

Man vil derefter blive bedt om at udfylde og indsende en fortrolighedserklæring, som skal underskrives af en bemyndiget repræsentant for virksomheden. Medmindre andet specifikt fremgår, sender vi et sæt billeder af alle tilgængelige seddelværdier i Europa-serien (i 300 dpi opløsning og Tag Image File Format (TIFF) med påskriften "specimen").

Regler for gengivelse af euromønter

Det er kun lovligt at fremstille medaljer og møntefterligninger, der ikke kan forveksles med ægte euromønter. Dette skyldes ganske enkelt, at metalgenstande med ordene "euro" eller "eurocent" eller med et design, der ligner euromønternes design, nemt kan forveksles med mønter, som er lovlige betalingsmidler.

Læs mere om reglerne for gengivelse af euromønter på Europa-Kommissionens websted, eller kontakt en af de kompetente nationale myndigheder i de enkelte eurolande.

Læs mere i nedenstående lovtekster.


Vil du vide mere?

Få svar på de mest almindelige spørgsmål i 

Ofte stillede spørgsmål om reglerne for gengivelse af eurosedler.

Alle sider i dette afsnit