Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Stabilitatea financiară

BCE are două misiuni principale în domeniul stabilității financiare:

Identificarea riscurilor

BCE, împreună cu celelalte bănci centrale din Eurosistem și din Sistemul European al Băncilor Centrale, monitorizează evoluțiile ciclice și structurale înregistrate de sectoarele bancare din zona euro și din UE în ansamblu, precum și de alte sectoare financiare.

Evaluarea riscurilor

Impactul potențial al riscurilor sistemice asupra stabilității sistemului financiar din zona euro/UE și asupra gradului de rezistență a acestuia este evaluat cu ajutorul unor instrumente cantitative, precum cadrul BCE de testare la stres la nivel macro, analiza de rețea și alte instrumente de modelare conexe. Un cadru de testare la stres la nivel macro este adesea utilizat pentru evaluarea anticipativă a rezistenței sectorului bancar la evoluțiile macroeconomice și financiare (nefavorabile).

În domeniul stabilității financiare, BCE oferă sprijin analitic și Comitetului european pentru risc sistemic.

Politica macroprudențială

Odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului privind MUS la data de 4 noiembrie 2014, BCE a fost dotată cu instrumente macroprudențiale pentru contracararea manifestării unor posibile riscuri sistemice în sistemul financiar. BCE are două mandate în domeniul politicii macroprudențiale:

Aplicarea unor măsuri mai stricte

BCE poate aplica, în locul autorităților naționale, cerințe mai stricte privind amortizoarele de capital decât cele aplicate de autoritățile naționale, precum și măsuri mai stricte destinate contracarării riscurilor sistemice sau macroprudențiale, sub rezerva respectării procedurilor prevăzute în legislația UE relevantă. De exemplu, BCE poate – după notificarea autorităților naționale – aplica cerințe mai stricte pentru bănci în ceea ce privește:

  • amortizoarele de capital anticiclic;
  • amortizoarele pentru riscuri sistemice (dacă sunt implementate în legislația națională);
  • cerințele suplimentare de capital ale instituțiilor de importanță sistemică;
  • ponderile de risc aplicabile expunerilor imobiliare și celor din interiorul sectorului financiar;
  • limitarea expunerilor mari;
  • cerințele suplimentare de raportare.

Formularea de observații și obiecții

Autoritățile naționale trebuie să notifice BCE atunci când intenționează să implementeze sau să modifice o măsură macroprudențială. BCE evaluează măsurile planificate și poate formula obiecții cu privire la acestea. Autoritățile naționale analizează observațiile BCE înainte de a proceda la luarea deciziei.

Reglementarea financiară

Reglementarea instituțiilor și piețelor financiare constituie fundamentul politicii macroprudențiale. BCE analizează inițiativele referitoare la reglementarea financiară, supravegherea financiară, mecanismele de stabilitate financiară (de exemplu, gestionarea și rezoluția crizelor financiare) și alte domenii ale serviciilor financiare (de exemplu, contabilitate) introduse de autoritățile de reglementare și cele de supraveghere europene și mondiale și oferă consiliere atât din punct de vedere macroprudențial, cât și din perspectiva stabilității financiare. În special, BCE își aduce aportul în materie de reglementare și supraveghere la propunerile legislative la nivel național, internațional și european, prin contribuții ale BCE/Eurosistemului.

Toate paginile din această secțiune