Menu

Imagini

Imaginile care prezintă bancnotele euro pot fi utilizate fără autorizarea noastră prealabilă numai dacă reproducerile respectă normele BCE (a se vedea, în special, articolul 2 din Decizia BCE/2013/10), care contribuie la asigurarea faptului că reproducerile nu pot fi confundate cu bancnotele autentice și, implicit, dețin un rol în menținerea încrederii în moneda unică.

Descărcarea de imagini cu rezoluție mică ale bancnotelor

Imagini care prezintă bancnotele euro

Puteți obține fișiere comprimate conținând imagini cu rezoluție mică (72 dpi) ale bancnotelor din prima serie și din seria „Europa”.

Solicitarea de imagini cu rezoluție mare ale bancnotelor

Dacă doriți să reproduceți imagini cu rezoluție mare ale bancnotelor euro și aveți un interes profesional legitim în acest sens, vă rugăm să trimiteți un e-mail la info@ecb.europa.eu, în care să justificați solicitarea, menționând:

  • numele și datele dumneavoastră de contact;
  • detalii privind activitățile dumneavoastră economice;
  • website-ul companiei dumneavoastră;
  • informații privind utilizarea preconizată a imaginii (imaginilor).

Ulterior, veți fi rugat(ă) să completați și să trimiteți o declarație de confidențialitate, care trebuie semnată de un reprezentant autorizat al companiei dumneavoastră. În absența altor mențiuni specifice, vă vom pune la dispoziție imagini cu bancnota din seria „Europa” care a fost emisă sau dezvăluită cel mai recent (300 dpi; format TIFF; inscripționată cu mențiunea „SPECIMEN”). Imaginile nu vor activa sistemul CDS. Vom încerca să dăm curs solicitării dumneavoastră în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea declarației de confidențialitate completate și semnate în mod corespunzător.

Prevenirea utilizării ilegale a imaginilor digitale ale bancnotelor

Falsificatorii utilizează tot mai mult echipamente și programe informatice de prelucrare a imaginilor digitale. Ca reacție la această situație, Grupul de descurajare a falsificării din cadrul băncilor centrale (Central Bank Counterfeit Deterrence Group ‑ CBCDG), un grup internațional alcătuit din peste 30 de bănci centrale și înființat la solicitarea guvernatorilor băncilor centrale din G10, a elaborat sistemul de descurajare a falsificării (counterfeit deterrence system – CDS), care nu permite captura de imagini sau reproducerea imaginilor bancnotelor protejate. Producătorii de echipamente și programe informatice au adoptat acest sistem în mod voluntar.

Reguli privind reproducerile de numerar

Bancnotele euro

Regulile contribuie la păstrarea integrității bancnotelor euro și asigură că publicul poate diferenția bancnotele autentice de reproduceri.

În măsura în care nu pot fi confundate cu bancnotele autentice, reproducerile în scopuri publicitare sau ilustrațiile pot fi utilizate fără autorizarea prealabilă a BCE.

Pentru detalii, a se vedea:

Monedele euro

Publicul poate confunda obiectele metalice care au inscripționate cuvintele „euro” sau „eurocent” sau care prezintă elemente grafice similare celor de pe monedele euro cu moneda oficială.

Este autorizată numai producerea medaliilor și a jetoanelor care nu pot fi confundate cu monedele euro autentice.

Pentru detalii, a se vedea: